Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nätverket Sökguiden. Vi kommer berätta om : Nätverket Sökguiden Visa hur man: Lägger in texter och lärobjekt Kategoriserar och Redigerar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nätverket Sökguiden. Vi kommer berätta om : Nätverket Sökguiden Visa hur man: Lägger in texter och lärobjekt Kategoriserar och Redigerar."— Presentationens avskrift:

1 Nätverket Sökguiden

2 Vi kommer berätta om : Nätverket Sökguiden Visa hur man: Lägger in texter och lärobjekt Kategoriserar och Redigerar

3 Det som genomsyrat det webbpedagogiska arbetet bakom BTH’s tidigare sökguider (Lilla och Stora) är kommunikation med användarna.LillaStora När arbetet fortsatte med Nätverket Sökguiden var det viktigt att bygga vidare på idéerna om kunskapsskapande, delaktighet och möjliggörande av samtal. Att lära genom att delta!

4

5 Om nätverket: samarbeta kring utveckling av texter och lärobjekt om informationssökning bygga upp en gemensam plattform med texter, lärobjekt och undervisningsmaterial kring informationssökning Fildelningsprincipen – den som delar med sig får också tillgång

6 Nätverket bygger på interaktion, kommunikation, deltagande och öppenhet. De medverkande biblioteken blir delaktiga i ett kunskapsskapande nätverk och kan delta på det sätt och i den utsträckning som passar bäst. Många bibliotek(arier) kan bidra med sina specialkunskaper Inspirerande och livaktigt samtal om utveckling av lärresurser och informationskompetens.

7 Till den gemensamma plattformen (Nätverket Sökguiden) laddas alla texter och lärobjekt upp.Nätverket Sökguiden De bibliotek som vill ansluta sig bidrar först med sitt egenproducerade material och kan därefter hämta hem allt det material de vill ha. Plattformen är gjord i Wordpress, ett publiceringsverktyg med öppen källkod, och har sedan anpassats till nätverkets behov.Wordpress

8 Illustration av relationen mellan den gemensamma plattformen - den lokala webbplatsen: (allt går via nätverket) http://www.searchguide.se/blog/wp- content/uploads/skiss2_600px.gifhttp://www.searchguide.se/blog/wp- content/uploads/skiss2_600px.gif Lärobjekt Nätverket Lokala Lärobjekt

9 Det hämtade materialet publiceras på valfri lokal sökguide/ webbplats. Nuvarande guide eller en wordpressinstallation liknande BTH´s sökguideBTH´s sökguide Anpassa till lokal layout och design Hela guiden eller lärresurser man är intresserad av

10 Via den gemensamma plattformen kan man kontinuerligt ladda upp/hämta hem nytt material, ändringar och uppdateringar Ansvarar för det man har laddat upp (dvs uppdateringar och ändringar) Upptäcker man felaktigheter i andras texter tar man kontakt och ber snällt att det rättas till. Rätta inte andras texter. Visa respekt. Gör en egen version om mycket ska ändras.

11 Vi använder oss av Creative common- licensen för att beskriva hur lärresurserna i nätverket får användasCreative common- licensen CC–licensloggan måste placeras på webbplatsen liksom searchguide.se (+länk) och författarnamnet / lärosäte / bibliotek Avsiktsförklaring skrivs under i samband med att man går med i nätverketAvsiktsförklaring

12 Frågor? Titta på Sökguiden Börja lokalt www.searchguide.se/bth

13 Adresser: Om nätverket + nyheter: www.searchguide.se/blog www.searchguide.se/blog Testa: www.searchguide.se/test/wp-adminwww.searchguide.se/test/wp-admin Nätverket: www.searchguide.se/community www.searchguide.se/community Admin: (användare och lösenord skickas) www.searchguide.se/community/wp-admin

14

15

16

17

18

19

20


Ladda ner ppt "Nätverket Sökguiden. Vi kommer berätta om : Nätverket Sökguiden Visa hur man: Lägger in texter och lärobjekt Kategoriserar och Redigerar."

Liknande presentationer


Google-annonser