Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KOMMUNIKATION INTERNT Fredrik Grund och Helena Granath – Innovatum–

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KOMMUNIKATION INTERNT Fredrik Grund och Helena Granath – Innovatum–"— Presentationens avskrift:

1 KOMMUNIKATION INTERNT Fredrik Grund och Helena Granath – Innovatum–

2 Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform Olika informationsflöden exempel WP1 projektledning 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5.14.5.2 WP4 - Affärsmodeller 5.2 5.3 5.4 5.5 5.65.7 5.8 5.9 5.10 5.1 WP2 – Kommunikation A A AA A A A A P P P P A P P P P A P P P P P WP5 Infrastruktur- tungafordon A P P P P P WP3 – Plattformen 3.3 3.5 A P P P P 3.1.2 P P P P P 3.1.1 P P P P P 5.11 3.4 P P P P

3 Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform Olika informationsflöden exempel WP1 projektledning 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5.1 4.5.2 WP4 - Affärsmodeller WP2 – Kommunikation A A AA A A A A P P P P A P P P P A P P P P P A P P P P P WP3 – Plattformen 3.3 3.5 A P P P P 3.1.2 P P P P 3.4 P P P P P 3.1.1 P P P P P 5.2 5.3 5.4 5.5 5.65.7 5.8 5.9 5.10 5.1 WP5 Infrastruktur- tungafordon 5.11

4 Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform Olika informationsflöden exempel Fråga från part angående egen aktivitet WP3 Plattformen P P P P PP P P P P Aktivitet WP3.1.1 Nätverk

5 Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform Olika informationsflöden exempel Fråga från part angående egen aktivitet WP3 Plattformen P P P P PP P P P P Aktivitet WP3.1.1 Nätverk Aktivitetsledaren svarar

6 Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform Olika informationsflöden exempel Fråga från part angående egen aktivitet WP3 Plattformen Aktivitet WP3.1.1 Nätverk P P P P PP P P P P Aktivitetsledaren informerar ALLA i aktiviteten

7 Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform Olika informationsflöden exempel Fråga från part angående egen WP WP3 Plattformen P P P P PP P P P P WP1 projektledning Aktivitet WP3.1.1 Nätverk Aktivitetsledaren vet inte och frågar WP-ledare, om inte han/hon vet frågar han/projektledning.

8 Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform Olika informationsflöden exempel WP1 projektledning 4.1.1 4.1.2 4.2 4.3 4.44.5 P P P P WP4 - Affärsmodeller P P P P PP P P P P WP2 – Kommunikation A A AA A A A A P P P P A P P P P A P P P P P WP5 Infrastruktur- tungafordon A P P P P P WP3 – Plattformen 3.3 3.5 A P P P P 3.1.2 P P P P 3.4 P P P P P 3.1.1 P P P P P

9 Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform Olika informationsflöden exempel WP1 projektledning 4.1 4.2 4.3 4.4 4.54.6 P P P P WP4 - Affärsmodeller P P P P PP P P P P WP2 – Kommunikation A A AA A A A A P P P P A P P P P A P P P P P WP5 Infrastruktur- tungafordon A P P P P P WP3 – Plattformen 3.3 3.5 A P P P P 3.1.2 P P P P 3.4 P P P P P 3.1.1 P P P P P

10 Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform 1:a hand Nationellt ansvarig som tar frågan vidare till leadpart om han/hon inte vet. Frågor kring Ekonomisk redovisning Frågor kring strategiska frågor för projektet eller Interreg Projektledningen

11 Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform Viktig Information läggs upp som ett meddelande på Sharepoint, den går att prenumerera på till sin e-mail (Aviseringar) Vi kommer att skicka ut ett Informationsbrev ungefär 1 gång i månaden med aktuell information som gäller hela projektet. Detta kommer att vara ett e-mail direkt ut till parterna. Innehållet stäms av i projektledningsmötet. Via Nationellt ansvariga som sprider det vidare på Nationella möten Via WP-ledare som skickar det vidare till sina parter På våra projektledningsmöten och sprids vidare via nationellt ansvariga och WP- ledare. Administrativa och ekonomiska nyheter skickas direkt till Svenska parter samt till Nationellt ansvariga i Danmark och Norge. I sista hand via massutskick i e-mail. Informationsspridning från Projektledningen

12 Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform Information för vem? Information in Information ut Identifiera Intressenter Information ut För vem? Filtrera

