Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmarknadsdata Jönköpings län April 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmarknadsdata Jönköpings län April 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmarknadsdata Jönköpings län April 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen

2 Antal personer berörda av varsel per månad i Jönköpings län, 2010 – 2014.

3 Antal nyanmälda platser per månad i Jönköpings län, 2000-2014.

4 Antal inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, 16-64 år, jan. 2011 – april 2014

5 Förändring* av antal inskrivna arbetslösa, 16-64 år, i Jönköpings län, jan. 2012 – april 2014. *Jämfört med samma månad föregående år.

6 Arbetslöshetens utveckling i länet 2004-2014 Utsatta grupper utgörs av arbetslösa som i genomsnitt löper högre risk än andra arbetslösa att hamna i långvarig arbetslöshet. I utsatta grupper ingår: utomeuropeiskt födda, personer med högst förgymnasial utbildning, personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga, arbetslösa äldre (55-64 år).

7 Antal inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, 18-24 år, jan. 2011 – april 2014

8 Förändring* av antal inskrivna arbetslösa, 18-24 år, i Jönköpings län, jan. 2012 – mars 2014. *Jämfört med samma månad föregående år.

9 Inskrivna arbetslösa (16-64 år) i april 2014 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften.

10 *Förändring i procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år Inskrivna arbetslösa ungdomar (18-24 år) i april 2014 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften.


Ladda ner ppt "Arbetsmarknadsdata Jönköpings län April 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen."

Liknande presentationer


Google-annonser