Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tungelsta IF Innebandy 2015-04-14. 1.Information om nybildade Ib-rådet 2.Information om SIU och hur TIF ska anpassa sig till den nya strukturen 3.Kommande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tungelsta IF Innebandy 2015-04-14. 1.Information om nybildade Ib-rådet 2.Information om SIU och hur TIF ska anpassa sig till den nya strukturen 3.Kommande."— Presentationens avskrift:

1 Tungelsta IF Innebandy 2015-04-14

2 1.Information om nybildade Ib-rådet 2.Information om SIU och hur TIF ska anpassa sig till den nya strukturen 3.Kommande säsong: Höstens seriespel och träningar, samtal utifrån SIU nivåer Grön, Blå, Röd och våra befintliga lag. 4.Spelsystem och gemensam spelidé 5.Halltider 6.Övrigt I.Information från styrelsen II.Ordet fritt 7. Mötet avslutas

3

4  Ordförande  Patrik Lindgren  Talan in i TIF styrelse  Jerry Moberg  Sakkunnig / Sportchef (samo övr sektioner)  Jonas Andersson  Utbildningsansvarig  Någon från ett yngre lag – gärna flicklag.

5  Bildat av styrelsen o TIF tradition mkt Fotboll Uppgifter: Utveckla Innebandysektionen enligt TIF målbild. -Sammankalla ledarträffar -Utveckling av TIF Innebandysektion -Utbildningsplan -Kontakt med förbunden -Kommunikation & information internt & externt 2-3 sektionsträffar/år  Hur ser lagen ut inför säsong  Anmälda lag till seriespel  Tränare/ledare per lag  Utbildningsbehov  Nyrekrytering ledare/spelare  Samordna  Turneringar att åka på  Träningar  Träningsläger  Materialbehov  Klädsel  Föräldramöten/lag  Policy  Övrigt…

6

7 Ib-rådet fick uppgiften av Styrelsen i samband med Stockholms IBF beslut att förändra tävlingsstrukturen. TIF anpassning SIU – ”Tungelstamodellen” fastställd av Styrelsen 7 April.  Vi ska följa SIU.

8 ”Tungelstamodellen” kommer inte innebära någon omvälvande revolution utan snarare vara den första byggstenen mot en förbättrad innebandyverksamhet där vi bygger framtiden och framtidens innebandyspelare tillsammans.

9

10 ”Göran Harnesk, Generalsekreterare Svenska Innebandyförbundet” (2015-04-02) SIU ”Så många som möjligt så länge som möjligt”

11 Plattformen Människan Atleten Innebandyspelaren Spelsystemet Spets- kompetens Svenssonmodellen Förenings- utveckling Spelar- utveckling Tungelsta IF Innebandy inriktning och anpassning till SIU ”Tungelstamodellen”

12 Utbildning Innebandyspelaren Innebandyspelaren 1 Innebandyspelaren 2 Innebandyspelaren 1 Innebandyspelaren 2 GRUNDUTBILDNING ”Människan” 6-9 år 9-12 år ”Människan” 12-16 år Människan 1 Människan 2 Atleten 1 Atleten 2MålvaktenSpelsystemet

13 + en för målvakter (Röd) Svenska Innebandyförbundets Utvecklingsmodell – SIU: -Grön 6-9 år -Blå 10-12 år -Röd 12-16 år -(Svart 17 - )

14

15 Inriktning och anpassning - viktigaste punkterna. (allt en del av ”Tungelstamodellen”) Alla känner alla – ödmjukhet, Traditioner vs. Nytt! Referenser – lägga ut på hemsidan Stockholms IBF – ”Detta är INGET prov och försök”! = det gäller fr o m nu. – Västerbotten, Göteborg, Uppland och nu Stockholm

16 Finns inga centrala riktlinjer HUR implementera. Fastställt dokument = hur vi implementerar SIU Sociala faktorer – inte splittra befintliga lag – Även en rekommendation från förbundet – SIU ”fullt ut” från Grön nivå. Varje förening frihet under ansvar placera lag i rätt nivå. – TIF ska inte ses som fuskare – anmäla ”fel”

17 Målsättningen följa SIU och anpassa verksamheten så långt möjligt utan att ” splittra ” – får inte hamna i ett läge där fler slutar! (även styrkt i dialog med förbundet) Matcher och serier – Befintliga lag + mixade Träningar – En ”lag träning” sen mixat // Halltider!!

18 (SIU) Tävlingsstruktur för barn- och ungdomsserier ”Rätt spelare på rätt nivå av rätt anledning” ”…utvecklingsålder istället för kronologisk ålder…” Knatteliga 3 manna Serie – ingen tabell 5 manna 6 svårigh grader Serie – tabell 5 manna 5 svårigh grader Serie – tabell 5 manna 5 svårigh grader Att börja tänka ”Ett lag” inom samma nivå. Yngre ska ges möjlighet att spela med äldre lag och högre nivå - om de kommit längre i utv. Bibehålla ålderslag (viktigt för Röd och äldre Blå) och mixa lag inom nivåerna. För flickor ingen större påverkan då de redan kör mixat. Flickor - Seriespel ngt annorlunda – beror på tillgång till lag! Grön – enklare börja med SIU Ledare/tränare inom nivå samarbeta vid anmälan till seriespel (samt med närmast yngre)

19 ”Tungelstamodellen” Ska genomsyra Innebandyn i Tungelsta och inte bara jobba för Att alla ska vilja vara med utan Att alla ska känna Att de får vara med – Utveckling och utbildning i fokus (ledare & spelare) Attrahera 25-30st spelare i varje årskull pojkar Attrahera ca 25 spelare på två årskullar flickor – Förhållandet Pojkar vs. Flickor samma som landet i övrigt.

