Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vindelns Kommun Presentation av kommunens arbete med mottagande av nyanlända.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vindelns Kommun Presentation av kommunens arbete med mottagande av nyanlända."— Presentationens avskrift:

1 Vindelns Kommun Presentation av kommunens arbete med mottagande av nyanlända.

2 Medverkande Lars Johansson Förvaltningschef, Barn och utbildning. lars.johansson@vindeln.se Leena Westerlund Specialpedagog leena.westerlund@vindeln.se Charlotta Lindgren Specialpedagog lotta.lindgren@vindeln.se Sara Larsson Arbetsförmedlare, Arbetsförmedlingen Sara Larsson sara.y.larsson@arbetsformedlingen.se Susanne Nilsson Utvecklingsledare och rektor Komvux/SFI/Språkintroduktion susanne.nilsson@vindeln.se

3

4 Befolkning I kommunen bor ca 5300 personer varav 2500 i Vindeln 2,0 invånare per kvadratkilometer

5 Näringsliv Näringsliv Var 6:e Vindelbo är företagare i någon form Kommunen och teknikföretagen största arbetsgivarna

6 Utbildning Grundskolor på fem orter Vuxenutbildning; lärcentrum och folkhögskola Småbarnsskola 610 elever i nuläget.

7 Skolorter

8 Mottagande i Vindelns kommun

9 Mottagna  Mottagna totalt under 2016: 14 anvisade (Kvot och ABO).  Kommunen har under tidigare år tagit emot enligt nedan:

10 Mottagna EKB Vindeln Totalt har kommunen i nuläget 81 st asylsökande ensamkommande barn. Av dessa är ca 30 externplacerade inklusive familjehemsplaceringar Utöver detta finns de som fått PUT

11 Organisation Socialförvaltning HVB Brånet EKB 1 föreståndare 1 samordnare HVB BrånetHVB Rabona INTRO* Flyktingmottagning 1 flyktingsamordnare 1 integrationsassistent *Introduktion och integrationINTRO* arbetar med anvisade (kvotflyktingar, samt asylsökande som fått uppehållstillstånd), samt självbosättare (ex. familjeåterföreningar)

12 Mottagandet av nyanlända Kommunen  Nyanlända anvisas till kommunen utifrån statlig årsplanering  INTRO:  Tar emot på flygplats/station  Ordnar boende och ge praktisk hjälp vid bosättning  Stöttar vid kontakt med myndigheter, andra aktörer  Finns tillgängliga för råd och stöd i 2 år  Integrationsprojekt i samverkan med civilsamhället  Utbildning  SFI minst 15 h/vecka  Barn ut i förskola/skola  Samhällsorientering i samverkan med Umeåregionen, 60 h  Praktiksnurra  Vuxna ut i kommunal praktik 6 mån. under etableringen.  Praktiksamordnare anställd  Handledarutbildning för praktikhandledare Arbetsförmedlingen  Samordnar insatser inom etableringen  Etableringsplan och -ersättning i 2 år Landstinget  Inledande hälsoundersökning Försäkringskassan  Etableringsersättning/- tillägg, Bostadsbidrag, Barnbidrag… Civilsamhället  Aktiviteter för att integera de nyanlända i samhället ex. Språkcafé, läxhjälp, Vän i Vindeln, pröva-på aktiviteter med föreningar..

13 Mottagandet av EKB Kommunen  EKB anvisas utifrån statlig årsplanering (från 1/4/16 enligt 1.11 promille/befolkningen)  Socialtjänsten  Placerar ungdomen samt följer upp  HVB/Ensamkommande barn  Mottagande, stöd och trygghet  Kontaktpersoner på boendet tilldelas  Genomförandeplaner i samråd med ungdomen  Inskrivning i språkintro/ förberedelseklass inom några dagar Landstinget  Inledande hälsoundersökning Civilsamhället  Aktiviteter för att integera ungdomarna i samhället ex. läxhjälp, pröva-på aktiviteter med föreningar Överförmyndarnämnden  Tilldelar god man

14 Ökat mottagande, asyl Rykten under ca ett år. Planeringsarbetet påbörjades i september 2015. Beslut i nämnd. 150910. Översyn lokaler och tjänster. Kronlund start början av oktober ca 90 st. (135). Parken start oktober 23/10. 111 st, 140 platser.

15 Ökat mottagande Täta ledningsmöten skolledning samt kommunledning. Politik informerad. Uppbyggnad av förberedelseklasser och språkintroduktion. Ledningsorganisation och administration. Busstransporter. Skolstart i början av december. Ekonomi. 2015 och 2016.

16 Ökat mottagande Övergripande kalkyl av flyktingkostnader. -Tjänster och resurser. Nuläge 85 elever. 15% elevökning, tjänster 16,8.

17 Organisation för mottagande inom skolan Förberedelseklasser Språkintroduktion SFI Sommarskola

18

19 Nyanlända - skola Flyktingar Asylsökande på asylboende Ensamkommande Invandrare

20 Flyktingar -skola Flyktingar 1. Flyktingmottagningen mailar rektorer och inskrivningsteamet om nya elever som är på ingång. 2. Berörd rektor informerar ledningsgruppen. 3. Flyktingmottagningen mailar berörd rektor och inskrivningsteamet exakt ankomstdatum. 4.Inskrivningsteamet informerar flyktingmottagningen tid för inskrivningssamtal och berörd skola bokar tolk.

