Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Låt siffrorna tala! Lupp: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken - Vad säger ungdomarna i Kalmar län och Eksjö kommun?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Låt siffrorna tala! Lupp: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken - Vad säger ungdomarna i Kalmar län och Eksjö kommun?"— Presentationens avskrift:

1 Låt siffrorna tala! Lupp: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken - Vad säger ungdomarna i Kalmar län och Eksjö kommun?

2 Den nationella ungdomspolitikens mål Alla ungdomar mellan 13-25 år ska ha: Goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen Ungdomspolitikens nya strategi grundar sig på tre prioriterade områden: Ungdomars inflytande Egen försörjning Psykisk hälsa

3 Uppdraget och syftet Uppdraget Att lämna förslag på förbättrings– och utvecklingsområden för att stärka ungdomarnas levnadsvillkor. Syftet Analysera och beskriva resultaten från enkäten utifrån ungdomarnas upplevelser, erfarenheter och förväntningar Att resultatet kan användas i framtida politiska beslut

4 Resultatredovisning Resultatet presenteras utifrån två olika utbildningsnivåer: Grundskolans årskurs 8 i Kalmar län och Eksjö kommun Gymnasiets årskurs 2 i Kalmar län och Eksjö kommun Utgår från enkätens områden: FritidSkola Politik och samhälleTrygghet Hälsa Arbete Framtid Med koppling till: GenusMångfald DelaktighetEkonomi - Barnfattigdom

5 Fritid – åk 8

6 Fritid – åk 2

7 Skolmiljö – åk 8

8 Skolmiljö – åk 2

9 Möjlighet till extra stöd/hjälp – åk 8

10 Möjlighet till extra stöd/hjälp – åk 2

11 Möjlighet att framföra åsikter – åk 8

12 Vill vara med och påverka – åk 8

13 Vad ungdomar vill påverka – åk 8 ”Jag skulle vilja påverka skolpolitiken mer. Jag tror att vi som går i skolan vet bättre vad vi vill förbättra eftersom vi befinner oss i den miljön.” ”Skolmaten, skolmaten och skolmaten.” ”Mindre läxor för man blir så stressad och mår dåligt av så mycket läxor.” ”Skulle vilja påverka fritids- och idrottslivet i kommunen.” ”Mer att göra på fritiden.” ”Säkrare väg till skolan.” ”Att ungdomar ska känna sig tryggare i skolan.” ”Säkerhet på skolor i form av att man har koll på vilka som besöker skolan.” ”Tätare tidtabeller och möjligheter till transport kollektivt inom kommunen.” ”Frågor om rasism, feminism, jämställdhet och fördomar.” ”Att man inte ska trakasseras pga. sin sexuella läggning eller färgen på sin hud” ”Flyktingfrågan och integrationspolitiken”

14 Anledningar att inte påverka – åk 8 Diagrammet visar procent av individer som inte vill påverka

15 Möjlighet att framföra åsikter – åk 2

16 Vill vara med och påverka – åk 2

17 Vad ungdomar vill påverka – år 2 ”jag skulle vilja påverka skolan och all den press som eleverna tvingas genomleva i Sverige.” ”Skulle gärna ändra skolmaten så att den blir bättre och mer näringsrik för just nu är den inte speciellt god och man blir endast mätt för stunden.” ”Skolan, fritiden, arrangemang, ungdomsställen och samhället.” ”Integrationen i kommunen.” ”Invandringspolitiken, integrationspolitiken och flyktingpolitiken.” ”Hur vi ungdomar kan påverka framtiden med vår syn på den. Vi är ju framtiden!” ”Hur samhället ska fungera utifrån hållbarhetsutvecklingen och ett hållbart samhälle. Och samhällets regler.” ”Ekonomi och hur kommunens ekonomi fördelas.” ”Rasismen, transfobi och homofobi ska minska.” ” Allas lika rättigheter, att ingen mobbing ska förekomma och att man inte ska få blickar på sig eller att man blir trakasserad” ”Hur vi bemöter folk med annat ursprung och att vi ska bli mindre främlingsfientliga!