20 1, Alla får vara med – Från 10 års ålder i mån av plats… äldre nybörjare börja i lägre nivå! 2, Utbildade tränare och ledare – Alla grundutbildning, minst en gärna fler nivåutbildade – pusselbitar… (nyckeln) 3, Sakkunnig i Ib-rådet – Sportchef ansv mentor – Vägleda yngre ledare – sammanhållande mentorskap (alla ska stötta) – Samordna med ”sportchef” i fotbollen att serier, cuper e t c inte krockar 4, Multiidrottande – Strävan att vi ska underlätta för multiidrottande – Miss av enstaka träningar p g a annat idrottsutövande ska inte straffas – Lagbygget får INTE riskeras av för låg träningsnärvaro Träning på lägre nivå kan bli aktuell

21 5, Utvärdering och uppföljning – Pusselbitar, utvecklingssamtal och dialog mellan ledare inom och mellan nivåer – Inhämta erfarenheter från föräldrar och spelare för att förbättra verksamheten ytterligare (årsbasis) 6, Vill man spela ska man kunna spela – TIF ambition och strävan att det alltid ska finnas lag att spela i för den som vill spela Innebandy

22 7, Människan – anamma filosofin. Minst en ledare utbildad per lag. 8, Gemensam spelidé, spelsystem för TIF Ib – För att underlätta att ”hoppa mellan” lag och nivåer. Annars blir det kontraproduktivt. Summering: – Alla måste förhålla sig till SIU – annars fungerar det ej. – Individens individuella utvecklingsnivå i fokus – Ödmjukhet vs. ”så har vi alltid gjort…” – OBS!! På ett flertal ställen i dokumentet: ”Ledare och tränare inom samma nivå och mellan de olika nivåerna MÅSTE ha en öppen dialog”

23 Införandeplan Maria? ”Dialog med spelare och föräldrar”

24 Övrigt ”SOCIAL FOND!! För familjer som har svårt att klara de kostnader som spel i TIF innebär – ex.vis deltagande i cup:er och läger. Halltider; ”De har alltid haft…”, (Handbollen och fritidsgården.) – Kan behöva rucka lite för att få bättre effektivitet! Utbildningshelg – 9-10 maj // Skulle önska Styrelsens inriktning inför Ledarträffen 14 april – Innebandyspelare Grön och Människan Grön finns platser kvar – Innebandyspelaren Blå, få platser kvar och Människan finns platser kvar – Inga kurser på Röd innan sommaren – Grundutbildning (Ledarlicens) är ett krav – innan anmälan till annan kurs – Förbundet kan genomföra Grundkurs hos oss, minimum 12 pers. (veckokväll Må-Tors) (ca 1100kr/delt) Måste förnyas var 3:e år! Kontrollsystemet nere p g a IBIS – påminnelser kommer att skickas ut i sinom tid

25

26 Knatteliga 3 manna Serie – ingen tabell 5 manna 6 svårigh grader Serie – tabell 5 manna 5 svårigh grader Serie – tabell 5 manna 5 svårigh grader (A-laget 24st) P-99 20st P-01 16st P-02 21st P-03 21st P-04 15st P-05 17st P-06 20st F-03/04 18st F-05/06 14st

27 Följa upp spelares utveckling – pusselbitar och genomföra utvecklingssamtal. Kontinuerlig dialog mellan ledarna Nu under våren – april/maj. Genomföra föräldramöte och introducera SIU.

28

29 2-1-2 2-2-1 1-3-1 3-1-1 1-2-2 2-0-3 Grunden: God kondition & teknik Passningsspel och rörelse Ska vara: Kul att spela, kul att titta på, effektivt med anfall, fart och finess. Offensivt man – man, vinna boll högt vs. styrspel Hur vill vi ha det ? ”Spelbok” !

30 Jerry

31

32

33 Ledare som tackat Ja Patrik och Jonas P-02 Jerry och Per-Olov Samuelsson P-01 Thomas Hennius F05/06 Magnus Alfvegren F05/06 Henrik Hallsten F05/06 Lisa Forsell F05/06 Jonas Burgren P-06 Tobias Ramberg P-05 Monika Nilsson P-03 Stefan Svedlund P-05 //12st – 12 April


Ladda ner ppt "Tungelsta IF Innebandy 2015-04-14. 1.Information om nybildade Ib-rådet 2.Information om SIU och hur TIF ska anpassa sig till den nya strukturen 3.Kommande."

Liknande presentationer


Google-annonser