Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© 2013 Winnie Lindroos Gymnasievalet- om högskolebehörighet …hur valen till gymnasiet påverkar högskolestudier… Gäller Gy11

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© 2013 Winnie Lindroos Gymnasievalet- om högskolebehörighet …hur valen till gymnasiet påverkar högskolestudier… Gäller Gy11"— Presentationens avskrift:

1 © 2013 Winnie Lindroos Gymnasievalet- om högskolebehörighet …hur valen till gymnasiet påverkar högskolestudier… Gäller Gy11

2 © 2013 Winnie Lindroos I åk 9 gör du dina val till gymnasieskolan… Gymnasievalet: -Program och inriktning -Gymnasieskola - Kurser Gymnasiet Åk 9

3 © 2013 Winnie Lindroos I åk 9 gör du dina val till gymnasieskolan som leder vidare till många möjligheter. Gymnasievalet: -Program och inriktning -Gymnasieskola - Kurser Jobb Studier utomlands Yrkeshögskola Högskola Gymnasiet Folkhögskola Åk 9 Yrkesexamen Annat…

4 © 2013 Winnie Lindroos Vill du kunna läsa på högskola… finns det några viktiga ”checkpunkter” på vägen… Gymnasievalet: -Program och inriktning -Gymnasieskola - Kurser Högskola Gymnasiet Åk 9

5 © 2013 Winnie Lindroos Vill du kunna läsa på högskola finns det ”checkpunkter” på vägen, här är några… Gymnasievalet: -Program och inriktning -Gymnasieskola - Kurser Högskola Gymnasiet Åk 9 Behörighet Kompletteringar Betyg- meritpoäng (Antagningsprov) Urvalsprocess

6 © 2013 Winnie Lindroos …och behörigheten till högskolan påverkas direkt av dina val till gymnasieskolan. Gymnasievalet: -Program och inriktning -Gymnasieskola - Kurser Högskola Gymnasiet Åk 9 Behörighet Kompletteringar Betyg- meritpoäng (Antagningsprov) Urvalsprocess

7 © 2013 Winnie Lindroos Behörighet Kompletteringar Betyg- meritpoäng (Antagningsprov) Urvalsprocess …och behörigheten till högskolan påverkas direkt av dina val till gymnasieskolan. Gymnasievalet: -Program och inriktning -Gymnasieskola - Kurser Högskola Gymnasiet Åk 9

8 © 2013 Winnie Lindroos Efter presentationen - kom ihåg det här! Gymnasievalen påverkar behörigheten Program och inriktning Gymnasieskola Kursval Behörighetsprofilen – ett verktyg Behörighets- profilen Behörighet Gymnasievalen påverkar behörigheten Behörigheten är det grundläggande ”inträdeskravet” till en högskoleutbildning.

9 © 2013 Winnie Lindroos Behörigheten är det grundläggande ”inträdeskravet” till en högskoleutbildning. Om behörighet Behörighets- profilen Behörighet Gymnasievalen påverkar behörigheten

10 © 2013 Winnie Lindroos Veterinär? För att kunna studera på högskolan… krävs först grundläggande behörighet

11 © 2013 Winnie Lindroos För att kunna studera på högskolan… krävs först grundläggande behörighet Examen från högskoleförberedande eller yrkesförberedande program Godkänt betyg i Svenska 2 (Svenska som andraspråk), Svenska 3 (Svenska som andraspråk 3) och Engelska 6 Det finns många utbildningar på högskolorna som endast kräver grundläggande behörighet Veterinär?

12 © 2013 Winnie Lindroos Många utbildningar kräver endast grundläggande behörighet. Några exempel: Bildjournalistik Europaprogrammet Gastronomiprogrammet Socialpsykiatrisk vård Geografiprogrammet Idéhistoria Hälsopedagogiskt program Informatörsprogrammet Interaktionsdesign Filosofi & Lingvistik Ljusdesign Personalvetarprogrammet Turismprogrammet Webbprogrammerare Flertal estetiska utbildningar, musik, dans, bild, form, teater etc.

