Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett förbättringsprojekt i Värdeforum Bättre liv för sjuka äldre -team Stockholms län- Maria Beckman Inoussa Mounira Irene Andersson coach Pernilla Fransson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett förbättringsprojekt i Värdeforum Bättre liv för sjuka äldre -team Stockholms län- Maria Beckman Inoussa Mounira Irene Andersson coach Pernilla Fransson."— Presentationens avskrift:

1 Ett förbättringsprojekt i Värdeforum Bättre liv för sjuka äldre -team Stockholms län- Maria Beckman Inoussa Mounira Irene Andersson coach Pernilla Fransson Pernilla.fransson@stockholm.se Pernilla.fransson@stockholm.se Verksamhet Koppargården är ett modernt vård- och omsorgsboend och finns i Vällingby. Boendet består av flera olika enheter, delar och verksamheter. Här finns 6 plan med 29 lägenheter på varje och 3 plan är somatisk och 3 plan är demensboende.Koppargården har frisör, fotvård och biograf. Träffen är husets mötesplats för aktiviteter. Verksamhet Koppargården är ett modernt vård- och omsorgsboend och finns i Vällingby. Boendet består av flera olika enheter, delar och verksamheter. Här finns 6 plan med 29 lägenheter på varje och 3 plan är somatisk och 3 plan är demensboende.Koppargården har frisör, fotvård och biograf. Träffen är husets mötesplats för aktiviteter. Förbättringsarbete är roligt Förändringsarbete måste få ta tid Tydliga rutiner är viktiga Små förändringar kan göra skillnad Ledningsgruppen måste vara delaktig Svårt att få stöd av ledningen Svårt att få tid till möten Låta processen ta tid Jobba i liten skala Svårt att få förståelse från kollegor att det tar tid och att alla måste sammarbeta Uppföljningsenkät till boende och personal Sätta mål för fler plan Avsätta tid till planering av aktiviteter Involvera ledningen i förbättringsarbetet Fortsätta att mäta resultaten Resultatrapport varje vecka på planen Vi har lärt oss att: Det var svårt att: Så här går vi vidare: Resultat Vi nådde inte vårt SMARTa mål som var att 10 boende från planet skulle besöka Träffen på onsdags eftermiddagar. Antalet besök per vecka från alla 7 planen ökade totalt. Resultat Vi nådde inte vårt SMARTa mål som var att 10 boende från planet skulle besöka Träffen på onsdags eftermiddagar. Antalet besök per vecka från alla 7 planen ökade totalt. Slutsats Våra gemensamma insatser har gett ett lyckat resultat. Svårt att finna den avgörande insatsen. Slutsats Våra gemensamma insatser har gett ett lyckat resultat. Svårt att finna den avgörande insatsen. För att ta reda på vad de boende önskade för aktiviteter, genomfördes en enkätundersökning. Den gav ett överaskande resultat, och det visade sig att de boenden var intresserade av andra aktiviteter än vad personalen trodde. De boende önskade utflykter, utevistelse, levande musik och promenader. Personalen trodde att boende ville ha fredagsdans, bingo och bio. Vad kan vi som personal göra för de boende? Problem Antalet deltagare var lågt på Träffens boendeaktiviteter och vi ville ta reda på varför. Erbjuder vi rätt aktiviteter? Finns det förutsättningar för boende att komma ner på aktiviter? Vad kan vi förbättra? Teamet består av undersköterskor från demens boende och somatisk avdelning samt aktivitetsansvarig som jobbar på Träffen. Vårt mål 10 deltagare från plan 3 varje onsdagseftermiddag. Innan testperiod kom 2 till 3 boende. Förbättring Vi anpassade aktivitetsutbudet utifrån de boendes önskemål En personal på planet tog aktivitetsansvar varje dag Dagens aktivitet informerades på morgonrapporten Meningsfulla eftermiddagsaktiviteter Sammanställning av enkätsvar. Sammanställning av baslinjemätning Ny rutin fastställd Enkätundersökning 3 veckor lång baslinjemätning, antal besökare Information till all personal, muntligt och via e-post. Informerade ledningen Val att testa på ett plan Enkät för boende, anhöriga och personal, med frågor om aktiviteter PlaneraGöra studeraAgera Nytt arbetsätt Antal besökare Mål

2


Ladda ner ppt "Ett förbättringsprojekt i Värdeforum Bättre liv för sjuka äldre -team Stockholms län- Maria Beckman Inoussa Mounira Irene Andersson coach Pernilla Fransson."

Liknande presentationer


Google-annonser