Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Solfagra rektorsområde! 2016 Blivande åk 4 och förskoleklass Föräldramöte 20160119 Solfagraskolan Stensängsskolan Bildspelet läggs ut på.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Solfagra rektorsområde! 2016 Blivande åk 4 och förskoleklass Föräldramöte 20160119 Solfagraskolan Stensängsskolan Bildspelet läggs ut på."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Solfagra rektorsområde! 2016 Blivande åk 4 och förskoleklass Föräldramöte 20160119 Solfagraskolan Stensängsskolan Bildspelet läggs ut på hemsidan så att det är tillgängligt för alla

2 Val av skola.. Inte blott val av ett skolhus att gå till Val av en långsiktig relation F-6, flera långa år.. Vad är viktigast i en relation Rak och tydlig kommunikation

3 lärare Lärare och fritids vårdnadshavare elev sambo/-a

4 Denna kväll Presentation av skolorna - matsal Frågestund gemensamt - matsal

5 VÅRA SKOLORS ORGANISATION Vaktmästeri Lokalvård Skolmåltid Skolhälsovård Stefan Frohm Rektor Stefan Frohm Rektor Helen Kaaling Bitr. rektor Solfagraskolan F-3 Helen Kaaling Bitr. rektor Solfagraskolan F-3 Jessica Erengren Bitr. rektor Stensängsskolan Jessica Erengren Bitr. rektor Stensängsskolan Bo Tirzitis Intendent serviceteam Solfagra/Stensängen Bo Tirzitis Intendent serviceteam Solfagra/Stensängen Vakant Bitr. rektor Solfagraskolan 4-6 Vakant Bitr. rektor Solfagraskolan 4-6 Elevhälsa Vi som är här..

6 SOLFAGRASKOLAN Förskoleklasserna Korallen och Delfinen Grundskola 1 -6, Fritidshem F-3, Delfinen, Krabban och Korallen ”Eftis” för år 4-6 grundskola och grundsärskola Särskola F-6 samt fritidshem F-3, Hajen

7 STENSÄNGSSKOLAN Förskoleklass Grundskola 1-5 Fritidshem F-3, 4-5, med 3 avdelningar: Måsen, Påfågeln och Berguven.

8 Vad står vi för i Solfagra RO? Kunskap Trygghet Samverkan

9 Kunskap Utveckling av gemensam planering för undervisning, LPP (Lokal Pedagogisk Planering)

10 KATALOG ANALOG DIALOG KUNSKAPSFORMER

11 Trygghet Plan för att ”sätta” klasserna Trygghetsplan Kränkningar utreds och avslutas Årligt tema, ”Lika-olika” Månadsuppföljningar

12 Samverkan hemmet och skolan Rak och öppen dialog Veckobrev Utvecklingssamtal, IUP, omdömen, Klassmöten Föräldraforum Möten när vi behöver … en inbjudan …

13 BARN/ELEVER Vårdnadshavare Elevhälsoteam PedagogerSkolledning Övrig personal

14 Elevhälsa EHT ElevHälsoTeam (bestående av rektor, bitr.rektor, skolsköterska, kurator, psykolog, speciapedagoger) ElevHälsoTeam Scanningar och förebyggande arbete Pedagogisk utredning och åtgärdsprogram

15 Information http://grundskolor.huddinge.se/stensangsskolan http://grundskolor.huddinge.se/solfagraskolan Länk till kommunen www.huddinge.se FRÅGOR Kan mailas till: stefan.frohm@huddinge.se helen.kaaling@huddinge.se jessica.erengren@huddinge.se

16 TIDSPLAN 19/1: Informationsmöte 14/2: Sista ansökningsdag Mars: Bearbetning av inkomna ansökningar Åk 4, överlämnande med ansvariga på Myrängsskolan Fsk, överlämnandemöten med förskolan Mars (*april): Beslut om preliminära klassindelningar Maj: Info till föräldrar Maj: Besök i Solfagraskolan xx/8: Skolstart Klasserna preliminära *Under de senaste 3 åren har arbetet försenats

17 Skola Y ligger närmast för både elev A och B, men elev B har relativt närmast till skola Y, eftersom det skulle bli orimligt långt till skola X. I det fall avståndet till skola X blir längre för eleven A än för eleven B, hänvisas eleven B till skola X även om det, som i exemplet ovan, kan anses orimligt långt. Exempel på relativ närhet

18 Modersmål Följande gäller för modersmålsundervisningen : Språket ska talas av eleven hemma. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket. Det kan alltså inte vara ett nybörjarspråk Undervisningen är gratis Undervisningen sker på eftermiddagar efter ordinarie skoltid och kan vara förlagd till annan skola än hemskolan. Ansökan görs via kommunens hemsida, www.huddinge.se för dig som har e-legitimation. Klicka på e-tjänster. Du kan också skriva ut en ansökningsblankett på www.huddinge.se/modersmal och skicka den till Modersmålsexpeditionen på Tomtbergaskolan. Adressen finns på blanketten. http://www.huddinge.se/Global/blanketter/barn_och_utbildning/grundsk ola/BUF-GRSK-0005_ANSOKAN_modersmal.pdfwww.huddinge.sewww.huddinge.se/modersmal http://www.huddinge.se/Global/blanketter/barn_och_utbildning/grundsk ola/BUF-GRSK-0005_ANSOKAN_modersmal.pdf Sista anmälningsdag är 30 april 2015 Rekommenderas!

19 VÄLKOMNA MED ER ANSÖKAN SENAST 14/2 2016 Anncarolin.ericsson@huddinge.se


Ladda ner ppt "Välkommen till Solfagra rektorsområde! 2016 Blivande åk 4 och förskoleklass Föräldramöte 20160119 Solfagraskolan Stensängsskolan Bildspelet läggs ut på."

Liknande presentationer


Google-annonser