Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från jägare till civiliserade samhällen.   Syftet med detta arbetsområde är att vi ska ta reda på orsakerna till hur det kom sig att vi en gång började.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från jägare till civiliserade samhällen.   Syftet med detta arbetsområde är att vi ska ta reda på orsakerna till hur det kom sig att vi en gång började."— Presentationens avskrift:

1 Från jägare till civiliserade samhällen

2   Syftet med detta arbetsområde är att vi ska ta reda på orsakerna till hur det kom sig att vi en gång började bygga och bo i städer?  När började vi leva så som vi lever idag, hur gick det till och var någonstans på jorden växte de första civilisationerna fram?  Vi ska öva på att resonera om vilka orsakerna var till att det växte fram flodkulturer och vilka konsekvenser det ledde till. Syfte

3   Vi kommer att ha föreläsningar och gruppdiskussioner  Vi kommer att arbeta utifrån texthäften. I häftet kommer vi att läsa och svara på frågor.  Till vissa avsnitt i häftet finns det video-klipp med quizz, dessa kan man använda sig av för att öva hemma. Hur

4  Från jägare till jordbruk  Ca 7000 år sedan  Odla och producera mat  Konsekvenser:  Bofast  Maten räckte längre  Fler slapp svälta  Kunde ägna sig åt handel, teknik & bygge

5  Vad är en flodkultur?  Samhälle där man lärt sig utnyttja floden  Bevattning  Transport  Handel  När människan blev bofast uppstod det flodkulturer på många ställen i världen

6  De fyra flodkulturerna

7

8  Flodkulturerna uppstår  Ca 3000 f.kr (5000 år sedan)  Samarbetade kring odlingen  Samarbetade kring bevattningen  Grävde vattenkanaler  Fler kunde göra annat

9  Hur en flodkultur uppstod

10  Mesopotamien  En av de första flodkulturerna  Eufrat & Tigris  Stora städer växte fram  Ur och Uruk  Stora riken  Sumer, Babylonie & Assyrier

11  Religion i Mesopotamien  Gudarna var mycket viktiga  Prästerna var de som kunde kommunicera med gudarna  Astrologi – vad ska hända?  Gudarna var oberäkneliga, som floderna  Enki – stor Gud som höll borta syndafloden  Föregångare till Bibliska berättelse

12  Kilskrift i Mesopotamien  Skriften utvecklades för att hålla reda på jordbruket, vem som hade gjort vad osv  Fuktiga lertavlor  Svårt att skriva – särskild utbildning och ett särskilt yrke – skrivare  Tack vare kilskriften har vi spännande källor Källa: ungfakta.se

13  Sociala strukturer  Det avancerade jordbruket ledde till nya yrken som  Hantverkare, fiskare, skrivare osv Det olika yrkena ledde till olika samhällsgrupper:  Härskare  Präster  Borgare  Hantverkare  Slavar

14  Samhällspyramiden  De olika yrkena fick olika status  Samhällspyramiden  Längst ner var många människor – låg status  Längt upp var det få människor – hög status  Hur har vi det idag?

15  Mesopotamiens geografi  Ligger i Mellanöstern, Iran & Irak  Runt floderna var det torrt – bevattning  Längre ner var det sumpmarker - diken  Eufrat  Flöt lugnt fram  Tigris  Översvämmade lätt och var oberäknelig

16  Mesopotamiens geografi  Uppsplittrat och svårt att ena – därför att:  Området i norr och i söder var som en labyrint av  Byggnationer  Dammar  Kanaler  Diken

17  Krig i Mesopotamien  Eftersom området var så uppsplittrat, uppdelat och svårt att ena -  Ledde det till att det skapades många små stadsstater (egna riken)  Ledde till konflikter och krig

18  Olika riken och länder i Mesopotamien  Sumererna – hjulet, skriften  Akkaderna – spred den mesopotamiska kulturen till medelhavet  Babylonien – kronan på verket, stort handelscenter  Assyrierna

19  Egypten

20  Nilens flodkultur  Nilen flyter fram lugnt och långsamt  Översvämmar regelbundet  Slammet gav stora odlingar  Transport och kommunikation – stort enat rike!

21  Sociala strukturer  Effektivt jordbruk – folk kunde syssla med annat  Handel, teknik, skrivare, hantverkare  Ledde till fyra samhällsgrupper;  Faraon – kung & Gud  Ämbetsmän  Bönder – skatt och dagsverk  Slavar

22  Religion i Egypten  Faraon var son till Ra  Lyx och överflöd var mycket viktigt  Mumier – viktigt att bevara kroppen för livet efter döden  Isis och Osiris – dödsgudar  Viktigt att offra till gudarna

23  Tutankhamun  Dog ung – bara 19 år  Född 1358 f.kr  Död 1339 f.kr  Graven upptäcktes 1922 av en engelsman  Tester har visat att Tutankhamuns föräldrar var syskon  Ville hålla blodet rent

24  Sfinx  Lejons kropp och människas huvud  Vaktade gravar  Byggdes omkring 2700 f.kr (4500 år sedan)  Byggdes alltid i par – var är den andra?! Sfinxen i Giza

25  Hieroglyfer  Bilder och tecken som kombineras  Skrevs på väggar, ofta i gravar – men oftast på papyrus  Papyrus är gjort av vass och håller länge  Viktiga historiska källor

26  Pyramiderna  Cheops pyramid  Ca 4500 år sedan  2,3 miljoner stenblock  Skulle skydda Cheops grav

27  Pyramiderna i Giza

28  Jämförelse av flodkulturerna  Gemensamt:  Alla växte fram kring floder  Ungefär samtidigt, 3000 år fkr (5000 år sedan)

29  Jämförelse av flodkulturerna  Gemensamt:  Utvecklade jordbruket  Utvecklade nya yrken  Utvecklade nya samhällsklasser  Utvecklade nya uppfinningar  Utvecklade skriftspråk

30  Jämförelse av flodkulturerna  Olikheter:  Mesopotamien gick under efter inre strider  Egypten blev antagligen invaderade av ett sjöfolk


Ladda ner ppt "Från jägare till civiliserade samhällen.   Syftet med detta arbetsområde är att vi ska ta reda på orsakerna till hur det kom sig att vi en gång började."

Liknande presentationer


Google-annonser