Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ca 900 f.Kr- ca 300 f.Kr. Kreta  Kring 2000 f.Kr var Kreta en rik ö.  Bönderna skördade fikon, oliver och vete.  Handelsmän seglade till Cypern och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ca 900 f.Kr- ca 300 f.Kr. Kreta  Kring 2000 f.Kr var Kreta en rik ö.  Bönderna skördade fikon, oliver och vete.  Handelsmän seglade till Cypern och."— Presentationens avskrift:

1 ca 900 f.Kr- ca 300 f.Kr

2 Kreta  Kring 2000 f.Kr var Kreta en rik ö.  Bönderna skördade fikon, oliver och vete.  Handelsmän seglade till Cypern och köpte koppar.  De sålde oliver, keramik och tyg till Egypten.  Arkeologerna har hittat lertavlor med skrift som berättar om vad varor har kostat och hur mycket skatt Kretas bönder har varit tvungna att betala till härskarna i palatsen.

3 Förödelsen Flera svåra jordskalv har skakat Kreta. År 1979 grävde arkeologer fram ett tempel som hade störtat samman vid ett skalv omkring 1700 f.Kr. Offerpräster har lyft händerna som ett försök att skydda sig när taket rasade ner.

4 Väggmålningar på Knossos, Kreta

5 Mykene 1500 f.Kr. började staden Mykene att växa upp på det Grekiska fastlandet. Kretas storhetstid var över. Ca 1200 f.Kr. var även Mykenes storhetstid över.

6 Fenicierna Fenicierna började 1100 f.Kr. att bli det nya handelsfolket. De seglade runt längs kusterna och byggde städer. Kartago var en av de större städerna. Kartago

7 Feniciska bokstäver Från början hade skriften ett tecken för varje ord Omkring 1000 f.Kr. växer en ny skrift fram med ett tecken för varje ljud. Ett alfabet med 25 tecken Det är flera som utvecklat alfabetet, fenicierna, greker och romare. Det är romarnas latinska bokstäver som vi använder i vårt språk. Fenicierna spred kunskapen runt i Medelhavsområdet.

8 Järnåldern Fenicierna handlade främst med metaller som koppar, silver, tenn. Fenicierna hade även med sig en ny handelsvara som var ny för folket kring medelhavet. Det var järn. Nu började järnåldern i Europa. Deras mest kända handelvara var emellertid den purpurfärg som framställdes av snäckor. Att ha råd att köpa purpurfärgat tyg visade att du var rik och hade hög status.

9 Sjöfarare Historiskt var fenicierna kända för att vara framstående båtbyggare och sjöfarare. De var de första kända att använda köl på en båt. De kunde till och med kryssa sig fram i motvind. De kunde även navigera efter stjärnorna på öppet hav. Polstjärnan kallades på vissa språk den feniciska stjärnan. Röda: Grekernas område Gula: Feniciernas område Monica Andersson, Slottsbrons skola, Grums – www.lektion.se

10 Stadsstaterna Omkring 900 f.Kr. började människor bygga städer. En stad växte upp kring en hög klippa där människorna sökte skydd för fiender. Eftersom klippan fungerade som en slag borg, kallades den för borgklippa, på grekiska akropolis Den mest berömda akropolis finns i Aten. Templet Parthenon som byggdes till gudinnan Pallas Athenas ära På Akropolisklippan i Aten. Monica Andersson, Slottsbrons skola, Grums – www.lektion.se

11 Kolonier Befolkningen växte och åkermarken räckte inte till. Många unga grekiska män seglade ut på haven för att leta nya platser att bo på. Kvinnor och barn fick komma efter. Grekerna byggde upp kolonier på många platser runt Medelhavet.

12 Forts. kolonier Många stora städer, t.ex. Marseille i Frankrike och Istanbul i Turkiet är från början grekiska kolonier. Människorna som bodde i kolonierna behöll kontakten med hemlandet. De seglade i flera dagar för att gå på teater eller se idrottstävlingar.

13 Perserna anfaller I öst bredde Perserriket nu ut sig. Omkring 500fkr erövrade perserna de grekiska stadsstaterna på de joniska öarna. De flesta gav sig direkt men några kämpade emot men slogs lätt ned av perserna. När perserna så kom allt närmare Aten stötte de 490fkr på motstånd vid staden Marathon från vilken de tänkt tåga till Aten. Till persernas förvåning slog grekerna tillbaka och lyckade mota iväg perserna. Från Marathon skyndade soldaterna till Aten för att varna och slå tillbaka perserna igen……vilket det lyckades med!

