Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Graffitifrämjandet Verksamhetsplan 2016. Verksamhetsidé Graffitifrämjandet verkar för att: Höja graffitins status som konstnärligt uttryck samt för att.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Graffitifrämjandet Verksamhetsplan 2016. Verksamhetsidé Graffitifrämjandet verkar för att: Höja graffitins status som konstnärligt uttryck samt för att."— Presentationens avskrift:

1 Graffitifrämjandet Verksamhetsplan 2016

2 Verksamhetsidé Graffitifrämjandet verkar för att: Höja graffitins status som konstnärligt uttryck samt för att sprida kunskap om graffiti, gatukonst och närliggande uttryck.

3 Vision Graffitifrämjandet ska: Verka som möjliggörare och resurs i arbetet med att tillgängliggöra öppna väggar. Arbeta för yttrandefrihet för konstformen. Fungera som kunskapsbank och informationsbärare. Bredda och föryngra folkrörelsen genom att värva nya medlemmar.

4 Värdering ”Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag.”

5 Huvudbudskap Graffitifrämjandet tror på den grundlagsskyddade yttrandefriheten som har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande.

6 Övriga budskap GF är för att det ska finnas öppna väggar som det är tillåtet att måla graffiti på. Graffiti är en deltagarkultur där en vägg inte bara fungerar som underlag för ett konstverk utan skapar också mötesplatser och debatt. Öppna väggar är ytor där alla medborgare äger rätten att skriva, rita och måla vad man vill inom ramen för yttrandefriheten. Det fria samtalet är grunden i ett demokratiskt samhälle. Konsten har en uppgift att inbjuda till debatt. GF öppnar för fri debatt baserad på praktisk och teoretisk kunskap och för att motverka fördomar.

7 Kommunikationsmål Att driva debatten vidare och fortsätta sätta agendan för den Att få ansvariga kulturpolitiker att delta i debatten Att avdramatisera och avdemonisera graffitin som konstform, gifta den med positiva associationer Visa på både de sociala och ekonomiska vinsterna med att inkludera graffiti i samhället istället för att exkludera utövarna och skapa utanförskap = delaktighet Synliggöra Graffitifrämjandet som en del av folkrörelsen Lyfta fram konstformen graffiti genom att lyfta fram konstnärerna

8 Målgrupp 2016 Medlemmar Blivande Medlemmar Graffitimålare, streetartartister, gatukonstnärer, medborgare som vill måla etc. Politiker Tjänstemän inom kommun

9 Sekundär målgrupp 2016 Konstintresserade Samhällsintresserade Yttrandefrihets- & integritetsintresserade online Journalister (nöje/kultur/konst/lokalbevakning) Opinionsbildare, bloggare, debattörer

10 MålområdeMålMål 2016Mål 2017Mål 2018 Politisk påverkan Möten politiker Möten tjänstemän Seminarier 422422 422422 422422 Kommunikation Pressmeddelanden Uppdateringar sociala medier Artiklar 3 20 1 3 20 2 3 20 3 Medlemmar Nya medlemmar103050 Kortsiktiga och långsiktiga mätbara mål (ej redigerad)

11 Delmål 2016 1.Undersöka intresset för att bilda ett Riksförbund. 2.Öka medlemsantalet. 3.Skapa en kunskapsbank på hemsidan. 4.Fortsätta utveckla Graffitiförmedlingen. 5.Sprida foldern & öka kunskapen kring Graffiti. 6.Söka verksamhetsbidrag och projektbidrag.

12 Aktivitetsplan Delmål 1 - Undersöka intresset för att bilda ett Riksförbund AktivitetsnamnBeskrivningTidsperiodResurs Kompetens & ansvarig WorkshopMed representanter från flera GF- föreningar Studiefrämjand et GF Stockholm Förbereda praktiskt Hur vi ska registrera medlemmar Org.nr Plusgiro etc 1 Ledamot Interimstyrelse Årsmöte Ta fram namnförslag på interimstyrelse VT 2017GF Stockholm

13 Aktivitetsplan Delmål 2 - Öka medlemsantalet AktivitetsnamnBeskrivningTidsperiodResurs Kompetens & ansvarig Event för medlemmar Göra en öppen vägg-festival med GF som avsändare Samarbete med Forza Femme Marknadsföring Medlems- förmåner

14 Aktivitetsplan Delmål 3 - Skapa en kunskapsbank AktivitetsnamnBeskrivningTidsperiodResurs Kompetens & ansvarig 1:a stadiet Hitta ett tillvägagångssät t att samla in forskning SommarEv. PraktikantTobias 2:a stadiet Organisera insamlat material, samt göra en databas på hemsidan SommarEv. Praktikant 3:e stadiet Publicera på hemsidan SommarEv. Praktikant

15 AktivitetsnamnBeskrivningTidsperiodResurs Kompetens & ansvarig Kommunicera förmedlingen Marknadsföra mot kommuner och landsting + andra uppdragsgivare Hösten Söka projektmedel? Presentations- sidor målarna Utveckla webbsidan och presentation av målaren Sommaren 2016 Gallery applikation Felicia Ekonomi Se över fakturering och möjlighet att ta betalt. Söka bidrag Hösten Aktivitetsplan Delmål 4 - Fortsätta utveckla Graffitiförmedlingen.

16 Aktivitetsplan Delmål 5 – Sprida foldern & öka kunskapen kring Graffiti. AktivitetsnamnBeskrivningTidsperiodResurs Kompetens & ansvarig

17 Aktivitetsplan Delmål 6 – Bättre ekonomi AktivitetsnamnBeskrivningTidsperiodResurs Kompetens & ansvarig Söka bidrag Kulturrådet Stockholm Stad Allmänna arvsfonden 2016-2017 Samarbeta Studiefrämjandet Konstfrämjandet Nya aktörer Ökat samarbete inom GF Jobba med sponsorer Hitta sponsorer som medfinasierar.

18 Att driva debatten vidare och fortsätta sätta agendan för den Att få ansvariga kulturpolitiker att delta i debatten Att avdramatisera och avdemonisera graffitin som konstform, gifta den med positiva associationer Visa på både de sociala och ekonomiska vinsterna med att inkludera graffiti i samhället istället för att exkludera utövarna och skapa utanförskap = delaktighet Synliggöra Graffitifrämjandet som en del av folkrörelsen Lyfta fram konstformen graffiti genom att lyfta fram konstnärerna Kommunikationsmål


Ladda ner ppt "Graffitifrämjandet Verksamhetsplan 2016. Verksamhetsidé Graffitifrämjandet verkar för att: Höja graffitins status som konstnärligt uttryck samt för att."

Liknande presentationer


Google-annonser