13 © 2013 Winnie Lindroos Examen från högskoleförberedande eller yrkesförberedande program Godkänt betyg i Svenska 2 (Svenska som andraspråk), Svenska 3 (Svenska som andraspråk 3) och Engelska 6 Det finns många utbildningar på högskolorna som endast kräver grundläggande behörighet Veterinär? För att kunna studera på högskolan… krävs först grundläggande behörighet

14 © 2013 Winnie Lindroos Veterinär? …och vissa utbildningar kräver också särskild behörighet Du måste först ha grundläggande behörighet Varje behörighets- område A1 – A15 har olika kurskrav Du måste ha minst godkänt betyg i kurserna för att bli behörig

15 © 2013 Winnie Lindroos Om särskild behörighet A1-A15 Veterinär? Bi 2 Fy 2, Ke 2 Ma 4 Du måste först ha grundläggande behörighet Varje behörighets- område A1 – A15 har olika kurskrav Du måste ha minst godkänt betyg i kurserna för att bli behörig Exempel A13: Kurskraven är Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4

16 © 2013 Winnie Lindroos Kurskraven : grundläggande behörighet och särskild behörighet Kurskraven för A6 a,b,c har inte skrivits ut av utrymmesskäl © 2012 Winnie Lindroos

17 © 2013 Winnie Lindroos Exempel på utbildningar : särskild behörighet A1- A15. © 2012 Winnie Lindroos Utbildningarna du ser är några få exempel från intagningarna HT För aktuella behörig- hetskrav och fler utbildningar se antagning.se

18 © 2013 Winnie Lindroos Gå från centrum och utåt för att se hur ett gymnasieprogram kan leda till en högskoleutbildning Utbildningarna du ser är några få exempel från intagningarna HT För aktuella behörig- hetskrav och fler utbildningar se antagning.se

19 © 2013 Winnie Lindroos Viktigt om behörighet Behörighet är ett ” inträdeskrav” som avgör om högskolan tar med din ansökan – ingen garanti för att bli antagen.

20 © 2013 Winnie Lindroos Viktigt om behörighet Behörighet är ett ” inträdeskrav” som avgör om högskolan tar med din ansökan – ingen garanti för att bli antagen. Att gå ett högskoleförberedande program innebär inte att man blir behörig till alla utbildningar på högskolenivå.

21 © 2013 Winnie Lindroos Viktigt om behörighet Behörighet är ett ” inträdeskrav” som avgör om högskolan tar med din ansökan – ingen garanti för att bli antagen. Att gå ett högskoleförberedande program innebär inte att man blir behörig till alla utbildningar på högskolenivå. Att gå ett yrkesförberedande program innebär inte att man automatiskt är utestängd från högskolestudier.

22 © 2013 Winnie Lindroos Viktigt om behörighet Behörighet är ett ” inträdeskrav” som avgör om högskolan tar med din ansökan – ingen garanti för att bli antagen. Att gå ett högskoleförberedande program innebär inte att man blir behörig till alla utbildningar på högskolenivå. Att gå ett yrkesförberedande program innebär inte att man automatiskt är utestängd från högskolestudier. Fel behörighet? Det går att ofta att komplettera efter gymnasiet på olika sätt men,…det kostar tid… och man kan hamna i en annan urvalsgrupp vid ansökan till utbildningen.

23 © 2013 Winnie Lindroos Viktigt om behörighet Behörighet är ett ” inträdeskrav” som avgör om högskolan tar med din ansökan – ingen garanti för att bli antagen. Att gå ett högskoleförberedande program innebär inte att man blir behörig till alla utbildningar på högskolenivå. Att gå ett yrkesförberedande program innebär inte att man automatiskt är utestängd från högskolestudier. Fel behörighet? Det går att ofta att komplettera efter gymnasiet på olika sätt men,…det kostar tid… och man kan hamna i en annan urvalsgrupp vid ansökan till utbildningen. De flesta utbildningar på högskolan finns inom någon av kategorierna grundläggande behörighet (GB) eller A1-15, men det finns undantag.

