Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gapminder Verktyg för att visualisera statistik för effektiv analys och uppföljning vid 1.Verksamhetsutveckling och jämlikhetsanalys 2.Samhällsbyggande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gapminder Verktyg för att visualisera statistik för effektiv analys och uppföljning vid 1.Verksamhetsutveckling och jämlikhetsanalys 2.Samhällsbyggande."— Presentationens avskrift:

1 Gapminder Verktyg för att visualisera statistik för effektiv analys och uppföljning vid 1.Verksamhetsutveckling och jämlikhetsanalys 2.Samhällsbyggande 3.Hållbar utveckling Länk till guide hur man gör ”motion chart” gratis tillgängligt via google.se : http://www.gapminder.org/upload-data/motion-chart/

2 Analysera mera Modell för Hälsoläge utifrån förutsättningar Veronica Herrman, Region Gotland Elisabeth Skoog Garås, SKL

3 Vad vet vi redan Lokala/regionala rapporter Folkhälsa/välfärd/jämlik hälsa etc

4 Vad är syftet med öppna jämförelser? Öppna jämförelser är till för att öka insyn och öppenhet om vad kommuner och landsting åstadkommer stimulera till att analysera sin verksamhet lära av varandra och därigenom förbättra kvaliteten och effektivisera

5 Självskattad hälsa –, kvinnor/män resp. utbildningsnivå Nationell utveckling över tid kvinnor/män resp. Utbildningsnivå, ibland ålder

6 Resultaten – fokusering egen organisation Överblick Utveckling över tid

7 Landstings/läns-nivå  I jämförelse med andra landsting

8 Landstings/läns-nivå I jämförelse med andra landsting – socioekonomiska skillnader

9 Kommunnivå I jämförelse med andra kommuner

10 Folkhälsostatistik - förhålla sig till…  Jämförbara data finns inte alltid – men på nationell nivå - Bra lokala data inom ”liknande” områden finns bara på lokal nivå  Data ”räcker” inte alltid till uppdelning – kön/socioekonomiskt/ ålder - finns på nationell nivå - ibland får man ta till flerårsmedelvärden…  Befolkningsstrukturens påverkan på data/resultat? - vissa möjligheter i tabellbilaga Nat Reg

11 Hur kan vi…. Öppna jämförelser är till för att öka insyn och öppenhet om vad kommuner och landsting åstadkommer stimulera till att analysera sin verksamhet lära av varandra och därigenom förbättra kvaliteten och effektivisera

12 Modellen resultat utifrån förutsättningar  Länk till Film Länk till Film Urban Janlert Professor, senior vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Epidemiologi och global hälsa Umeå Universitet

13 Brukar se på kvinnor och män, över tid och jämfört med riket Hur ska vi analysera Gotlands resultat? Veronica Hermann e-post veronica.hermann@gotland.se tfn 0498- 26 90 29veronica.hermann@gotland.se Uppföljning av folkhälsopolitiskt program – även utifrån socioekonomi Nytt grepp: Analysera utifrån förutsättningar

14 Gotlands förutsättningar för god hälsa Veronica Hermann e-post veronica.hermann@gotland.se tfn 0498- 26 90 29veronica.hermann@gotland.se

15 Exempel Självskattad god hälsa, män, jämfört med förutsättningar utifrån 4-årsmedelvärde 2012-2015 Gotland i förhållande till andra län Veronica Hermann e-post veronica.hermann@gotland.se tfn 0498- 26 90 29veronica.hermann@gotland.se Källa: Hälsa på lika villkor 4-årsmedelvärde år 2012-2015

16 Hälsoutfall på Gotland i förhållande till förutsättningarna Veronica Hermann e-post veronica.hermann@gotland.se tfn 0498- 26 90 29veronica.hermann@gotland.se KvinnorMän Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.

17 Skyddande faktorer? Större andel personer som litar på andra Mindre andel som upplever otrygghet Möjliga förklaringar? Veronica Hermann e-post veronica.hermann@gotland.se tfn 0498- 26 90 29veronica.hermann@gotland.se Mindre ojämlikhet? Ö – mindre grupperingar? Mindre inkomstskillnader? Mindre skillnader i hälsa och levnadsvanor, sociala faktorer mellan grupper

18 Bild att ”i nivå med riket” är ett bra resultat för Gotland Vi är på rätt väg Vad har ”nya” analysen gett? Veronica Hermann e-post veronica.hermann@gotland.se tfn 0498- 26 90 29veronica.hermann@gotland.se

19 Underlag för diskussion om vilka åtgärder som är effektivast Veronica Hermann e-post veronica.hermann@gotland.se tfn 0498- 26 90 29veronica.hermann@gotland.se Vad har ”nya” analysen gett? – behov öka utbildningsnivån – kompenserande åtgärder för mindre gynnade grupper – stärka sociala faktorer

20 Möjlighet att hitta goda exempel från kommuner med liknande förutsättningar Vad har ”nya” analysen gett? Veronica Hermann e-post veronica.hermann@gotland.se tfn 0498- 26 90 29veronica.hermann@gotland.se Exempel: Vad gjorde de i Mora för att minska självmord? Kan vi göra liknande insatser?

21 Att vi blir nöjda med resultat som inte är bra för det är ändå bättre än förväntat Att vi inte tror att vi kan bättre för vi har tuffa förutsättningar Finns det några risker? Veronica Hermann e-post veronica.hermann@gotland.se tfn 0498- 26 90 29veronica.hermann@gotland.se

22 Undvik fallgropar  Modellen är ett komplement till resultaten i Öppna jämförelser för analys  bakgrundsvariablerna inte är viktade.  gul/röd behöver inte betyda ett dåligt resultat och vice versa. Det som visas är istället resultatet i förhållande till andra  de lägsta rangordnade utifrån förutsättningarna kan endast bli gul (enligt förutsättningarna) eller röd (sämre än förutsättningarna)  på samma sätt kan de som har sämst rankning endast få gul eller grön (bättre än förutsättningarna).  eftersom förutsättningarna och resultaten redovisas som en rangordning är det omöjligt att se hur stor skillnaden är mellan de olika stegen. Små skillnader kan därför verka överdrivna och stora skillnader underskattade. Du kan se de exakta värdena för varje nyckeltal på de två sista sidorna i analysverktyget Utgå alltid från: det faktiska resultatet utveckling över tid inom din organisation resultatet i förhållande till andra organisationer

23 Nu ska du få prova  www.skl.se sök: Verktygslåda (användning av öppna jämförelser…) www.skl.se


Ladda ner ppt "Gapminder Verktyg för att visualisera statistik för effektiv analys och uppföljning vid 1.Verksamhetsutveckling och jämlikhetsanalys 2.Samhällsbyggande."

Liknande presentationer


Google-annonser