Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

År 3 År 1 Studiegång Förskola, 210 hp (kull 11) År 2 UK8 970A01 970A02

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "År 3 År 1 Studiegång Förskola, 210 hp (kull 11) År 2 UK8 970A01 970A02"— Presentationens avskrift:

1 År 3 År 1 Studiegång Förskola, 210 hp (kull 11) År 2 UK8 970A01 970A02
Vetenskaps- teori och metod 970A01 Avslutande VFU: Förskola (4 v) 970A02 Examens- arbete 970A03 Progressionsstråk Mobilitetsfönster internationalisering FP6 Lust att lära 970G19 FP5 Förskolans innehåll och barns livs- villkor 2 (2 v VFU) 970G17 FP4 Samverkansprocesser (3 v VFU) 970G16/970G18 FP7 Ledarskap i förskolan 970G22 UK5 Sociala relationer och ledarskap 970G20 UK6 Special- pedagogik 970G21 UK7 Förskole- utveckling 970G23 År 3 Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande Teknik och naturvetenskap (2v VFU) 970G09/970G10 Matematiklärande i förskolan (2 v VFU) 970G11/970G12 Barns språkliga utveckling 1 (2 v VFU) 970G13/970G14 Barns språkliga utveckling 2 970G15 År 2 Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande UK1 Allmän- didatik 970G01 UK2 Utveckling och lärande (1 v VFU) 970G02 UK3 Dokumenta- tion och upp- följning 970G03 UK4 Utbildnings- historia och värdegrund 970G04 FP1 Förskolans innehåll och barns livs- villkor 970G05 FP2 Lek och lärande (2 v VFU) 970G06 FP3 Estetiska lärprocesser (2 v VFU) 970G07 År 1 Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande 1

2 År 3 År 1 Studiegång Förskola, 210 hp (kull 12) År 2 UK8 970A01 970A02
Vetenskaps- teori och metod 970A01 Avslutande VFU: Förskola (4 v) 970A02 Examens- arbete 970A03 Progressionsstråk Mobilitetsfönster internationalisering FP6 Lust att lära 970G19 FP5 Förskolans innehåll och barns livs- villkor 2 (2 v VFU) 970G17 FP4 Samverkansprocesser (3 v VFU) 970G16/970G31 FP7 Ledarskap i förskolan 970G22 UK5 Sociala relationer och ledarskap 970G20 UK6 Special- pedagogik 970G21 UK7 Förskole- utveckling 970G23 År 3 Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande Teknik och naturvetenskap (2v VFU) 970G09/970G10 Matematiklärande i förskolan (2 v VFU) 970G11/970G12 Barns språkliga utveckling 1 (2 v VFU) 970G13/970G14 Barns språkliga utveckling 2 970G15 År 2 Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande UK1 Allmän- didatik 970G01 UK2 Utveckling och lärande (1 v VFU) 970G02 UK3 Dokumenta- tion och upp- följning 970G03 UK4 Utbildnings- historia och värdegrund 970G04 FP1 Förskolans innehåll och barns livs- villkor 970G05 FP2 Lek och lärande (2 v VFU) 970G06 FP3 Estetiska lärprocesser (2 v VFU) 970G07 År 1 Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande 2

3 Studiegång Förskola, 210 hp, fr.o.m. HT 2014 (kull 13)
UK 8 Vetenskapsteori och metod 970A01 Avslut- ande VFU (4 v) 970A02 Examens- arbete 970A03 År 4 (Av) Progressionsstråk Mobilitetsfönster internationalisering FP6 Lust att lära 970G19 FP5 (2 v VFU) Förskolans innehåll och barns livs- villkor 2 970G17 FP4 (3 v VFU) Samverkansprocesser 970G16/970G31 FP7 Ledarskap i förskolan 970G22 UK 5 Sociala relationer och ledarskap 970G20 UK 6 Special- pedagogik 970G21 UK 7 Förskole- utveckling 970G23 År 3 (G3) Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande Barns språkliga utveckling 1 (2 v VFU) 970G13/970G14 Grundläggande matematikinlärning i förskolan (2 v VFU) 970G11/970G12 Teknik och naturvetenskap (2v VFU) 970G09/970G30 Barns språkliga utveckling 2 970G15 År 2 (G2/G3) Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande UK 1 Allmän- didaktik 970G01 UK 2 (1 v VFU) Utveckling och lärande 970G25 970G24 UK 4 Utbildnings- historia och värdegrund 970G27 UK 3 Dokumenta- tion och uppföljning 970G28 FP1 Förskolans innehåll och barns livs- villkor 970G05 FP2 (2 v VFU) Lek och lärande 970G29 FP3 (2 v VFU) Estetiska lärprocesser 970G07/970G08 År 1 (G1) Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande 3

