Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Check out The Trigs – Educational Rock Like You’ve Never Heard Before!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Check out The Trigs – Educational Rock Like You’ve Never Heard Before!"— Presentationens avskrift:

1 Check out The Trigs – Educational Rock Like You’ve Never Heard Before!
Jeopardy v4.1 This version fixes some timer issues and updates the code to be compatible with 64-bit systems. The timer default is 30 seconds. To change it, go to the Setup menu. First: in order to use this program, you need to enable macros. In Office 2007, it will automatically ask if you want to enable the macros. If you have an earlier version, then use the setup menu to access instructions on how to enable them. To use this, simply edit the names of the categories to fit what you need, and then enter your questions (and answers) on the appropriate slides. Once you’ve entered all the questions, run the show. You must hit the “Start Game” button on this page (it will make sure all the questions appear). Click on the question chosen and that slide will come up. To start the timer, click the block of white squares. They will tick off to show the passage of time. When time is up, a stop sign will appear. Click the stop sign to reload the timer. To show the answer, click anywhere on the slide other than the timer or the back button. When the question has been answered, click the word “Back” in the lower right hand corner to bring yourself back to the main page. Once there, click the name of the team that got it right and enter the point value of the question. The score will be updated! Comments? Suggestions? Check out The Trigs – Educational Rock Like You’ve Never Heard Before! Start Game Setup

2 Historia Kultur Rörelse Profiler Blandat
TV serier Filmer Blandat Team 1 Team 2 Team 3 Team 4 Team 5 Team 6 Team 7 Team 8

3 När bildades Sveriges första dövskola?
Historia, 100 När bildades Sveriges första dövskola? 1809, Manillaskolan Back

4 Vad heter teatern som ger föreställningar på teckenspråk?
Kultur, 100 Vad heter teatern som ger föreställningar på teckenspråk? Tyst Teater Back

5 Vilket år bildades SDUF?
Rörelse, 100 Vilket år bildades SDUF? 1966 Back

6 Vem var den förste som bedrev dövundervisning i Sverige?
Profiler, 100 Vem var den förste som bedrev dövundervisning i Sverige? Pär Aron Borg Back

7 Vad heter Sveriges första tv-serie utan ljud?
TV serier/Filmer, 100 Vad heter Sveriges första tv-serie utan ljud? Anders.se Back

8 Vem gjorde filmen om tvåspråkighet som blev en succé i sociala medier?
Blandat, 100 Vem gjorde filmen om tvåspråkighet som blev en succé i sociala medier? Jonna Delvert Back

9 Milanokongressen, då talmetoden vann.
Historia, 200 Vad hände år 1880? Milanokongressen, då talmetoden vann. Back

10 Projektet Unga Tyst Teater – OPEN SIGN
Kultur, 200 Vad heter projektet som öppnade upp för många talanger och ungdomar inom scenkonst? Projektet Unga Tyst Teater – OPEN SIGN Back

11 World Federation of the Deaf Youth Section
Rörelse, 200 Vad står WFYDS för? World Federation of the Deaf Youth Section Back

12 Vem skrev boken Castberggård Syndromet?
Profiler, 200 Vem skrev boken Castberggård Syndromet? Tomas Kold Erlandsen Back

13 Vad heter vår favorithund i TV?
TV serier/Filmer, 200 Vad heter vår favorithund i TV? Busan i Teckenlådan Back

14 Vem blev SDRs första kvinnliga ordförande?
Blandat, 200 Vem blev SDRs första kvinnliga ordförande? Joseph Murray Back

15 I vilket land ansåg man att de döva var guds gåva?
Historia, 300 I vilket land ansåg man att de döva var guds gåva? Egypten Back

16 Kultur, 300 Vad heter konstnären? Peter Zascko Back

17 Vad innebär SDUFs handbojor?
Rörelse, 300 Vad innebär SDUFs handbojor? ”SDUFs syfte med utmärkelsen handbojor är att märka den verksamhet som gör så att vi blir utanför i samhället, i och med att förhindra döva ungdomar från att ta del av samhället i lika villkor som andra. Styrelsen är jury. Handbojorna delas vartannat år.” (SDUFs hemsida) Back

