Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HALMSTAD KULTURFÖRVALTNING - KULTURUNDERSÖKNINGEN 2015 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 Kontakt: Maria Gellert.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HALMSTAD KULTURFÖRVALTNING - KULTURUNDERSÖKNINGEN 2015 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 Kontakt: Maria Gellert."— Presentationens avskrift:

1 HALMSTAD KULTURFÖRVALTNING - KULTURUNDERSÖKNINGEN 2015 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se Kontakt: Maria Gellert Datum: 1 december 2015

2 SYFTE Syftet är att följa upp och utvärdera kulturverksamheten för att säkerställa kvalitet och utbud samt för att redovisa målområden MÅLGRUPP Halmstads invånare - Allmänheten boende i Halmstad kommun i åldern 16+ GENOMFÖRANDE Undersökningen har genomförts via telefonintervjuer under perioden 19/10- 28/10 2015. Totalt omfattar undersökningen 500 intervjuer med en deltagarfrekvens om 39 procent. JÄMFÖRELSER 2014 Halmstads kulturförvaltning har genomfört en kulturundersökning under 2012 och 2014. Frågeformuleringar och genomförande är upplagt på samma sätt i årets undersökning som under 2014, dock med ett kortare frågebatteri än under 2014. DETALJRESULTAT Signifikanta skillnader för delmålgrupper (Boende, Kön, Ålder) 2015 är kommenterade i rapporten. Kort om uppdraget 2

3 JÄMFÖRELSER 2012 Halmstads kulturförvaltning genomförde år 2012 en kulturundersökning med ett annat undersökningsinstitut. Denna undersökning innehöll fler och delvis omformulerade frågor och baserades på 1000 intervjuer. Obs! Notera att ålderprofilen mellan undersökningen 2012 och 2014 skiljer sig åt 20142012 16 - 35 år28%15% 36 - 55 år36%44% 56 + år35%50% Detta påverkar svaren i stort. I synnerhet då 56+ år tenderar ha en mer positiv bild samt vara de som mest frekvent besöker olika kulturella aktiviteter. Där jämförelser finns är dessa inlagda i rapporten. Kort om uppdraget 3

4 4 KORT SAMMANFATTNING

5 5 Kort sammanfattning Halmstads kulturella image 3 av 5 ser Halmstad som en stad med kulturprofil 3 av 5 anser att Halmstad är en konststad Halmstads kulturutbud Drygt 1 av 4 känner sig inte informerade om kulturutbudet i Halmstad Omkring två av fem ger Halmstads kulturutbud ett bra betyg Halmstads invånares biblioteksbesök det senaste året Omkring 3 av 4 har besökt Stadsbiblioteket det senaste året Halmstads invånares läsvanor Nästan alla har läst i någon form de senaste 12 månaderna

6 6 Målgruppsprofil

7 7 7 BAS: Samtliga (2015: n=500; 2013: n=500)

8 8 Halmstads kulturella image

9 9 3 av 5 ser Halmstad som en stad med kulturprofil 9 Upplever du att Halmstad är en stad med kulturprofil? SIGNIFIKANTA SKILLNADER JA  Kvinnor (64%)  Män (55%)  36-55 år (53%) SIGNIFIKANTA SKILLNADER NEJ  Män (29%)  36-55 år (34%)  Kvinnor (20%)  56+ år (17%)  Boende i Halmstad centrum (18%) BAS: Samtliga (2015: n=500; 2013: n=500)

10 10 3 av 5 anser att Halmstad är en konststad 10 Tycker du att Halmstad är en konststad? SIGNIFIKANTA SKILLNADER JA  Kvinnor (68%)  56+ år (69%)  Män (52%)  18-35 år (53%) SIGNIFIKANTA SKILLNADER NEJ  Män (32%)  36-55 år (33%)  Kvinnor (19%)  56+ år (14%) SIGNIFIKANTA SKILLNADER VET EJ  36-55 år (10%) BAS: Samtliga (2015: n=500; 2013: n=500)

