Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mobilitetsfönster och VFU utomlands för lärarstudenter vid LiU Lena Örnestrand Internationell koordinator, Området Utbildningsvetenskap.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mobilitetsfönster och VFU utomlands för lärarstudenter vid LiU Lena Örnestrand Internationell koordinator, Området Utbildningsvetenskap."— Presentationens avskrift:

1 Mobilitetsfönster och VFU utomlands för lärarstudenter vid LiU Lena Örnestrand Internationell koordinator, Området Utbildningsvetenskap

2 Internationellt arbete inom Utbildningsvetenskap In- och utresande studenter sen 2006 Internationaliseringsnämnd 2007 Tydligt stöd i fakultetsledning från början Verksamhets- och handlingsplaner utifrån Lärarutbildningskonventets rekommendationer och LiU:s internationella planer Examensrättsansökningarna: Internationell ingång + mobilitetsfönster 2 Avtal Inresande Utresande VFU utomlands Fältstudier Personalmobilitet Internationella/Globala inslag i kurser.. Internationell ingång MFS Resebidrag…. F.D dekanus besöker studenter i Kenya

3 Mobilitet enligt Årsredovisning 2006/2007: In totalt 25 studenter Ut totalt 18 studenter 2014/2015: In 81 (+ masters) samt 6 st korta ”special VFU” Ut totalt 67 st (inkl sommarkurs men exkl ”egen hand”, kortare projekt) 2015/2016: In ansökan 46 (reg den 20/10) Ut 45 (exkl fältstudier) + ca 15 på egen hand/VFU Mobilitetsfönster i studiegångar Internationell ingång – Global profil? Utlandsförlagda moment VFU Studievägledare, programansvariga och utresekoordinator informerar Webb och hemsidor - bloggar, resedagböcker Finansiering LIKES faddergrupp Vad vi gör…

4 Lärarutbildning - ämneslärare gymnasieskolan, 300/330 hp, internationell ingång OBS - ingen antagning till höstterminen 2014 https://www.liu.se/utbildning/program/amneslarare-gy/internationell-ingang?l=sv Världen blir allt mer globaliserad och den svenska skolan är idag multikulturell. Som lärare kommer du att möta både det kända och det okända – oavsett om det handlar om kultur, religion eller något annat. Att utveckla en förståelse för både lokala och globala frågor är därför mycket viktigt för dig som blivande lärare. På Linköpings universitet kan du som vill studera till lärare spetsa din kompetens genom att välja en lärarutbildning med en internationell profil. Den här utbildningen ger dig garanterat både gedigna kunskaper i din lärarroll och utlopp för din äventyrslust. Du får en examen för att undervisa i svensk skola. Genom din utbildning har du också skaffat dig bredare erfarenheter från andra kulturer. Du kan exempelvis göra den verksamhetsförlagda utbildningen utomlands (till exempel Rotterdam eller Kentucky) eller läsa en termin på ett utländskt universitet. Här är ett urval av våra samarbetsuniversitet: University of Nairobi, Kenya Western Kentucky University, USA (VFU) University of Kentucky in Lexington, USA (VFU och Matematik) Bellarmine University, USA (VFU och ämnesstudier) National Institute of Education/Nanyang Technological University, Singapore

5 Kenya University of Nairobi samhällskunskap University of Nairobi Stad: Nairobi Avtal: Bilateralt Ämnesområde: Samhällsvetenskap, matematik och VFU Utbytesstudenter har tillgång till kurser vid Faculty of Education, kurser.kurser. USA University of Kentucky in Lexington Matematik Stad: Lexington Avtal: Bilateralt Ämne: Främst matematik 1-2 terminsplatser för läsåret 2014/15. Exklusiva avtal för studenter inom internationella ingången

6 Mobilitetsfönster för alla! ”Särskilt utpekade terminer/kurser där det är särskilt lämpligt att resa ut men även där det ska vara möjligt att läsa kurser på LiU med inresande utbytesstudenter” Kan se olika ut beroende på program och studiegång.. Medvetandegör utbytesmöjligheterna för både studenter, lärare och administrativ personal

