Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖstraMX Stormöte Nyköping 2011-12-11. Agenda 9:30-10:00 Kaffe 10:00-11:30Information från ÖstraMX 11:30-13:00 Information från resp serie 13:00-13:45Lunch.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖstraMX Stormöte Nyköping 2011-12-11. Agenda 9:30-10:00 Kaffe 10:00-11:30Information från ÖstraMX 11:30-13:00 Information från resp serie 13:00-13:45Lunch."— Presentationens avskrift:

1 ÖstraMX Stormöte Nyköping 2011-12-11

2 Agenda 9:30-10:00 Kaffe 10:00-11:30Information från ÖstraMX 11:30-13:00 Information från resp serie 13:00-13:45Lunch 13:45-14:45Seriemöten 15:00-17:00Tävlingsplanering

3 ÖstraMX Information Organisation och VisionAnnica Den demokratiska processenEva F Regelförändringar inför 2012 Magnus M SäkerhetMagnus M BanbyggandeMagnus M AnmälningssystemOve E

4 Vision ”En professionell, kvalitetssäkrad verksamhet”

5 Vad gör Östra MX idag? Driver tävlingsserier Erbjuder kvalificerad utbildning Erbjuder material och teknisk support Driver ett anmälningssystem Tillhandahåller fasta startnummer Är en del av beslutsprocessen inom SVEMO

6 Vägen till en professionell, kvalitetssäkrad verksamhet: Kort, tydlig, snabb info Tydliga hemsidor inom verksamheten, med en gemensam struktur: - Förklaring organisation och mål - Förklaring av ekonomin - SVEMO-logga på sidan Tydligare regelstruktur: - NT, SR, TR under centrala SVEMO - Serieregler under distriktet Arrangörsmanual för att kvalitetssäkra serierna

7 Styrelsen GS Kansli Östra Distriktet Östra MX Klubbar Förare

8 Den demokratiska processen Hur fungerar det…. – SVEMO förbundsstyrelse är högst beslutande och med totalansvar för hela SVEMOs verksamhet. Vägen dit… – Klubbarnas medlemmar röstar på klubbens årsmöte fram en klubbstyrelse, klubbstyrelsen väljer representanter (med fullmakt att rösta för klubben) till distriktets årsmöte och motocrosskommitténs årsmöte. – På distriktsårsmötet väljs styrelse till distriktet och till kommittéer. Distriktsstyrelsen ansvarar för hela verksamheten, bl.a. utbildning, miljö och ekonomi för alla grenar i distriktet och har sedan flera år delegerat ansvaret för gren-verksamheten i mx och enduro till grenkommittéerna som själva ansvarar för sin verksamhet och rapporterar till distriktsstyrelsen.

9 Distriktsårsmötet På distriktsårsmötet väljs vartannat år 4 representanter till förbundsmötet, förslag på ledamöter till SVEMO förbundsstyrelse lämnas till valberedningen. Varje distrikt har 4 röster/platser och varje gren har 2 röster/platser vardera till förbundsmötet. 6 distrikt x 4 platser 9 grenar x 2 platser Totalt 42 delegater med rösträtt på förbundsmötet. Grenarna håller distriktsgrenmöte där representanter till Nationella grenmötet väljs. Grenarna väljer sina representanter till förbundsmötet på Nationella grenmötet.

10 VIKTIGT Medlemmarna i klubbarna äger hela verksamheten och genom att aktivt delta på möten. Genom att vara med och välja hur vi vill ha vår verksamhet kan vi också påverka vilka som sitter i förbundsstyrelsen och hur verksamheten kan utvecklas.

