Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Referenser Tjänstekoncept Om oss Vårt erbjudande IT - Systemstöd Industrilogistik KombiterminalBygglogistik HamnlogistikTransporterLagerlogistik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Referenser Tjänstekoncept Om oss Vårt erbjudande IT - Systemstöd Industrilogistik KombiterminalBygglogistik HamnlogistikTransporterLagerlogistik."— Presentationens avskrift:

1 Referenser Tjänstekoncept Om oss Vårt erbjudande IT - Systemstöd Industrilogistik KombiterminalBygglogistik HamnlogistikTransporterLagerlogistik

2 Vår Historia Vår Värdegrund Vår Organisation Vår Vision Interlink Logistik AB är ett fristående bolag inom GDL-koncernen sedan 2007 och bolagets uppgift är att serva och leverera intelligenta logistiklösningar. Om Interlink Industrilogistik KombiterminalBygglogistik HamnlogistikLagerlogistikTransporter

3 Interlink är en del av GDLs historia 1735: Gamla Dragare Laget (GDL) påbörjar sin verksamhet 2005: Interlink Logistik AB skapas 2007: GDL förvärvar Interlink 2011: Samfrakt, Östgötafrakt, GKF och GDL samordnas under ett gemensamt namn – GDL Transport AB 2015: GDL Transport AB förvärvas av Kent Arentoft och Peter Korsholm under finansiering av danska finansinstituten FIH, PKA, Maj Invest och LD. 2016: Ny strategi godkänd för mål till 2018/19 Om Interlink Industrilogistik KombiterminalBygglogistik HamnlogistikLagerlogistikTransporter

4 Interlink Logistik AB såg ljuset 2005 2005: Interlink Logistik AB skapas 2005: Får uppdrag av Perstorp Chemical 2006: Får uppdrag av Kemira Kemi (IPOS) 2007: GDL förvärvar Interlink 2012: Får uppdrag Zoegas (Nestlé) 2013: Får uppdrag Kombiterminal Om Interlink Industrilogistik KombiterminalBygglogistik HamnlogistikLagerlogistikTransporter

5 Interlink Logistik AB Divisionschef Henrik Holm Operativ chef Thomas Pålsson Affärsområdeschef Pär Landin Platschef Kemira IPOS / Bulkhamnen Nevzet Kocan Platschef Jernhusen Rännarbanan Kadir Besic Platschef Perstorp Perstorp / Zoégas Jonas Bringsén IT Carl Ternéus Affärskontroll Åsa Sanfridsson Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö, Info Lotta Thiman Personal Andreas Roslund Finans Andreas Roslund Supportfunktioner-GDL Försäkringar Mikael Svensson Vår organisation Industrilogistik KombiterminalBygglogistik HamnlogistikLagerlogistikTransporter

6 En stadig grund att arbeta efter Pålitliga: Säger vi att vi ska utföra en tjänst på ett visst sätt så ska kunden kunna lita på att det blir så. Vi tar ansvar. Engagerade: Man ska uppleva att vi har ett engagemang och att vi bryr oss. Flexibla: Tack vare vår affärsmodell och våra system är vi flexibla och kan anpassa oss snabbt och effektiv efter kundens behov. Kvalitet & Service: Vi ger alltid bästa möjliga service och kvalitet till alla våra kunder. Helhetssyn: Vi skall skapa mervärden för kunder, medarbetare och för våra underentreprenörer med hjälp av vårt kunnande och helhetsgrepp. Våra värdeord Industrilogistik KombiterminalBygglogistik HamnlogistikLagerlogistikTransporter

7 Kvalitet och Miljö Industrilogistik KombiterminalBygglogistik HamnlogistikLagerlogistikTransporter

8 Vår vision Tydliga mål generera en målmedvetenhet Tillväxt med lönsamhet Företaget skall växa och det finns tydliga mål. Sådan tillväxt skall ske både med befintliga och nya kunder och inom nya segment och nya marknader Våra ägare har muskler och är beredda att satsa på bra affärer och som också gynnar kunderna Utgångspunkten i vår tillväxt är att fortsätta göra ett bra jobb och att våra kunder upplever oss som en bra samarbetspartner och som ständigt försöker förbättra logistiken Industrilogistik KombiterminalBygglogistik HamnlogistikLagerlogistikTransporter