24 © 2013 Winnie Lindroos Viktigt om behörighet Behörighet är ett ” inträdeskrav” som avgör om högskolan tar med din ansökan – ingen garanti för att bli antagen. Att gå ett högskoleförberedande program innebär inte att man blir behörig till alla utbildningar på högskolenivå. Att gå ett yrkesförberedande program innebär inte att man automatiskt är utestängd från högskolestudier. Fel behörighet? Det går att ofta att komplettera efter gymnasiet på olika sätt men,…det kostar tid… och man kan hamna i en annan urvalsgrupp vid ansökan till utbildningen. De flesta utbildningar på högskolan finns inom någon av kategorierna grundläggande behörighet (GB) eller A1-15, men det finns undantag. Högskolor kan ha olika krav på ”liknande” utbildningar, kraven kan både vara högre eller lägre - kolla alltid upp själv vad som gäller för utbildningar som intresserar dig. Se eller högskolornas hemsidor.

25 © 2013 Winnie Lindroos Behörighetsprofilen Behörighetsprofilen – ett verktyg Behörighets- profilen Behörighet Gymnasievalen påverkar behörigheten

26 © 2013 Winnie Lindroos Behörighetsprofilen bygger på denna modell

27 © 2013 Winnie Lindroos Ingår kurserna i programmet och inriktningen? Ja - Programmet /inriktningen ger de kurser som behövs för behörighet. Ja - Kurserna för Grundläggande Behörighet ingår i programmet/ inriktningen

28 © 2013 Winnie Lindroos Ingår kurserna i programmet och inriktningen? Kanske, det beror på: -Kurserna för behörighet kan ibland ingå. Det beror på om skolan erbjuder kurserna och/ eller om eleven väljer dem. OBS! På Yrkesprogrammen har elever alltid rätt att läsa kurserna för grundläggande behörighet

29 © 2013 Winnie Lindroos Ja Ingår kurserna för behörighet i programmet/inriktningen? Ja

30 © 2013 Winnie Lindroos Ja Kanske - Det beror på om skolan erbjuder dessa kurser * och/ eller om eleven väljer* dem. Kurser Ingår kurserna för behörighet i programmet/inriktningen?

31 © 2013 Winnie Lindroos Ja Kanske - Det beror på om skolan erbjuder dessa kurser * och/ eller om eleven väljer* dem. Utökat program behövs - Dessutom måste skolan också erbjuda* dessa kurser och/eller att eleven väljer dem. Kurser Ingår kurserna för behörighet i programmet/inriktningen?

32 © 2013 Winnie Lindroos Ja Kanske - Det beror på om skolan erbjuder dessa kurser * och/ eller om eleven väljer* dem. Utökat program behövs - Dessutom måste skolan också erbjuda* dessa kurser och/eller att eleven väljer dem. Kurser *) OBS Gymnasieskolor kan erbjuda väldigt olika kursutbud inom samma program, och kurser kan utebli eller ställas in Ingår kurserna för behörighet i programmet/inriktningen?

33 © 2013 Winnie Lindroos Behörighetsprofilen: Ekonomiprogrammet - inriktning ekonomi

34 © 2013 Winnie Lindroos Behörighetsprofilen: Ekonomiprogrammet - inriktning ekonomi med de kurser som behövs på detta program för varje behörighetsområde

35 © 2013 Winnie Lindroos Behörighetsprofilen: Ekonomiprogrammet - inriktning ekonomi med exempel på högskoleutbildningar för varje område

36 © 2013 Winnie Lindroos Behörighetsprofilen Behörighetsprofilen – ett verktyg Behörighets- profilen Behörighet Gymnasievalen påverkar behörigheten

37 © 2013 Winnie Lindroos Gymnasievalen påverkar behörigheten Program och inriktning Gymnasieskola Kursval Gymnasieprogrammen och deras inriktningar ger olika behörighetsprofiler – olika kurser ingår i programmen Behörighets- profilen Behörighet Gymnasievalen påverkar behörigheten