14 Forts. perserna anfaller Perserna återvänder och anfaller år 480fkr vi det trånga passet vid Thermopyle i norra Grekland. Kung Leonidas från Sparta höll tillsammans med 300 soldater från Sparta (+ c:a1000slavar) stånd mot den persiska armén. Det här gjorde att de andra soldaterna kunde förbereda Aten och organisera sina styrkor till försvar. Vid sundet vid Salamis lyckades den grekiska armén besegra perserna som nu drog sig tillbaka. Leonidas

15 Sparta- uppfostran till soldat Spartanerna var en elit De levde väldigt spartanskt dvs enkelt närmast fattigt. De spartanska männen tvingades större delen av året att leva i militärläger. En spartan var enligt lag tvingad att gifta sig. Nya små spartaner måste födas för att folket inte skulle dö ut. Mamman hade ensamt ansvar över barnen. Pojkarna togs hemifrån vid 7 års ålder då de fördes till ett läger som var både skola och militärförläggning. Pojken skulle lära sig att frysa och vara hungrig och törstig utan att klaga. När han var 20 år var han färdig med sin utbildning till soldat.

16 Forts. Sparta Styrdes av två kungar samtidigt. De skulle hjälpa varandra och också kontrollera varandra. Deras viktigaste uppgift var att leda arméerna i krig. Monica Andersson, Slottsbrons skola, Grums – www.lektion.se

17 Mest makt hade ”de äldstes råd ” Bestod av 28 spartanska män, som skulle fyllt 60 år innan de fick väljas in i rådet. Alla spartanska män över 30 år fick vara med i ”folkförsamlingen”. Där röstade männen och sade ja eller nej. Ingen diskuterade förslagen som de äldstes råd hade tagit fram. Monica Andersson, Slottsbrons skola, Grums – www.lektion.se

18 Flickorna i Sparta Flickorna skulle lära sig läsa och skriva precis som pojkarna. Flickorna skulle uppfostras till starka och friska mammor som skulle föda starka pojkar som passade till elitsoldater. En kvinna måste även vara psykiskt stark. Hons kulle vara beredd att få se sin son bland de stupade. ” Kom hellre hem på skölden än utan sköld ” De spartanska kvinnorna ansågs vara de vackraste i hela Grekland. De var friare och mycket mer självständiga än kvinnorna i Aten.

19 Folkförsamlingen Alla manliga atenska medborgare som fyllt 20 år och var födda i Aten hade tillträde och förväntades delta. Stadsstaten var inte större till ytan än att de som bodde i utkanten kunde nå torget (agoran) på en dagsetapp till fots. Ersättning för utebliven arbetsinkomst kunde erhållas. Folkförsamlingen hade den lagstiftande makten och kan närmast jämföras med vår riksdag (som dock är representativ).

20 Forts. demokratin i Aten Rådet Det bestod av 500 av folkförsamlingens medlemmar som tillsattes genom lottning. 50 kom från vart Fyle (boendeområde). Dess uppgift var att lägga fram lagförslag. Det motsvaras i viss mån av den styrande makten (regeringen) hos oss.

21 Forts. demokratin i Aten Ämbeten Dessa tillsattes också genom lottning och ämbetsmännen rekryterades från folkförsamlingen. Genom att lotta ut de viktiga posterna undvek man korruption. Endast ledarna i krig (de tio strategerna) valdes. Minimiåldern för en ämbetsman var 30 år och ämbetstiden 1 år. Folkdomstolen Även denna tillsattes genom lottning. Den bestod av 6000 män uppdelade i mindre grupper. Den huvudsakliga uppgiften bestod i att stävja ämbetsmännens maktmissbruk.

22 Forts. demokratin i Aten Brister: Det var enbart män som fick rösta, kvinnorna, hälften av befolkningen, fick inte vara med. Slavar hade ingen rösträtt ca 100 000. Exklusivt för dem födda i Aten. Beundrat för: Ett folk ska styra själv- inte styras av en diktator Människor har rätt att fritt föra fram sina åsikter. Nytänkande som lett fram till vår typ av demokrati.

23 Livet och vardagen i Aten Kvinnorna i Aten hade till skillnad från Sparta väldigt få rättigheter. En man kunde till och med gifta bort sin egen fru utan hennes vetskap. Flickor fick inte gå i skolan och skulle hålla sig i hemmet. Fattiga pojkar fick gå i skolan i två år medan de rika i Aten fick gå i skolan till de var 18år.