9 Vår vision Lösningen alla tjänar på! Interlinks affärsidé är att vara en kvalificerad leverantör av administration och hantering för produktionsnära logistik. Interlink har tagit fram en affärsmodell för denna typ av outsourcing, som bidrar till att skapa en ”win-win” lösning för både kund och leverantör. Redan i avtalsskedet fastställer vi gemensamma målsättningar: Att minska kostnaderna Ökad flexibilitet och service Omvandla fasta kostnader till rörliga Ge kunden ökade möjligheter till utveckling. Kort sagt – våra kunder fokuserar på sin kärnverksamhet och vi på vår! Industrilogistik KombiterminalBygglogistik HamnlogistikLagerlogistikTransporter

10 Vårt systemstöd Myloc Ärendehantering Myloc Ärendehantering Ongoing Warehouse Management System Ongoing Warehouse Management System Interlink har valt systemstöd som vi kan växa med i framtiden och möta kunders nutida och framtida krav. Valda system är utvecklade och anpassade för att inte vara begränsade eller låsta till en viss produkt eller kund. Processorienterat system som möjliggör det för kund att följa ett ärende/order i leveranskedjan Modernt lagerhanteringssystem som kan integreras med kundens affärssystem enkelt och smidigt Industrilogistik KombiterminalBygglogistik HamnlogistikTransportLagerlogistik

11 Myloc Allt som krävs för att komma igång är tillgång till internet och en lämplig dator eller surfplatta. Logistik är komplext på många sätt. En rad förutsättningar är unika i varje projekt och det har visat sig svårt att systematisera. Anledningen till varför Interlink valt Myloc är vi enkelt kan se: Om att allt material anländer i rätt tid På rätt angiven plats Med rätt märkning Optimalt transporterat Optimalt lagrat Med vårt systemstöd kan Interlink dela information och enkelt få en överblick hur arbetet går i logistikkedjan. Industrilogistik KombiterminalBygglogistik HamnlogistikLagerlogistikTransporter

12 Ongoing Ongoing Warehouse är ett webbaserat, standardiserat Warehouse Management System (WMS) för företag verksamma inom tredjepartslogistik (så kallat 3PL) Produkten är ett standardsystem som utvecklas löpande i takt med Interlinks krav och önskemål! Ongoing Warehouse är ett system som är utvecklat på standardplattformen Microsoft.NET och Microsoft SQL-server, vilket innebär att vi lätt kan anpassa oss till våra kunder system. Industrilogistik KombiterminalBygglogistik HamnlogistikLagerlogistikTransporter

13 Industrilogistik Kombiterminaler Hamnlogistik Bygglogistik Lagerlogistik Tjänstekoncept Med Interlinks tjänstekoncept kan du som kund få stöd eller hjälp till att utveckla din verksamhet ytterligare och ta flera steg framåt. Detta eftersom du fokuserar på din kärnverksamhet och vi på vår, en ”win-win” lösning helt enkelt! Transporter Industrilogistik KombiterminalBygglogistik HamnlogistikLagerlogistikTransporter

14 Industrilogistik Interlink driver Logistikentreprenader för flera industrikunder. Inom Industriparker är vi en resurs för flera olika företag. Uppdragen omfattar huvudsakligen leveransplanering, lagring, hantering av pallgods och bulk. I industrientreprenaderna ingår även ett brett utbud av kringtjänster som t.ex. tullager, omsäckning, Stuffning & strippning av containers, tunggods, järnvägsrangering, postdistribution, väghållning, maskinuthyrning, m.m. Samarbetspartners IPOSIPOS, Perstorp Industripark, NestléPerstorp IndustriparkNestlé Industrilogistik KombiterminalBygglogistik HamnlogistikLagerlogistikTransporter

15 Kombiterminaler Interlink är terminaloperatör som med kompetent växlingspersonal driver kombiterminalen och hanterar driften av den intilliggande godsterminalen. Terminalens centrala läge är optimal för citydistribution. Kombiterminalen erbjuder kombilösningar för samtliga lastbilstyper. Hantering av styckegods med spårnära terminal samt egna distributionsresurser ger våra kunder alla möjligheter. Samarbetspartner Green Cargo Samskip Van Dieren Bode Industrilogistik KombiterminalBygglogistik HamnlogistikLagerlogistikTransporter