7 7 Barns språkliga utveckling 2 970G15 Studiegång Förskola, 210 hp, fr.o.m. HT 2015 (kull 15) UK Dokumenta- tion, uppföljning 970G35 Grundläggande matematikinlärning i förskolan (2 v VFU) 970G11/970G12 Barns språkliga utveckling 1 (2 v VFU) 970G13/970G14 FP2 (2 v VFU) Lek och lärande 970G29 FP1 Förskolans innehåll och barns livs- villkor 970G05 UK Utveckling och lärande 970G34 UK (1 v VFU) Förskolans samhälleliga roll… 970G32 970G33 FP7 Ledarskap i förskolan 970G22 Teknik och naturvetenskap (2v VFU) 970G09/970G30 FP4 (3 v VFU) Samverkansprocesser 970G16/970G31 År 1 (G1) År 2 (G2/G3) År 3 (G3) År 4 (Av) FP3 (2 v VFU) Estetiska lärprocesser 970G07/970G08 Mobilitetsfönster internationalisering UK 5 Sociala relationer och ledarskap 970G20 UK 7 Förskole- utveckling 970G23 UK 8 Vetenskapsteori och metod 970A01 Examens- arbete 970GXX Avslut- ande VFU (4 v) 970A02 UK 6 Special- pedagogik 970G21 FP6 Lust att lära 970G19 FP5 (2 v VFU) Förskolans innehåll och barns livs- villkor 2 970G17 Progressionsstråk Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande

8 Studiegång år 4-6

9 Ämneslärare Gymnasieskolan: Samhällskunskap/Engelska

10 Exempel på ansökningar 1 Ämneslärarstudent, inriktning gy sh-en söker studier i Nairobi: ”jag sökte en internationell inriktning på min lärarutbildning..Sh 60-90 hp är ett ämne som särskilt lämpar sig för att läsa vid ett annat universitet Exempel på kurser jag tycker överensstämmer med innehållet i Sh 60-90: - Government and Politics in Africa - Kenya Foreign Relations - Comparative studies in imperialism in Africa and other third world countries - African Women, economic policies and gender – budgeting BEVILJAS, Linneaus-Palme stipendiat)

11 Exempel på ansökningar 2 Grundlärare åk 1-3: söker VFU utomlands och Examensarbete inom ramen för mobilitetsfönster ”VFU och Examensarbete” under avslutande termin i utbildningen. ”Mitt examensarbete har tema ”Språk och matematik” och undersöker de svårigheter som kan uppstå då matematikundervisningen sker på ett annat språk än elevens modersmål. I Hong Kong sker undervisningen oftast på två ibland tre språk, vilket för mig känns väldigt relevant i förhållande till mitt arbete. Jag tror jag skulle kunna få bra underlag till mitt examensarbete om jag fick chans att göra det i Hong Kong." VFU BEVILJAS efter beslut av Programansvarig ( 9 v) EXAMENSARBETE BEVILJAS efter kontakt med handledare examensarbete F-3. PM har lämnats in. (Datainsamling)

12 Exempel på ansökningar 3 Grundlärare åk 4-6: söker studier i Australien: ”jag kommer plugga på grundläggande nivå och önskar ersätta UK5: sociala relationer och lärarens ledarskap samt UK6: specialpedagogik. Följande tror jag funkar för att tillgodoräkna mig min utbildning: 1) Inclusive Teaching for Effective learning (UK6) 2) Intro to Pedagogical Leadership (UK5) tillsammans med kurser från Social Ecology Program som finns på universtetet” BEViLJAS utbytestermin motsvarande mobilitetsfönster termin 6 Australien. Kan vid behov få komplettera med inlämningsuppgift