4 Studiegång Förskola, 210 hp, fr.o.m. HT 2014 (kull 14)
UK 8 Vetenskapsteori och metod 970A01 Avslut- ande VFU (4 v) 970A02 Examens- arbete 970GXX År 4 (Av) Progressionsstråk Mobilitetsfönster internationalisering FP6 Lust att lära 970G19 FP5 (2 v VFU) Förskolans innehåll och barns livs- villkor 2 970G17 FP4 (3 v VFU) Samverkansprocesser 970G16/970G31 FP7 Ledarskap i förskolan 970G22 UK 5 Sociala relationer och ledarskap 970G20 UK 6 Special- pedagogik 970G21 UK 7 Förskole- utveckling 970G23 År 3 (G3) Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande Barns språkliga utveckling 1 (2 v VFU) 970G13/970G14 Grundläggande matematikinlärning i förskolan (2 v VFU) 970G11/970G12 Teknik och naturvetenskap (2v VFU) 970G09/970G30 Barns språkliga utveckling 2 970G15 År 2 (G2/G3) Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande UK 1 Allmän- didaktik 970G01 UK 2 (1 v VFU) Utveckling och lärande 970G25 970G24 UK 4 Utbildnings- historia och värdegrund 970G27 UK 3 Dokumenta- tion och uppföljning 970G28 FP1 Förskolans innehåll och barns livs- villkor 970G05 FP2 (2 v VFU) Lek och lärande 970G29 FP3 (2 v VFU) Estetiska lärprocesser 970G07/970G08 År 1 (G1) Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande 4

5 Studiegång Förskola, 210 hp, fr.o.m. HT 2015 (kull 15)
UK 8 Vetenskapsteori och metod 970A01 Avslut- ande VFU (4 v) 970A02 Examens- arbete 970GXX År 4 (Av) Progressionsstråk Mobilitetsfönster internationalisering FP6 Lust att lära 970G19 FP5 (2 v VFU) Förskolans innehåll och barns livs- villkor 2 970G17 FP4 (3 v VFU) Samverkansprocesser 970G16/970G31 FP7 Ledarskap i förskolan 970G22 UK 5 Sociala relationer och ledarskap 970G20 UK 6 Special- pedagogik 970G21 UK 7 Förskole- utveckling 970G23 År 3 (G3) Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande Barns språkliga utveckling 1 (2 v VFU) 970G13/970G14 Grundläggande matematikinlärning i förskolan (2 v VFU) 970G11/970G12 Teknik och naturvetenskap (2v VFU) 970G09/970G30 Barns språkliga utveckling 2 970G15 År 2 (G2/G3) Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande UK (1 v VFU) Förskolans samhälleliga roll… 970G32 970G33 UK Utveckling och lärande 970G34 UK Dokumenta- tion, uppföljning 970G35 FP1 Förskolans innehåll och barns livs- villkor 970G05 FP2 (2 v VFU) Lek och lärande 970G29 FP3 (2 v VFU) Estetiska lärprocesser 970G07/970G08 År 1 (G1) Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande 5


Ladda ner ppt "År 3 År 1 Studiegång Förskola, 210 hp (kull 11) År 2 UK8 970A01 970A02"

Liknande presentationer


Google-annonser