16 Kombiterminaler Jernhusen - en samarbetspartner till Interlink Jernhusens godsterminal i Helsingborg blev kombiterminal den 15 oktober 2012. Interlink är terminaloperatör som med kompetent växlingspersonal driver kombiterminalen och hanterar driften av den intilliggande godsterminalen. Terminalens centrala läge är optimal för citydistribution. Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar fastigheter längs den svenska järnvägen. Idag är Jernhusen cirka 200 medarbetare och de ägs av svenska staten. Industrilogistik KombiterminalBygglogistik HamnlogistikLagerlogistikTransporter

17 Bygglogistik GDL har en lång tradition inom bygg- och anläggningstransporter och med Interlinks erfarenhet och kompetens inom hanterings och lagringslogistik finns det en bas och goda förutsättningar att erbjuda en helhetslösning avseende logistik för stora och små byggprojekt Konceptutbud inom bygglogistik: Gateway – Check point Planering/administration ”Setup” av byggarbetsplats Lagring och hanteringstjänster Påfyllning av förbrukningsvaror Övriga kringtjänster Transporter IT och informationsflöde Uppföljning, KPI Samarbetspartners Olivetree Solutions, PrologProlog Industrilogistik KombiterminalBygglogistik HamnlogistikLagerlogistikTransporter

18 Bygglogistik Prolog – en samarbetspartner till Interlink Prolog utvecklar och implementerar nyskapande metoder och verktyg för hållbart samhällsbyggande. De har lång erfarenhet inom projektledning, logistikanalyser m.m. Tillsammans har vi ett starkt erbjudande Industrilogistik KombiterminalBygglogistik HamnlogistikLagerlogistikTransporter

19 Hamnlogistik Interlink ansvarar för driften av Helsingborgs bulkhamn. Hamnen har dagliga anlöp och hanterar årligen nära 1 miljon ton gods. Hamnen har en stor flexibilitet med möjligheter för bulklagring, farligt gods, flytande och fast material. Samarbetspartner IPOSIPOS, Perstorp ChemicalsPerstorp Chemicals Industrilogistik KombiterminalBygglogistik HamnlogistikLagerlogistikTransporter

20 Lagerlogistik I takt med Interlinks utveckling och ökad efterfrågan från våra kunder uppfördes ett nytt lager 2011 intill Sydhamnen i Helsingborg. Lagerkapaciteten är stor och årligen säckas här ut över 10 000 ton för ett av världens största livsmedelsföretag. Vår lösning erbjuder våra kunder en flexibel lager- och terminalhantering, som vi kan anpassa efter såväl stora som riktigt små volymer. Framöver vill vi fortsätta expandera vår verksamhet och bryta ny mark. Muskler och kompetens finns för att bygga ett nytt modernt lager som kompletterar hela vårt logistik erbjudande Industrilogistik KombiterminalBygglogistik HamnlogistikLagerlogistikTransporter

21 Bästa möjliga transporter Interlink är transportörsoberoende och väljer alltid den bäst anpassade transportlösning för uppdraget åt kunden Eftersom Interlink är en del av GDL koncernen så är det naturligt att använda GDL, om deras lösning är den bästa för kunden. I annat fall har vi samarbete med flera andra transporter både för inrikes och utrikes transporter Miljön i vårt samhälle är en viktiga faktorer att ha i åtanke när transporter ska genomföras. Industrilogistik KombiterminalBygglogistik HamnlogistikLagerlogistikTransporter

22 Referenser Industrilogistik KombiterminalBygglogistik HamnlogistikLagerlogistikTransporter

23 Kemira Industripark (IPOS) Interlink övertog Kemiras interna transportavdelningen 2006. Den stora uppdragsgivaren idag är Industrial Park of Sweden (IPOS) Volym för Industriparken: Pallgods 200 000 ton/år Bulk 600 000 ton/år Flytande 300 000 ton/år Tjänster utförda av Interlink för Kemira Hantering och lagring av pallgods och specialgods. Lastning/lossning av trailers. Stuffning/strippning av sjöcontainers. Interna transporter av gods. Lossning/lastning av bulkfartyg. Lossning/lastning av syrafartyg. Hantering och lagring av bulkvaror. Hantering/administration av containers. Maskinuthyrning. Anläggningsvård Industrilogistik KombiterminalBygglogistik HamnlogistikLagerlogistikTransporter