13 Mobilitetsfönster plus eller minus? -Fungerar som en markering till studenter -Något att förhålla sig till; både för internationella koordinatorer, program- och kursansvariga -Tydliggör behovet av kurspaket för partneruniversitet

14 Utmaningar! -Hitta kurser som matchar.. -"Nu är det gjort, internationaliseringen är klar!" -Kurser på hemmaplan för de som inte åker ut.. -”Erkännande" eller byte av kurs

15 VFU Utomlands http://www.student.liu.se/ut/utbildningsvete nskap-lararutbildning/praktik?l=sv

16 VFU utomlands Vad: Under terminstid som del av utbildningen eller sommarkurs om 7.5 hp. När? Lämpliga perioder är markerade i studiegångarna Hur? Kontakt med programansvarig och / eller studievägledare för diskussion när det passar in i studiegången. Normalt tidigast termin 5. Vad krävs? Behörighetskraven uppfyllda för VFU perioden + referens. VFU I USA Natalie och Kristina gjorde VFU i USA. Läs mer om deras upplevelse STUDIER OCH PRAKTIK I KENYA Kisumu (Amanda Ekelund, 2015- 03-20) Terminen börjar dra ihop sig och det blir allt mer att göra i skolan samtidigt som föreläsningarna blir allt färre. Igår [...]

17 Sommarkurs 7.5 hp Sommarkurs i Kenya – ”International Teaching Practice Placement” http://www.student.liu.se/ut/utbildningsvetenskap-lararutbildning/praktik?l=sv

18 Class 4 East skriver "end of june-exams" Lärarna har väldigt goda ämneskunskaper men undervisningen är enformig och enkel att planera. Eleverna är otroligt skolmotiverade vilket också underlättar för läraren. I det här landet vet man att utan skolan är man ingenting och därför fokuserar man på sin utbildning.

19 www.liu.se Lena Örnestrand Kansliet för Utbildningsvetenskap http://www.student.liu.se/ut/utbildningsvetenskap- lararutbildning?l=sv

20 Sammanfattning och frågor! Mobilitesfönster en bra start, tvingar till initiativ ! Uppmuntra studenternas initiativ till ytterligare kunskap och perspektiv – lite pragmatism och flexibilitet krävs! Finansiering!? Bedömning av VFU med tregradig betygskala, kan vi hitta gemensamma lösningar?

21 Tillgodoräkning av utbytesstudier? Gör vi inte.. Utbyte av hel kurs sköts av Programansvarig, ofta i samråd med ämnesansvarig (fördjupningsstudier) och studievägledare

22 VFU utomlands - är det alls möjligt?? -Hela perioder, dvs minst 4 veckor -Enskild prövning, behörighetskraven uppfyllda -VFU besök om möjligt, annars arbeta upp kontakter -”Ömsesidig respekt och erkännande" (Finland, Singapore..) -Bedömningsunderlag på engelska -Handledarutbildning (Nairobi) -- Förberedelser och uppföljning -Kursuppgift

23 Exempel VFU utomlands - hemsidan Kenya Vad: VFU Var: Oftast vid KenSwed Academy, Nairobi men också vid andra skolor i Nairobi och Kibera samt Eldoret (sommarkurs) När: Februari och 6 veckor under sommaren. Observera att det senare alternativet är en sommarkurs som ligger utanför terminstiden. Läs mer om sommarkursen (länk) Normalt kan du göra VFU tidigast under termin 5. Du ska ha uppfylla behörighetskraven för den VFU period du önskar åka ut i och även visa en referens. Kontakt: Per-Olof Hansson, IEI Ansökan: VFU placering i Nairobi Intresseanmälan före 1 novemberIntresseanmälan före 1 november Sommarkurs Kenya 7.5 hp: Intresseanmälan, 1 februari.Intresseanmälan, 1 februari.


Ladda ner ppt "Mobilitetsfönster och VFU utomlands för lärarstudenter vid LiU Lena Örnestrand Internationell koordinator, Området Utbildningsvetenskap."

Liknande presentationer


Google-annonser