18 Anledningar att inte påverka – åk 2 Diagrammet visar procent av individer som inte vill påverka

19 Trygghet – åk 8

20 Trygghet – åk 2

21 Psykosociala besvär – åk 8

22 Psykosociala besvär – åk 2

23 Efter grundskolan – åk 8

24 Efter gymnasiet – åk 2

25 Anledningar till flytt - åk 8 Diagrammet visar procent av individer som svarat att de kommer flytta från kommunen

26 Anledningar till flytt - åk 2 Diagrammet visar procent av individer som svarat att de kommer flytta från kommunen

27 Övriga synpunkter – åk 8 ”Fler fritidsaktiviteter.” ”Fler mötesplatser.” ”Att kommunens politiker ska prata med ungdomarna och höra vad vi tycker och tänker om kommunen och samhället generellt sett. Dessutom att vi ska få mer att säga till om utanför skolan, t.ex. parker, centrum och att vi ska få säga mer.” ”Barn är också människor, bara för att vuxna är äldre så kommer dom inte före!” ”Att inte ge hemläxor, man jobbar tillräckligt i skolan. Man ska inte behöva jobba när man kommer också.” ”Behandla tjejer och killar rättvist.” ” Att det finns många ungdomar som saboterar och håller på med dumma saker som droger och annat. Så hjälp för de ungdomarna, så att vi kan få ett bättre samhälle och större chans att lägga pengar på nya saker.” ”Låta oss vara med och bestämma mer, ge oss info hur man kan påverka och förbättra” ”Man känner sig otrygg. Jag och mina kompisar vågar inte vara ute lika mycket längre.”

28 ”Många yngre har börjat ta mer och mer droger.” ”Legalisera cannabis” ”Jag tycker att man ska prata mer om könsidentiteter och läggningar i skolorna, då det finns många som inte förstår sig på detta och det leder till att de kränker de personer som har ett annat kön eller läggning.” ”Det pågår online-mobbning och anonym kränkning.” ”Snälla ta inte in fler invandrare! Förmedla inte detta på ett rasistiskt sett utan jag vill bara att Sverige ska fortsätta vara Sverige.” ”Jag tror att det är viktigt att tänka på att ungdomar kanske inte bara mår dåligt pga. mobbning och kränkning osv, utan skolarbete, stress och oklara framtidsplaner också kan vara orsaker.” ”Informera om politik så ungdomarna blir mer insatta och får ett intresse.” ”Fler aktiviteter som är på eftermiddagar/helger.” Övriga synpunkter – åk 2 ”Fler aktiviteter för ungdomarna och kanske fler fester så man har kul på helgerna (Alkoholfritt är nog bäst).” ”Spara inte in pengar på våra skolor osv. Barn vill ha trygghet och ha fritidsintressen.” ”Ha bättre kommunikation med ungdomarna!”

29 Framtidsutsikter åk 8 och åk 2

30 Fritid Skola Finns mycket att göraSkolmiljön är god Idrott/träningInga större könsskillnader TV-spel och läser Delaktighet och inflytande Trygghet Åk 8 vill påverka mer än de kanTjejer är mindre trygga Kraftig ökning av att vilja påverka åk 2 Fler tjejer vill påverka Hälsa Tjejer har fler besvär Stress Slutsatser Lupp 2015

31 Presenterar en bild av ungdomarnas liv Ungdomarnas upplevelser, erfarenheter och förväntningar Framtidsutsikterna och levnadsförhållandena – relativt ljusa Identifiering av brister och svagheter Användas som ett beslutsunderlag Avslutande ord

32 Kontaktuppgifter Linnéuniversitetet Utrednings- och forskningsservice (UFS) Utredare Caroline Hansén Dir. 0470- 70 84 87 Mob. 073-075 66 73 caroline.hansen@lnu.se


Ladda ner ppt "Låt siffrorna tala! Lupp: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken - Vad säger ungdomarna i Kalmar län och Eksjö kommun?"

Liknande presentationer


Google-annonser