11 Processen Svemos Förbundsstyrelse Förbundsmötet SVEMO’s Valberedning Distriktet DistriktsstyrelseGrenkommitéer Klubbens medlemmar Klubbens styrelseRepresentanter till distriktet

12 Valberedning Valberedningen tar in förslag på ledamöter till alla sektioner och kommittéer Styrelsen utser kommittéer och sektioner Styrelsen anställer General Sekreterare (Pelle W) som anställer personalen och ansvarar för arbetsledning på kansliet i Norrköping

13 Allmänt Alla klubbar anslutna till SVEMO har antagit stadgar som beskriver den verksamhet som klubben ska bedriva och på vilket sätt det ska ske. Där framgår hur klubben och dess medlemmar ska bedriva sin verksamhet. SVEMOs stadgar finns i NT och beskriver den inriktning och verksamhet SVEMO verkar för. Alla klubbar är via SVEMO som är specialidrottsförbundet SDF anslutna till Riksidrottsförbundet RF. Vidare finns Distriktsförbund DF (Östra- Motorcykel och snöskoterförbundet) I vårt DF (Östra) är vi anslutna till Idrottsförbund i de län som ingår i vårt distrikt. Upplands, Stockholms, Västmanlands, Östergötlands, Södermanlands län. Vill man ändra i stadgarna ska detta ske på det sätt som finns angivet i klubbens stadgar, vanligtvis ska det ske med en majoritet av minst 2/3 röster för ändringen eller över 2 årsmöten. Östra distriktet har kontaktpersoner i länens Idrottsförbund och närvarar vid olika möten som bl.a. generar aktivitetsbidrag till SVEMOs och distriktets verksamhet.

14 Östra MX Anmälningssystem System och databaser anpassade för vår verksamhet

15 Östra MX Anmälningssystem Fasta startnummer Föranmälan Återrapportering

16 Fasta startnummer Enkel anmälan – Stockholmscrossen Unik identitet – kan behållas Förarnas ansvar – minskad administration Sponsor för alla Ekonomiskt bidrag till Östra MX – c:a 100.000:-/år Förutsättning för serier

17 Östra MX Föranmälan Östra MX Serie – Lagledaranmälan Mälarfräsen – endast MF-klubbar Tvcrossen – öppen men antalsbegränsad Inga betalningsrutiner

18 Östra MX Återrapportering – nya nummer, ändringar – betalningar – halvmanuell rutin filer skickas med mail – manual kommer

19 Östra MX Databaser – MX vuxna – MX ungdom – Enduro – Hög kvalitet – Lätt tillgängliga Inga drift eller utvecklingskostnader

20 Regelförändringar 2012 Nya förarlicenser – Breddlicens Maskinklasser – 125 Tvåtakt (U17) MX1 Lägsta ålder höjs till 17

21 Statustävlingar SM Solo 16 år, MX Girls SVEMO Cup 65 cc 10 år Max 30 förare / Heat Förändringar i Sverige Cup – Wildcard till SM tas bort – 5 Bästa efter året erhåller Elitlicens

22 Bana Tydligare krav vid 40 grind Inga dubbel/trippelhopp vid ny/ombesiktning Stickprovbesiktning införs

23 Övrigt Sightinglap / Mastervarv – Obligatoriskt En gulflagg införs Klubbbyte – Extra period för övergång – 15-29 Februari 2012

24 Mälarfräsen Patrik Pettersson

25 Organisation: Mälarfräsen har under många drivits av klubbar i Östra distriktet som gemensamt planerar verksamheten så att innehållet tillgodoser målgruppen och tanken med serien. Varje år utser Mälarfräsen en stab som ansvarar för den övergripande planeringen, staben och klubbarna värnar tillsammans om varumärket MÄLARFRÄSEN. – Utsedd stab för 2012 är Katrineholms MCC.

26 Målgrupp och tanken bakom serien: Både nybörjare och förare som tävlat i flera år är vår målgrupp, alla är välkomna! Mälarfräsens målsättningen är att barn/ungdomar som utövar denna sport ska ha roligt tillsammans, de ska trivas både på och utanför banan. Vår förhoppning är att förarna ska utvecklas till duktiga förare och utöva denna sport under många härliga år framöver.

27 Summering av föregående år: Nynäshamns MCK var stab 2011 och har på ett bra sätt förvaltat uppdraget under året. Stabsarbetet gjorde ett positivt resultat för året 2011.

28 Förslag på Mälarfräsen 2012: En (1) gemensam serie. Guldhjälm tävlar på en dag. (samma som 2011) Ungdom & junior en annan dag. (samma som 2011) Tävlingar på dubbelhelger (lö & sö) på samma bana eller på banor nära varandra för att minimera restid och därmed driftskostnader. Att i möjligaste mån förlägga tävlingsdagar utspritt i hela distriktet.

