Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Var är BTJ i Deweyfrågan? BTJ och folkbiblioteken finns representerade för att stödja och delta i den svenska Deweyredaktionens arbete. Arbetsgruppen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Var är BTJ i Deweyfrågan? BTJ och folkbiblioteken finns representerade för att stödja och delta i den svenska Deweyredaktionens arbete. Arbetsgruppen."— Presentationens avskrift:

1

2 Var är BTJ i Deweyfrågan? BTJ och folkbiblioteken finns representerade för att stödja och delta i den svenska Deweyredaktionens arbete. Arbetsgruppen har tagit fram en nationell standard för märkning av skönlitteratur, som vi gärna ser att man kommer till avslut i. Syftet är att förenkla folkbibliotekens samarbete med leverantörerna, bland annat BTJ:s eget arbete med bibliografisk service och utrustande av medier. BTJ är med i arbetet på ett tidigt stadium vilket skapar möjligheter att påverka standardiseringen utifrån ett folk- och skolbiblioteksperspektiv.

3 Deweyklassifikation i BURK BTJs standard för skönlitteratur kommer att vara klartextbegrepp. Som ett led i att öka antalet katalogposter med Dewey-kod, har vi börjat lägga in Dewey-klassifikation som vi kan hämta från LIBRIS eller OCLC på allt utländskt och svenskt material. Dewey-kod för svenska översättningar av utländska titlar kan hämtas från t.ex. OCLC, eftersom Dewey inte klassificerar efter översättningsspråk, utan originalspråk. Katalogisatörerna på BTJ har utbildats i att klassificera i Dewey och höstens nyanställda katalogisatörer kommer också få utbildning.

4 Utrustning kräver omställning i produktion BTJ deltar i Arbetsgruppen för Dewey, som har tagit fram en standard för Nationell märkning av skönlitteratur. De Deweyetiketter som vi i framtiden kommer att erbjuda kommer att vara enligt denna standard. BTJ utreder hur etiketter med Deweyhylla ska levereras till kunder parallellt med leverans av SAB etiketter till de kunder som fortfarande önskar det.

5 Efterfrågan inte tillräckligt stor För BTJ är det kundernas behov som styr och i nuläget är kundernas efterfrågan inte tillräckligt stor. Hur ser det ut i framtiden? Byte till ett annat klassifikationssystem är resurskrävande. Att klassificera i två system kräver ytterligare katalogiseringsresurser. Så länge det finns en fortsatt stark efterfrågan från våra kunder kommer vi inte att sluta klassificera i SAB men vårt mål är att börja göra dessa parallellt under 2016.

6 BTJ och Dewey under 2016 BTJ och Dewey under 2016 Ge ut en digital version av en Dewey-hyllista till våra kunder som har Bibliografisk service. Färdig specifikation finns för en IT-lösning för automatgenerering av Dewey-kod utifrån existerande konverteringstabell mellan SAB och DDK Se över systemanpassningar för utrustning av medier Utred hur vi ska lägga på Dewey retroaktivt i större körningar utifrån t ex klassning i Libris Utreda kopplingen Dewey-ämnesord Se över hur BTJs katalogisatörer ska arbeta manuellt i dubbla klassifikationssystem

7 Kontakt: Jonathan Pearman Chef Utveckling Bibliografiska Tjänster Tel 046 180178 jonathan.pearman@btj.se


Ladda ner ppt "Var är BTJ i Deweyfrågan? BTJ och folkbiblioteken finns representerade för att stödja och delta i den svenska Deweyredaktionens arbete. Arbetsgruppen."

Liknande presentationer


Google-annonser