13 Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform Dokumentation sparas på: Vår egen webbplats Biogas2020.se, där vi har en egen rapportsida Rapporten skall sparas på Sharepoint, det finns en mapp i varje WP. Exempel på spridning av resultat: Andras hemsidor, tex parternas webbplatser, biogasreports.com etc. Våra egna projektmöten och konferenser Externa konferenser, tex Nordic Biogas Conference Via aktiviteter i våra WP och partners Event Vid våra WP-möten Via din WP-ledare till projektledningsmöten Till 3.2 Omvärldsbevakning som kan ge tips på hur du kan sprida det vidare. Det finns en mall för Rapporter som man kan använda, den ligger under ”Mallar och hjälpmedel” på Sharepoint. Resultatspridning, tex rapporter

14 Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform Skicka brev med posten - Oeffektivt, endast formella handlingar med originalunderskrift. Fax - Utgår Skicka e-mail - Kan uppfattas opersonligt. - Svårt att uppfatta tonläge, nyanser och kan missuppfattas. - Kan glömmas bort eller försvinna i mängden av e-mail. - Man kan inte förvänta sig svar direkt. + Effektivt, går fort. + Går att läsa och översätta. + Kan nå många samtidigt. + Informationen finns kvar. Telefon - Det kan bli oklarheter om man inte förstår varandra + Personligt + Snabbt svar om personen svarar. + Man hör tonläge och nyanser Olika sätt att kommunicera

15 Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform Telefonmöten + Flera kan vara med samtidigt + Man hör tonlägen och nyanser - Kräver disciplin om många är med samtidigt. Videokonferens + bra att se varandra, under lättar om det är olika språk. - Kräver bra uppkoppling i båda ändar. Fysiska möten + Bra att träffas och kunna diskutera viktiga saker. + Man lär känna varandra. + Lättare att förstå språkskillnader. + Man hör och ser tonlägen och nyanser - Kan vara dyrt och tidskrävande. Olika sätt att kommunicera

16 Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform Uppstart aktivitet => Fysiskt möte + Lära känna varandra + Lättare att förstå varandra Avstämningsmöten i aktivitet => Fysiska möten i samband med andra aktiviteter Telefonmöten/Videomöten Rapportering via e-mail Projektledningsmöten =>Fysiska möten minst 4ggr/år Videomöte/telefonmöte Nationellt möte => Fysiska möten 1-2ggr/år i samband med andra aktiviteter Video/Telefonmöte WP-ledarmöten => Fysiska möten 2ggr/år Video/Telefonmöte Exempel kommunikation

17 Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform SharePoint

18 Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform SharePoint Nyhetsfeed: Denna del används för dialog och frågor

19 Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform SharePoint Meddelanden: Information som mailas ut via LeadPart läggs också in under meddelanden.

20 Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform SharePoint – aviseringar

21 Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform Få aviseringar när någon lagt in ett nytt meddelande eller ändrat i något meddelande.

22 Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform

23 SharePoint – aviseringsmail

24 Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform

25

26 Du kan också få aviseringar om någon gjort korrigeringar i gemensamma dokument. Tyvärr kan man inte få aviseringar på enskilda mappar 

27 Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform Logotyp Interreg Ny logotyp kommer att tas fram. Enligt förordningen måste flagga och text vara lika stor som högsta punkten på övriga logotyper. Min bredd i tryck 38,1 mm Webb 240 px

28 Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform SOCIALA KANALER Efter kick-off: 49 st Nu: 93 st Efter kick-off: 64 st Nu: 102 st Efter kick-off: 19 st Nu: 48 st Ny kanal – prenumerera gärna!

29 Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform BROSCHYR På svenska och engelska Beställning via formulär via Biogas2020 webben: http://biogas2020.se/bestallning-av-projektbroschyrer/ Tryckbar pdf finns på SharePoint för de som vill trycka lokalt. (engelska inom kort) Tänk på att broschyren även finns digitalt för spridning. Länken hittar ni på Biogas2020.se

30 Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform

31 LinkedIn Biogas2020 >>Gilla eller kommentera Facebook Biogas2020 >>Intresserad eller kommer >> Gilla, dela, kommentera

32 Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform FILM Vi har tagit fram en film som beskriver projektet på 2,44 minuter. Den finns i vår YouTube kanal. Språket är svenska men finns textad på norska, danska och engelska. Vi behöver sprida denna! >> Bädda in denna film på er webbplats >> Använd filmen i presentationer av projektet

33 Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform FILM - textning CC måste vara synligt. Språk väljs via kugghjulet. Unika adresser för olika textning. Lägg till detta efter filmens url. &hl=no norska &hl=da danska &hl=en engelska


Ladda ner ppt "KOMMUNIKATION INTERNT Fredrik Grund och Helena Granath – Innovatum–"

Liknande presentationer


Google-annonser