38 © 2013 Winnie Lindroos Program och inriktning – Olika gymnasieprogram och inriktningar har olika behörighetsprofiler – ex högskoleförberedande © 2012 Winnie Lindroos Ekonomiprogrammet Inriktning: Ekonomi Teknikprogrammet Inriktningar: Design och produktutveckling Informations- och medieteknik Produktionsteknik Samhällsbyggande och miljö Naturvetenskaps- programmet Inriktning: Naturvetenskap och samhälle

39 © 2013 Winnie Lindroos Vissa program har liten skillnad mellan sina inriktningar

40 © 2013 Winnie Lindroos Vissa program har liten skillnad mellan sina inriktningar

41 © 2013 Winnie Lindroos Andra program har större skillnad mellan olika inriktningar

42 © 2013 Winnie Lindroos Andra program har större skillnad mellan olika inriktningar

43 © 2013 Winnie Lindroos Program och inriktning – Olika gymnasieprogram och inriktningar har olika behörighetsprofiler – ex yrkesförberedande Industritekniska programmet Inriktningar: Samtliga Hantverksprogrammet Inriktningar: Samtliga Vård- och omsorgsprogrammet

44 © 2013 Winnie Lindroos Gymnasievalen påverkar behörigheten Program och inriktning Gymnasieskola Kursval Gymnasieprogrammen och deras inriktningar ger olika behörighetsprofiler – olika kurser ingår i programmen Behörighets- profilen Behörighet Gymnasievalen påverkar behörigheten

45 © 2013 Winnie Lindroos Gymnasievalen påverkar behörigheten Program och inriktning Gymnasieskola Kursval Behörighets- profilen Behörighet Gymnasievalen påverkar behörigheten Den gymnasieskola du väljer kan ge skillnad i behörighet Kursplanen/poängplanen och vilka kurser du kan välja inom programfördjupning och individuellt val varierar från skola till skola.

46 © 2013 Winnie Lindroos Ingår kurserna för behörighet på denna Gymnasieskola, program /inriktning Ja

47 © 2013 Winnie Lindroos Kurser Om du vill- Skolan erbjuder* kurserna, men du måste välja dem. Ingår kurserna för behörighet på denna Gymnasieskola, program /inriktning Ja

48 © 2013 Winnie Lindroos Kurser Om du vill- Skolan erbjuder* kurserna, men du måste välja dem. Kanske - Skolan erbjuder * rätt kurs/er men du måste få läsa utökat program och välja dem. Ingår kurserna för behörighet på denna Gymnasieskola, program /inriktning Ja

49 © 2013 Winnie Lindroos Nej - Skolan erbjuder kurserna Kurser Om du vill- Skolan erbjuder* kurserna, men du måste välja dem. Kanske - Skolan erbjuder * rätt kurs/er men du måste få läsa utökat program och välja dem. Ingår kurserna för behörighet på denna Gymnasieskola, program /inriktning Ja

50 © 2013 Winnie Lindroos Nej - Skolan erbjuder kurserna Kurser *) OBS Tänk på att vissa kurser som skolan erbjuder kan utebli eller ställas in Om du vill- Skolan erbjuder* kurserna, men du måste välja dem. Kanske - Skolan erbjuder * rätt kurs/er men du måste få läsa utökat program och välja dem. Ingår kurserna för behörighet på denna Gymnasieskola, program /inriktning Ja

51 © 2013 Winnie Lindroos Behörighetsprofilen: skillnaden för programmet/ inriktningen i allmänhet och på en gymnasieskola Behörighetsprofil Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar: Beteendevetenskap Samhällsvetenskap

52 © 2013 Winnie Lindroos Behörighetsprofil ”OS gymnasiet” Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktning : Samhällsvetenskap Behörighetsprofilen: skillnaden för programmet/ inriktningen i allmänhet och på en gymnasieskola Behörighetsprofil Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar: Beteendevetenskap Samhällsvetenskap

