Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föräldrautbildning 2015-02-02 Innehåll Generellt Före träning På träning Före tävling På tävling Coachning Regler RF:s Anvisningar för Barn- och ungdomsidrott.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föräldrautbildning 2015-02-02 Innehåll Generellt Före träning På träning Före tävling På tävling Coachning Regler RF:s Anvisningar för Barn- och ungdomsidrott."— Presentationens avskrift:

1 Föräldrautbildning 2015-02-02 Innehåll Generellt Före träning På träning Före tävling På tävling Coachning Regler RF:s Anvisningar för Barn- och ungdomsidrott Frågor ?

2 Föräldrautbildning 2015-02-02 Generellt All träning och tävlande inom BMK Stinget skall utföras enl. RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott. Mellan spelare, tränare och föräldrar skall alltid råda en god stämning och det gäller oavsett Ålder, kön eller hudfärg etc. Stor hänyn skall tas till barnets personliga utveckling Ett vårdat språk skall alltid användas såväl på träningen som i omklädningsrum I största möjligaste mån skall tränaren följa med sina spelare på tävlingar Aldrig komma till träning om man är sjuk. Framförallt inte om det är en smittsam sjukdom

3 Föräldrautbildning 2015-02-02 Före träning Äta ett stadigt mål mat helst två timmar men minst en timme före träning. Komma utvilad till träningen Ha alltid med sig ”rätt utrustning”: Träningskläder, racket, vattenflaska Komma i tid och vara ombytt i god tid före träningen börjar Inte störa träningen för den grupp som är i hallen före

4 Föräldrautbildning 2015-02-02 På träningen Uppträda på ett städat sätt mot såväl ledare som kamrater Lyssna noga på ledarens instruktioner Använda ett vårdat språk Ge sitt yttersta på de övningar som genomförs Vara rädd om sin egen och andras utrustning

5 Föräldrautbildning 2015-02-02 Före tävling Se över sin utrustning i god tid innan tävling ( senast dagen före) Lägga sig tidigt för att vara utvilad tävlingsdagen Ev. förbereda matsäck Förbereda resan till tävlingen så att man kommer till hallen i god tid före första match.

6 Föräldrautbildning 2015-02-02 På tävlingen Se över sin utrustning Spela i klädsel enl. klubbens policy samt BWF regler för klädsel Värma upp i god till innan match ( minst 20 min före ) Ha ett städat uppträdande både på och utanför banan Vara juste mot såväl, domare, siffervändare som motsåndare Lyssna noga på coachning Se till att inta energi ( mat & dryck ) så att man orkar hela tävlingen

7 Föräldrautbildning 2015-02-02 Coachning Coachning under spel får endast ske från plats alldeles bakom banan. Coachning får göras vid vattenpaus ( 11 poäng ) och vid setbyte. Coachning skall vara uppmuntrande och enkel. Om det finns domare i matchen skall coach lämna banan på domarens order. Coach skall ge konstruktiv ”feed back” även efter matchen.

8 Föräldrautbildning 2015-02-02 Regler Spelaren och ledaren skall veta vilket räknesätt som gäller för den tävlingen. ( oftast bästa av 3 set till 21, med ev. förlängning ) Vid matcher utan domare så dömer spelaren sin egen planhalva Ledaren eller publik får ALDRIG lägga sig i domslut oavsett om det finns domare eller inte. Boll som med korken träffar linjen är rätt Nätet får inte vidröras då bollen är i spel Genomgång linjer/nät ute på banan ( praktisk övning )

9 Föräldrautbildning 2015-02-02 RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott Se nedan länk: http:// www.svenskidrott.se/Barnochungdomsidrott/Riktlinjerforbarn-ochungdomsidrotten/

10 Föräldrautbildning 2015-02-02 Frågor ??


Ladda ner ppt "Föräldrautbildning 2015-02-02 Innehåll Generellt Före träning På träning Före tävling På tävling Coachning Regler RF:s Anvisningar för Barn- och ungdomsidrott."

Liknande presentationer


Google-annonser