21 Asylsökande på boende-skola Asylsökande på asylboende 1.Migrationsverket kontaktar kommunen. 2.Kommunen kontaktar inskrivningsteamet när det är klart att genomföra inskrivningssamtalen. 3.Representanter från ledningsgruppen åker ut och informerar om skolan. 4.Inskrivningsteamet informerar asylboendets personal om tider för inskrivningssamtalen och bokar tolk.

22 Ensamkommande-skola Ensamkommande HVB –hemmen tar emot ungdomar 15 - 18 år. De som är under 15 år placeras i familjehem. 1. HVB/familjehemmet kontaktar rektorer och inskrivningsteamet om ny/nya elever. 2. Inskrivningsteamet bokar tid för inskrivningssamtal, samt bokar tolk.

23 Invandrare -skola Invandrare Inflyttningsanmälan skickas till rektor.

24

25 Inskrivningsteamet i Vindeln känner till verksamheterna täcker upp och har kunskap om alla stadier kontaktperson i ledningsgruppen klart med datum för skol/förskole – start, även logistik klart med elevens schema har fasta tider för inskrivningar: måndagar 13-15 och torsdagar 13-15. blanketter som används är ett ”inskrivningsdokument”, ”in- och utflyttning” samt ”intyg om specialkost”.

26 Barn och ungdom – Förberedelseklass/Språkintro Efter inskrivningssamtalet föreslår teamet årskursplacering. Yngre elever, 7-11 år, placeras alltid på F-5-enhet i enlighet med reglerna om åldersadekvat placering enligt skollagen. 6-åringar placeras i förskoleklass. Berörd rektor och lärare i Förberedelseklass/Språkintro informeras. Rektor beslutar om årskursplacering och i samråd med det berörda arbetslaget klassplacering. Detta ska ske inom 2 månader från att eleven påbörjat sin utbildning. Eleven börjar i Förberedelseklass/Språkintro efter överenskommelse med berörd lärare. Rektor informerar all personal i veckobrevet att nya elever är på gång till skolan. En kartläggning av elevens kunskaper påbörjas inom 2 månader.

27

28 Vuxna Arbetsförmedlingen Vindeln Flyktingmottagningen i Vindeln meddelar arbetsförmedlingen att en nyanländ kommer. Första möte flyktingmottagning, arbetsförmedling samt ibland även SFI.

29 Vuxna Etableringsplan upprättas med SFI som första aktivitet. Praktiksamordnare i kommunen får info om att den nyanlände fått etableringsplan. Praktiksamordnare i samarbete med arbetsförmedlingen tar fram en första praktikplats inom kommunen.

30 Praktiksnurra i Vindelns kommun SFI RetRå Arbetsträning 1 mån 3 platser Socialförvaltningen 3 platser 1 mån Ex. Äldreomsorgen, handikapp, hemtjänsten Andra kommunala förvaltningar 4 platser 1 mån Ex. Fritids, skola (bl.a. kök), förskola, VIBO Direkt i relevant praktik, korta vägen etc. Personer med längre utbildning Personer med kort utbildning, Eleverna redo från B- kurs och framåt. Förlängd praktik upp till 6 mån. Instegsjobb Nystartsjobb Andra vägar anpassade efter individens behov SFI står för förberedelse innan praktiken. Ex. ge relevanta ord relaterat till praktiken

31 Vuxna Vid behov erbjuds den vuxne fler praktikplatser via kommunens samordnare. Arbetsförmedlingen följer löpande upp sökandes etableringsplan. Ibland görs detta tillsammans med Vindelns kommun.

32

33 Samverkansträffar Formaliserade gemensamma träffar. Tre nivåer: -Styrgrupp. Kommun, Landsting, F- kassa, AF, Migrationsverket. -Utökad operativ grupp. AF, Kommun- ( Sociala, skola, EKB.) -Operativ grupp. AF, SFI, Praktiksamordnare, Sociala.

34 Vindelnmodellen Formaliserade gemensamma träffar. Barnen kommer snabbt in i utbildning. Korta beslutsvägar mellan flyktingmottagning, utbildning och arbetsförmedling. Ett inskrivningsteam och ansvariga skolledare med i mottagandet.

35 Vindelnmodellen Gott samarbete mellan kommunala instanser. Gott samarbete med civilsamhället: -Integrationsrådet Flera aktörer. Utmaningar och förbättringsområden.

36 Vindelnmodellen -Vän i Vindeln. Ömsesidigt utbyte mellan flyktingar och lokalbefolkning. -Läxhjälp. Studieförbund anordnar läxhjälp på kvällstid. -Språkcafé för vuxna.

37 Vindelnmodellen -Informationsturne´är genomförd. -Föräldrautbildning.

38 Framtida planering och utmaningar. Sommarskola. Fritidsaktiviteter. Ökat mottagande. Fjärrundervisning. Kompetens.

39


Ladda ner ppt "Vindelns Kommun Presentation av kommunens arbete med mottagande av nyanlända."

Liknande presentationer


Google-annonser