29 TV-Crossen En MX-serie med centrum i Östergötland Mikael Blaad

30 TVX Organisation Ordförandeklubb, sekreterarklubb samt representanter från övriga arrangörsklubbar. Beslutsprocess under styrelselika former. Ansvaret för seriens utveckling delas gemensamt av arrangörsklubbarna. 4 – 6 möten per år.

31 Våra mål med TVX Att arrangera en MX-serie för åkare i Östergötland samt närliggande landskap. Att i nära samarbete mellan arrangerande klubbar leverera tävlingar med hög säkerhet och kvalité. Att bedriva serien ”öppen” för åkare utifrån och därigenom höja konkurrensen. Att ge arrangerande klubbar möjlighet till inkomst och genom det underlätta deras fortsatta utveckling.

32 Summerad TVX 2011 5 (6) genomförda tävlingar. Boxholm, Motala, Finspång, Tranås, (Linköping) och Åtvidaberg Välbesökta tävlingar - snitt 140 åkare. Väl genomförda tävlingar med focus på säkerhet och kvalitet. Föranmälan vilket ger fördelen med fast tidschema och en välplanerad tävling. Positiv feedback på arrangemangen.

33 Ekonomi TVX Medlemsavgift för arrangörsklubbar 5000kr (totalpriser, speaker och annonskostnader) Startavgifter 2011: G 300kr, U 350kr Stor kostnad: Sjukvård från 11000 till 15000 per tävling. Under året har samtliga tävlingar genererat vinst för arrangören.

34 TVX 2012 Att fortsätta utveckla och förbättra serien bland annat genom 8st deltävlingar. Ge plats för en Open klass Se till att varje klubb håller igång en tävlingsorganisation. Stärka banden mellan arrangörsklubbarna exempelvis med organiserade träningsutbyten. Främja kamratskap mellan åkare. Stärka och locka medlemmar i klubbarna till ökat föreningsintresse. Gemensamma upphandlingar av Sjukvård, speaker mm.

35 Orosmoln 2012 Lönsamheten för våra motocrossklubbar. Säkerhet och kvalitet kostar. Ökade krav på tävlings/depåområden. Viljan att arrangera. (lönsamhet/arbete) Tidsåtgång kontra antal startande. (Sightinglap)

36 TV-Crossen, gemenskap på två hjul.

37 ÖstraMX Serie Organisation och Vision Året som gick 2012 Ekonomi Övrig info

38 Vision Att ge klubbar i östra distriktet möjlighet att tävla mot varandra i klubblagsform Tävlingen skall fostra klubbsammanhållning och vara rolig och utmanande för samtliga deltagare.

39 Organisation Sammankallande – Peter Svensson – petersvensson444@hotmail.com petersvensson444@hotmail.com Sekreterare och allmänt nyttig – Jonas ”Kvadde” Ericsson – kvadde@telia.com kvadde@telia.com Expertkommentatorer – Janne Andersson, Peter Carlsson

40 Året som gick 5 deltävlingar genomfördes – Den sista deltävlingen ströks pga tävlingsstop i distriktet Mycket positiv feedback från deltagarna Vinnare Serien 2011 – Upplands Väsby MK Ekonomin gick ihop och inslaget med permanent speaker var uppskattat – Omsättning c:a 260 KSEK – Överskott c:a 30 KSEK (pga utebliven tävling)

41 Förslag Inför 2012 Vi fortsätter liknande 2011 2 Serier med vardera 2 divisioner – Serien Div 1, 10 Lag, 4 förare på grind, 6 i laget – Serien Div 2, 13 Lag, 3 förare på grind, 6 i laget – Motion Div 1, 10 Lag, 4 förare på grind, 6 i laget – Motion Div 2, 13 Lag, 3 förare på grind, 6 i laget Totalt plats för 26 lag/klubbar Vi utgår från tidigare beslut om upp och nedklassning och anpassar sedan efter antalet anmälda lag

42 Ekonomi Ansatsen är att fortsätta som 2011 – 12 000 Kronor för klubbar med 2 Lag – 8000 Kronor för klubbar med 1 Lag Serien bekostar – Speaker och ambulans samt totalpriser/prispengar – Samma prispengar som 2011 Klubbarna beskostar resten inkl tidtagning Tävlingsbidrag – TBD