53 © 2013 Winnie Lindroos Det kan vara skillnad i behörighetsprofil mellan olika skolor – trots samma program och inriktning Behörighetsprofil ”CC gymnasiet” Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktning: Samhällsvetenskap Behörighetsprofil ”CS gymnasiet” Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktning: Samhällsvetenskap Behörighetsprofil ”SC gymnasiet” Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktning: Samhällsvetenskap

54 © 2013 Winnie Lindroos Behörighetsprofil ”TT-gymnasiet” Vård- och omsorgsprogrammet Behörighetsprofil Vård- och omsorgsprogrammet Behörighetsprofilen: skillnaden för programmet/ inriktningen i allmänhet och på en gymnasieskola

55 © 2013 Winnie Lindroos Det kan vara skillnad i behörighetsprofil mellan olika skolor – trots samma program och inriktning Behörighetsprofil ”TT gymnasiet” Vård-och omsorgsprogrammet Behörighetsprofil ”KT gymnasiet” Vård-och omsorgsprogrammet Behörighetsprofil ”HC gymnasiet” Vård-och omsorgsprogrammet

56 © 2013 Winnie Lindroos Gymnasievalen påverkar behörigheten Program och inriktning Gymnasieskola Kursval Behörighets- profilen Behörighet Gymnasievalen påverkar behörigheten Den gymnasieskola du väljer kan ge skillnad i behörighet Kursplanen/poängplanen och vilka kurser du kan välja inom programfördjupning och individuellt val varierar från skola till skola.

57 © 2013 Winnie Lindroos Gymnasievalen påverkar behörigheten Program och inriktning Gymnasieskola Kursval Behörighets- profilen Behörighet Gymnasievalen påverkar behörigheten Vilka kurser du väljer inom programfördjupning och individuellt val kan ge olika behörighet

58 © 2013 Winnie Lindroos Kurserna du väljer under gymnasietiden kan ändra din behörighet. Samma skola men olika kursval Elevens behörighet ”CS gymnasiet” med följande kursval: Nk 2 (IV) Ma 3b (PF) Tyska 3 (PF) Elevens behörighet ”CS gymnasiet med följande kursval : Hållbart Samhällsbygg. (PF) Sociologi (PF) Psykologi 2 (IV) Behörighetsprofil ”CS gymnasiet” Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktning: Samhällsvetenskap

59 © 2013 Winnie Lindroos Gymnasievalen påverkar behörigheten Program och inriktning Gymnasieskola Kursval Behörighets- profilen Behörighet Gymnasievalen påverkar behörigheten Valen i 9:an påverkar din behörighet till högskolan

60 © 2013 Winnie Lindroos Program och inriktning – Olika gymnasieprogram och inriktningar har olika behörighetsprofiler – ex högskoleförberedande © 2012 Winnie Lindroos Ekonomiprogrammet Inriktning: Ekonomi Teknikprogrammet Inriktningar: Design och produktutveckling Informations- och medieteknik Produktionsteknik Samhällsbyggande och miljö Naturvetenskaps- programmet Inriktning: Naturvetenskap och samhälle

61 © 2013 Winnie Lindroos Program och inriktning – Olika gymnasieprogram och inriktningar har olika behörighetsprofiler – ex yrkesförberedande Industritekniska programmet Inriktningar: Samtliga Hantverksprogrammet Inriktningar: Samtliga Vård- och omsorgsprogrammet

62 © 2013 Winnie Lindroos Det kan vara skillnad i behörighetsprofil mellan olika skolor – trots samma program och inriktning Behörighetsprofil ”CC gymnasiet” Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktning: Samhällsvetenskap Behörighetsprofil ”CS gymnasiet” Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktning: Samhällsvetenskap Behörighetsprofil ”SC gymnasiet” Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktning: Samhällsvetenskap

63 © 2013 Winnie Lindroos Det kan vara skillnad i behörighetsprofil mellan olika skolor – trots samma program och inriktning Behörighetsprofil ”TT gymnasiet” Vård-och omsorgsprogrammet Behörighetsprofil ”KT gymnasiet” Vård-och omsorgsprogrammet Behörighetsprofil ”HC gymnasiet” Vård-och omsorgsprogrammet