18 Vem skrev boken ”Döv – Javisst”?
Profiler, 300 Vem skrev boken ”Döv – Javisst”? Daniella Josberg Back

19 dövfilmfestival i Sverige?
TV serier/Filmer, 300 Hur gammal är vår dövfilmfestival i Sverige? 15 år (2014) Bildades 1999 Back

20 En dövhistorisk tecknad bok av Viktor Jäderlund
Blandat, 300 Vad är ”Seger”? En dövhistorisk tecknad bok av Viktor Jäderlund Back

21 Historia, 400 En grupp använde tidigt tecken för att det var tyst. Vilken grupp var det? Munkarna Back

22 Vad heter killen som rappar på teckenspråk i Signmark?
Kultur, 400 Vad heter killen som rappar på teckenspråk i Signmark? Marko Vuoriheimo Back

23 Vem var SDUFs första kvinnliga ordförande?
Rörelse, 400 Vem var SDUFs första kvinnliga ordförande? Eva Norberg Back

24 Vem blev Sveriges första döva hedersdoktor?
Profiler, 400 Vem blev Sveriges första döva hedersdoktor? Lars Kruth Back

25 Vilken döv skådespelare har vunnit Oscar?
TV serier/Filmer, 400 Vilken döv skådespelare har vunnit Oscar? Marlee Matilin Back

26 Vad betyder Castberggård Syndrom?
Blandat, 400 Vad betyder Castberggård Syndrom? Castberggård syndromet är en konsekvens av audism. (Dövas beteende och sätt att tänka) Back

27 När togs ordet dövstum bort?
Historia, 500 När togs ordet dövstum bort? 1953 Back

28 Kultur, 500 Konstarbeten som t ex tavlor, skulpturer och bilder som kännetecknar Döva människor. Vad kallas det? De´VIA Back

29 När hölls SDUFs första årsstämma och var?
Rörelse, 500 När hölls SDUFs första årsstämma och var? 1977 i Örebro Back

30 Vem började som präst men blev Europas guru inom dövundervisningen?
Profiler, 500 Vem började som präst men blev Europas guru inom dövundervisningen? Abbè de l´Epèe Back

31 TV serier/Filmer, 500 Vilken TV-serie handlar om två bebisar som förväxlas vid födelsen och handlar om Dövkultur och stolthet? Switched At Birth Back

32 Yerker Andersson (Han är svensk)
Blandat, 500 Vem startade Dövstudier (Deaf Studies) på Gallaudet och var en av dövrörelsens starka profil länge, i bl a WFD? Yerker Andersson (Han är svensk) Back

33 Daily Double Instructions
Setup Menu Set Timer Set # Teams Macro Instructions Daily Double Instructions Main Menu

34 Instructions For Adding A Daily Double:
Use Word Art to create a nice “Daily Double”. Copy the word art to whichever slide(s) you want the Daily Double to be on. Go to the Animations screen and choose “Custom Animation”. Click the Daily Double Word Art to select it and choose “Add Effect”. There should be a great number of entrances to choose from. Right click on the element that was just added to the Animation list and drag it to the top of the list. Now right click and choose “Start with Previous”. This will cause the graphic to enter when the slide is shown. Now choose “Effect Options”. The second menu box down should say After Animation. Click the arrow and choose “Hide on Next Mouse Click”. Click Ok. Finally, click on the question (just the question) in the main screen. Go back to the custom animation panel and click Add Effect, then find the effect labeled “Appear”. Now, when you go to the slide, you should have an appearing Daily Double graphic which disappears and shows the question the next time the mouse is clicked. P.S. If you want to add a Daily Double sound effect, then when you go into the “Effect Options” menu to make it disappear after the mouse click, choose a sound to play. Setup

35 Instructions For Turning On Macros:
If you’re using Office 2007, then when the PowerPoint opens, there will be a status bar at the top of the screen saying macros have been disabled. There is a button that says “Options”. Choose this, and then choose “Enable” and click OK. If you are using earlier versions of Office, then it is a little more complicated: On the top menu, choose “Tools” Choose “Security” Choose “Macros” You will be given three options (Low, Medium, and High). Choose Medium. Click OK, then close PowerPoint completely. Restart the program. Macros should now be enabled. To check , try running the slideshow and clicking the “Start Game” button. If nothing happens, then feel free to me at and I will try to help you out. Setup


Ladda ner ppt "Check out The Trigs – Educational Rock Like You’ve Never Heard Before!"

Liknande presentationer


Google-annonser