24 Perstorp industripark Perstorp Industripark Interlink övertog Perstorp AB:s interna transportavdelning 2005. Den stora uppdragsgivaren är Perstorp Specialty Volym för Industriparken: Pallgods 200 000 ton/år Bulk 100 000 ton/år Flytande 500 000 ton/år Tjänster utförda av Interlink för Perstorp Omsäckning av produkter. Maskinuthyrning. Postdistribution. Tankvagnstransporter. Budkörning. Uthyrning av personal. Hantering och lagring av pallgods. Lastning/lossning av trailers. Stuffning/strippning av sjöcontainers. Interna transporter av gods. Järnvägstransporter. Containertransporter. Industrilogistik KombiterminalBygglogistik HamnlogistikTransportLagerlogistik

25 Zoegas Zoegas (Nestlé) Interlink övertog Zoegas råkaffe hantering 2011. Volym för Zoegas: Bulk ca 17 000 ton/år Tjänster utförda av Interlink för Zoegas Transport av containers från Helsingborgs hamn till Interlinks lager Lossning av containers Provtagning av råkaffe Ompaketering av råkaffe från bulk till storsäck Ompackning av råkaffe från små säck till storsäck Lagerhållning av råkaffe Tullhantering vid utlastning Lastning av råkaffe till rosteri Transport från lager till rosteri All hantering och lagring administreras i vårt WMS Ongoing.WMS Ongoing Industrilogistik KombiterminalBygglogistik HamnlogistikLagerlogistikTransporter

26 Green Cargo Interlink har ett samarbete med Green Cargo sedan 2012, där Interlink hanterar intermodala enheter på Kombiterminalen samt traditionella täckta järnvägsvagnar i HelsingborgKombiterminalen Volym för Green Cargo: 2000 TEU:s 250 täckta vagnar Tjänster utförda av Interlink för Green Cargo Lossning och lastning av intermodal trafik till och från järnväg Depå hantering Besiktning av intermodala enheter Lossning av lastning av täckta järnvägsvagnar Lagring Ompalletering Industrilogistik KombiterminalBygglogistik HamnlogistikLagerlogistikTransporter

27 Samskip Van Dieren, Bode Transport Interlink har ett samarbete med Samskip Van Dieren, Bode Transport sedan 2014, där Interlink hanterar intermodala enheter på Kombiterminalen i HelsingborgKombiterminalen Volym för Intermodal trafik : 2000 TEU:s 250 täckta vagnar Tjänster utförda av Interlink för kunder Lossning och lastning av intermodal trafik till och från järnväg Depå hantering Besiktning av intermodala enheter Uthyrning av lastbilsparkering samt lokal för chaufförer Industrilogistik KombiterminalBygglogistik HamnlogistikLagerlogistikTransporter

28 HamnlogistikIndustrilogistikLagerlogistikKombiterminalerBygglogistikÖvrigt Interna transporter av gods Interna transporter av gods Hantering och lagring av pallgods Hantering och lagring av pallgods Stuffning/strippning av sjöcontainers Stuffning/strippning av sjöcontainers Containertransporter Lastning/lossning Järnvägstransporter Omsäckning av produkter Maskinuthyrning Tankvagnstransporter Postdistribution Budkörning Uthyrning av personal. Tjänster Anläggningsvård Lossning/lastning av syrafartyg Lossning/lastning av syrafartyg Hantering/administration Hantering och lagring av bulkvaror Hantering och lagring av bulkvaror Terminaloperatör Växlingspersonal Hantering, lagring av pallgods/specialgods Hantering, lagring av pallgods/specialgods Drift av godsterminal Tunggods Lossning/lastning av bulkfartyg Lossning/lastning av bulkfartyg Administration Planering Tullager Stödfunktion TPL Väghållning Leveransplanering Lagring Cross-dockning Plock Packning Uttag/Lastning Bulklagring Farligt gods Flytande material Fast material Tilläggstjänster i form av: - Ompackning - Märkning - Exporttillverkning - m.m Hantering & Lagring Gateway – Check point Planering/administration Lagring & hanteringstjänster Lagring & hanteringstjänster ”Setup” av byggarbetsplats Påfyllning av förbrukningsvaror Påfyllning av förbrukningsvaror Övriga kringtjänster Transporter Uppföljning, KPI IT och informationsflöde Ompackning & lastning Industrilogistik KombiterminalBygglogistik HamnlogistikLagerlogistikTransporter

29 SLU T Industrilogistik KombiterminalBygglogistik HamnlogistikLagerlogistikTransporter


Ladda ner ppt "Referenser Tjänstekoncept Om oss Vårt erbjudande IT - Systemstöd Industrilogistik KombiterminalBygglogistik HamnlogistikTransporterLagerlogistik."

Liknande presentationer


Google-annonser