64 © 2013 Winnie Lindroos Kurserna du väljer under gymnasietiden kan ändra din behörighet. Samma skola men olika kursval Elevens behörighet ”CS gymnasiet” med följande kursval: Nk 2 (IV) Ma 3b (PF) Tyska 3 (PF) Elevens behörighet ”CS gymnasiet med följande kursval : Hållbart Samhällsbygg. (PF) Sociologi (PF) Psykologi 2 (IV) Behörighetsprofil ”CS gymnasiet” Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktning: Samhällsvetenskap

65 © 2013 Winnie Lindroos Kom ihåg - om behörighet! Gymnasievalen påverkar behörigheten Program och inriktning Gymnasieskola Kursval Se respektive gymnasieskolas Poängplaner och kursutbud Behörighetsprofilen – ett verktyg utbildningsinfo.se och behorighet.se Behörighets- profilen Behörighet Gymnasievalen påverkar behörigheten Behörigheten är det grundläggande ”inträdeskravet” till en högskoleutbildning. Se antagning.se och högskolornas hemsidor

66 © 2013 Winnie Lindroos Hur använder man behörighetsprofilen? Inte stirra sig blind på grönt

67 © 2013 Winnie Lindroos Hur använder man behörighetsprofilen? Titta igenom vilka utbildningar som intresserar dig, vilka områden vill kunna söka och vilka som inte alls intresserar dig. Se högskolornas behörighetskrav på

68 © 2013 Winnie Lindroos Hur använder man behörighetsprofilen? Se vilka program och inriktningar som kan leda till de områden som intresserar dig (Skolverket)www.utbildningsinfo.se Finns även på

69 © 2013 Winnie Lindroos Hur använder man behörighetsprofilen? Titta igenom hur skolornas poängplaner och kursutbud inom programfördjupning och individuellt val ser ut. Erbjuder de kurserna som leder dit du vill? Kom ihåg att ”Valbara kurser” inom tex individuellt val inte alltid blir av.

70 © 2013 Winnie Lindroos Hur använder man behörighetsprofilen? OBS - Behörighetsprofilen säger inget om ifall ett program är ”bra” eller inte, eller om en skola är ”bra” eller inte

71 © 2013 Winnie Lindroos Frågor?

72 © 2013 Winnie Lindroos Högskoleförberedande Programmen Ekonomi Estetiska Humanistiska Naturvetenskapliga Samhällsvetenskapliga Teknik

73 © 2013 Winnie Lindroos

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83 Yrkesförberedande Programmen Barn- och fritid Bygg- och anläggning El- och energi Fordons- och transport Handels- och administration Hantverk Hotell- och turism Industritekniska Naturbruk Restaurang- och livsmedel VVS- och fastighet Vård- och omsorg

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98 © 2013 Winnie Lindroos Behörighetsprofilen

99 © 2013 Winnie Lindroos Kom ihåg om behörighet till högskolan Behörigheten är det grundläggande ”inträdeskravet” till en högskoleutbildning. Se antagning.se och högskolornas hemsidor Behörighetsprofilen – ett verktyg Se utbildningsinfo.se och behorighet.se Gymnasievalen i 9an påverkar behörigheten Program och inriktning, Gymnasieskola, Kursval Se respektive gymnasieskolas poängplaner och kursutbud

100 © 2013 Winnie Lindroos Det här är vad det innebär

101 © 2013 Winnie Lindroos Presentationen löser inte det här! …vad är jag intresserad av? …vad är jag bra på? …vad vill jag jobba med i framtiden….

102 © 2013 Winnie Lindroos ….men du slipper … det hade jag ingen aning om … …varför sa ingen det här… …nu måste jag plugga extra för att söka utbildningen…

103 © 2013 Winnie Lindroos

104

105 Alla skolor

106 © 2013 Winnie Lindroos Bilder kursval


Ladda ner ppt "© 2013 Winnie Lindroos Gymnasievalet- om högskolebehörighet …hur valen till gymnasiet påverkar högskolestudier… Gäller Gy11"

Liknande presentationer


Google-annonser