11 11 Halmstads kulturutbud

12 12 Drygt 1 av 4 känner sig inte informerade om kulturutbudet i Halmstad 12 Ange hur informerad du känner dig om kulturutbudet i Halmstad kommun på en femgradig skala där 1 står för "Oinformerad" och 5 står för "Väl informerad". 2015: 33% (2014: 33%) (2012: 47%) 2015: 27% (2014: 26%) (2012: 17%) SIGNIFIKANTA SKILLNADER INFORMERAD 4+5  56+ år (47%)  Boende i Halmstads omkrets (39%)  16-35 år (23%)  Boende i Halmstads ytterområden (26%) SIGNIFIKANTA SKILLNADER EJ INFORMERAD 1+2  16-35 år (43%)  Boende i Halmstad centrum (35%)  56+ år (18%)  Boende i Halmstads omkrets (21%) BAS: Samtliga (2015: n=500; 2013: n=500)

13 13 Omkring två av fem ger Halmstads kulturutbud ett bra betyg 13 Om du skulle sätta betyg på Halmstads kulturutbud som helhet på en skala 1 till 5 där 1 är mycket dåligt och 5 är mycket bra, vilket betyg skulle du då ge? 2015: 39% (2014: 35%) (2012: 50%) 2015: 13% (2014: 11%) (2012: 7%) SIGNIFIKANTA SKILLNADER BRA 4+5  Inga signifikanta skillnader sett till kön, ålder och boende. SIGNIFIKANTA SKILLNADER DÅLIGT 1+2  Män (18%)  Kvinnor (9%)  56+ år (8%) BAS: Samtliga (2015: n=500; 2013: n=500)

14 14 Halmstads invånares biblioteksbesök det senaste året

15 15 Omkring 3 av 4 har besökt Stadsbiblioteket det senaste året 15 Har du under det senaste året besökt något folkbibliotek i Halmstads kommun? Observera att frågan ställdes något annorlunda 2014 med andra alternativ. Jämförelser bör göras med viss försiktighet. Formulering 2014: Har du under det senaste året, dvs de senast 12 månaderna, besökt något av följande alternativ i Halmstad. BAS: Samtliga (2015: n=500; 2014: n=500) SIGNIFIKANTA SKILLNADER STADSBIBLIOTEK  Halmstad centrum (81%)  Halmstads ytterområden (61%) SIGNIFIKANTA SKILLNADER NÄRBIBLIOTEK  Halmstads omkrets (32%)  Halmstads ytterområden (35%)  Kvinnor (32%)  Män (20%)  Halmstad centrum (9%) SIGNIFIKANTA SKILLNADER BOKBUSS  Halmstads ytterområden (10%)  Halmstads omkrets (2%)  56+ år (2%) SIGNIFIKANTA SKILLNADER INGET AV DESSA  Halmstads ytterområden (27%)  Män (22%)  Halmstad omkrets (13%)  Kvinnor (14%) 2014 Närbibliotek och/eller bokbuss 23%

16 16 Halmstads invånares läsvanor

17 17 Nästan alla har läst i någon form det senaste året 17 Har du under det senaste året... Mindre omformulering jämfört med 2014. Formulering 2014: Har du under de senaste 12 månaderna… SIGNIFIKANTA SKILLNADER  En större andel kvinnor (88%) än män har läst en tryckt bok (71%).  En större andel män (32%) än kvinnor (23%) har lyssnat en ljudbok.  En mindre andel äldre, 56 + år, har lyssnat på en ljudbok (19%).  En större andel personer som bor i Halmstads omkrets har läst en digital bok (20%) medan en mindre andel har läst en digital bok bland de som bor i Halmstads ytterområde (10%).  En större andel unga, 16-35 år (26%), och en mindre andel äldre, 56+ år (10%), har läst en digital bok.  En större andel män (7%) än kvinnor (3%) har inte läst någon bok alls. BAS: Samtliga (2015: n=500; 2014: n=500)

18 18 Anna Ragnarsson Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se Frågor? Välkommen att kontakta oss på Novus!


Ladda ner ppt "HALMSTAD KULTURFÖRVALTNING - KULTURUNDERSÖKNINGEN 2015 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 Kontakt: Maria Gellert."

Liknande presentationer


Google-annonser