43 Att tänka på under lunchen Regelförändringar? Tävlingskalendern / Arrangörer 12 Maj 2 Juni 3 Juni 18 Augusti 2 September 8 September (9 September) Speaker / Ambulansbidrag Eventuella kval för deltagande/uppflyttning Eventuell påföljd vid uteblivet lag

44 Övrig info På mötet efter lunch skall följande spikas – Vilka klubbar kommer och med vilka lag – Serieindelning – Tävlingbidrag – Arrangerande klubbar

45 Östra MX Serie 2012 Planering och beslutsmöte 2011-12-11

46 Agenda Upplägg för 2012 Serie indelning Tävlingskalender Arrangörer Speaker, Ambulans etc Övriga frågor Tid till förfogande 1 Timme

47 Upplägg 2012 2 Serier med vardera 2 divisioner – ÖstraMX Serie (Serien) – ÖstraMX MotionsSerie (Motion) Serien Div 1, 10 Lag, 4 förare på grind, 6 i laget Serien Div 2, 13 Lag, 3 förare på grind, 6 i laget Motion Div 1, 10 Lag, 4 förare på grind, 6 i laget Motion Div 2, 13 Lag, 3 förare på grind, 6 i laget

48 Serieindelning Beräkningar 2012

49 Tävlingskalender Förslag – 2 Juni – 3 Juni – ? – 18 Augusti – 8 September – (9 September) Kval? Arrangörer – Strängnäs – Uppsala – ? Linköping – ?Motala – MK Orion – MX Stockholm – ?

50 Speaker, Ambulans Etc Vi föreslår att forstätta med inhyrd Speaker på samtliga tävlingar. Om möjligt ska det vara samma under hela säsongen. – Kostnad ca 50 000/Säsong Vi föreslår även fortsatt FM utsändning vid samtliga tävlingar Vi föreslår att vi centralt planerar och betalar för Ambulans till tävlingarna: – Kostnad c:a 10 000/Tävling Hur vill klubbarna göra med Tidtagningen?

51 Övriga frågor Organisation – Vilka vill vara med – Vad skall göras centralt/gemensamt? ”Stadgar” eller mer permanenta regler för serien bör tas fram Övrigt?

52 Stockholmscrossen Samarbetsprojekt för motocross Volymtävling med hög kvalitet Lönsamt och enkelt för klubbarna Fler klasser - jämnare motstånd - hög motivation Stödjer juniorer och tjej med externa sponsorer Låg tröskel för nya förare Behåller äldre förare Lönsamt för elitförare Teknisk utveckling Inga kostnader

53 Ekonomi Stockholmscrossen ArrangörDatumKlass CKlass BTjejKlass AStartandeStartavgifterKlubbenSCKlass APokalerKostnaderPrispott SMK Kungsör2011-04-16611001058229687004980018900800019808920 FMCK Gotland2011-05-077282730191573004220015100800019805120 Gotlands MF2011-05-086074730171513003820013100800019803120 Strängnäs AMS2011-05-149012318652968880063200256008000214515455 Nynäshamns MCK2011-05-289710112532637890052600263008000198016320 Åsätra MK2011-06-047283105822366900486001620001980300011220 Västerås MK2011-06-18899312732678010057400227008000198040012320 MK Orion2011-09-115450935148444003360010800400020054795 Göta MS2011-09-185370747177531003940013700800020053695 Upplands-Väsby MK2011-09-2471691257209627004580016900800019806920 Arlanda MC2011-10-08736410401875610041400147008000198029287-24567 792909114546236170830051220019400076000219953268763318 Externa sponsorer Forsells15000Totalpris för Juniorcupen 24MX25000Dagspris för Tjej Prishuset3000Juniorcup pokal Utbetalt prispott Klass A50000 Tjej8000 Årets överskott5318


Ladda ner ppt "ÖstraMX Stormöte Nyköping 2011-12-11. Agenda 9:30-10:00 Kaffe 10:00-11:30Information från ÖstraMX 11:30-13:00 Information från resp serie 13:00-13:45Lunch."

Liknande presentationer


Google-annonser