24 Forts. livet och vardagen i Aten De allra flesta greker arbetade inom jordbruk. I städerna var många hantverkare som krukmakare, snickare. I Grekland var det vanligt att man hade slavar. Man tror att det fanns omkr. 100.000 slavar under den här tiden. Det var människor som tillfångatagits vid krig. En slav kunde köpa sig fri.

25 Kommer från Grekland…………………………………..vad är då det? Epik Lyrik Dramatik

26 Epik är berättande litteratur Epik är en lång berättelse, ett epos Exempelvis romaner och noveller

27 De mest kända berättelserna från antiken är:  Iliaden (om det Trojanska kriget)  Odyssen (Om Ithacas kung Odysseus ”äventyr” efter trojanska kriget) Skrevs troligen på 700- talet f.Kr Författare: Homeros Blind Rapsod (kringvandrande berättare och sångare)

28 Från Grekland kommer också lyriken Lyrik =poesi, dikter Ordet kommer från instrumentet lyra som användes när dikter framfördes till musik

29 Dramatik De första teaterföreställningarna” var en del av religiösa ceremonier till guden Dionysos ära. Från början var det en kör som sjöng, sedan tillkom en eller tre skådespelare som hade en dialog med kören. Efter hand blev det fler skådespelare. Alla skådespelare var män som spelade alla roller. De bar alla masker för ansiktet.

30 Monica Andersson, Slottsbrons skola, Grums – www.lektion.se

31 Forts. dramatik Utvecklades omkring 500 fkr. De första ”skådespelen” var körspel till guden Dionysos ära. Efter hand började man prata och gestalta sångerna, men det fanns kvar en kör. Alla skådespelarna var män. Skådespelarna bar masker. Man höll tävlingar i vem som skrivit det bästa dramat. Theatron – åskådarplatserna Orchestra – cirkelrund spelplats för kör och skådespelare Skene – Omklädningsrum och plats för kulisser

32 Forts. dramatik Allvarliga(sorgliga) skådespel kallas för tragedier. Roliga och positiva skådespel kallas för komedier. Dramer från antiken spelas över teatrar världen över fortfarande idag. Ex. Oidipus, Medea, Antigone och Lysistrate.

33 Idrotten Den moderna tävlingsidrotten började i Grekland. De olympiska spelen har fått sin namn efter staden Olympia där de mest berömda idrottstävlingarna hölls vart fjärde år i över tusen år. Spelen var ursprungligen endagsspel, som hölls till guden Zeus ära, vart fjärde år. Den första dagen offrades till Zeus och domarna och deltagarna avlade den olympiska eden.

34 Forts. idrotten Deltagarna anlände oftast 30 dagar innan tävlingarna började, och tävlingarna pågick i fem dagar. Ett typiskt olympiskt spel såg under antiken ut ungefär som följer: I antikens Olympiska spel var Pankration, löpning, längdhopp, spjut, diskus, vapen, brottning, boxning och ridning de viktigaste grenarna. Dessutom tävlade man i hästkapplöpningar på en bana kallad hippodrom (detta var populärt bland jonerna), och i femkamp, pentathlon, vilken var den populäraste grenen. Den första grenen var språng (hopp utan ansats).

35 Forts. idrotten Vinnarna fick från början endast en olivkvistkrans från guden Zeus "heliga träd". De blev också förevigade som en staty som ställdes i en lund vid olympiska området. De togs i allmänhet emot väl i sin hemstad eller hemby och blev ofta rikligt belönad, som tack för att staden eller byn hade uppmärksammats i Olympia, vilket gav eko i hela Medelhavsvärlden. I Aten fick en olympisk vinnare en stor penningsumma som pris, i Sparta, som var en "krigsstad", fick han den farligaste platsen på stridsfältet.

36 Kvinnor fick inte ens titta på. En del klädde ut sig för att heja på sina söner. De olympiska spelen hölls i Olympia och då avbröts de krig som hölls mellan de Grekiska staterna. Den så kallade ” Olympiska vapenvilan” År 394 e.Kr. hölls de sista Olympiska tävlingarna. Ungefär 1500 år senare,år 1896, anordnades de första moderna Olypiska spelen i Aten.

37 Vetenskapsmän och filosofer Hippokrates sa: Människor blir inte sjuka därför att gudarna vill straffa dem Elaka trollkarlar och häxor kan inte trolla så att vi mår illa. Det finns naturliga förklaringar till varför vi blir sjuka Kunskaper om sjukdomar får vi genom att studera den som är sjuk

38 Filosofi Antikens filosofer och deras tankar diskuteras och studeras än i dag. Ordet filosofi betyder ” kärlek till sanningen”. Hela vårt vetenskapliga synsätt kommer ur filosofin. En filosof tar ingenting för givet utan söker svar på frågor som : -Vad är ont, vad är gott? - Finns det en gud? -Vad är meningen med livet? -Finns tiden? -Hur bör jag leva? - Finns det liv efter döden? ?

39 Sokrates Var grek och levde i Athen på 400-talet före Kristus. Han skrev inga böcker, utan allt vi vet om Sokrates tankar och hans sätt att arbeta har vi fått från hans elev Platon. Sokrates ansåg att varje människa själv måste komma fram till vad som är gott och ont, rätt och fel. Det gjorde han genom att samtala med människor och ställa frågor till dem. Frågorna kunde först verka enkla och lite dumma, men ofta fick han människor att säga emot sig själva. Då blev de tvungna att tänka efter vad de verkligen menade och tyckte. Han dömdes så småningom till döden för att ha fört Atens ungdomar på villovägar.

40 Platon Platon var elev till Sokrates och är den filosof som först formulerar en genomtänkt idealistisk filosofi. Han skiljer mellan de konkreta tingen, det som vi kan uppfatta med våra sinnen, och de abstrakta begreppen, idéerna, som vi bara kan tänka oss. Med själen kan vi uppleva idéernas värld. Själen längtar hela tiden till den värld där idéerna existerar. Men i jordelivet är själen fångad i kroppen som i ett fängelse. Platon grundade en skola - Akademin I Aten som blev ett centrum för filosofi och annan utbildning.

41 Aristoteles Gjorde experiment och observerade vad som hände. Han systematiserade Han delade in djuren i ryggradsdjur och ryggradslösa. Han delas sedan upp dem i daggdjur, fåglar, fiskar, kräldjur och groddjur Han var övertygad om att jorden var rund. Jorden var universums mitt och att alla andra himlakroppar rörde sig i perfekta cirklar runt jorden. Men….han hade fel om att jorden var universums centrum

42 Renässans konstnären Rafaels bild av hur det såg ut i Platons Akademi

43 Alexander den store

44 En av de mest kända erövrarna i världshistorian. Alexander var en genial arméledare, men också ett ämne för kontrovers. Å ena sidan var han en briljant taktiker och ledare, men han kunde också vara hänsynslös och grym.

45 Forts. Alexander den store Som 13åring fick han en känd lärare till sitt hov i Makedonien-Aristoteles. Alexander ärvde ett mäktigt rike och en vältränad armé av sin far, Filip II. Med den och med hjälp av de grekiska stadsstaterna besegrade Alexander storkungen Dareios III och erövrade det mäktiga Perserriket. För att få kontroll och smälta samman sitt rike gifte han sig själv meden persisk prinsessa, och lät många av sina soldater gifta sig med persiska kvinnor.

46 Han grundade ett flertal städer under sina krigståg, Alexandria i Egypten är den mest välkända. Hans rike sträckte sig under hans storhetstid från Makedonien och Grekland ända till Indiens västra gräns. Alexanders gav upphov till den så kallade hellenismen, under vilken den grekiska kulturen spred sig ända bort till Indien. Del av tavla som föreställer Alexanders bröllop med Roxane.

47 Hellenismen Grekerna vidgade sina vyer och tog sig till österlandet och uppskattade deras livsstil. När det grekiska och österländska livsmönster smälte samman blev det en blandkultur. Den brukar kallas hellenismen. Ordet är bildat av hellas, grekernas namn på sitt eget land.

48

49 Källor: En stor det avPPt- är gjord av : Monica Andersson Slottbron skolan Brums hämtad från: www.lektion.se Delar kommer också från: Åsa Persson, Sandåkerskolan, Landskrona – www.lektion.se ppt- om Litteratur historia Övrig fakta är från: NE.se (sökord Sokrates, Platon, Aristoteles), Levande historia 7 av L. Hildingso, K. Hildingson,L. Husén Samt Illustrerad Vetenskap nr 12 från 2008


Ladda ner ppt "Ca 900 f.Kr- ca 300 f.Kr. Kreta  Kring 2000 f.Kr var Kreta en rik ö.  Bönderna skördade fikon, oliver och vete.  Handelsmän seglade till Cypern och."

Liknande presentationer


Google-annonser