Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

OMKRETS & AREA Omkrets = b + b + h + h = 2b + 2h Area = b × h

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "OMKRETS & AREA Omkrets = b + b + h + h = 2b + 2h Area = b × h"— Presentationens avskrift:

1 OMKRETS & AREA Omkrets = b + b + h + h = 2b + 2h Area = b × h
Rektangel Beskrivning: En rektangel är en fyrhörning där vinklarna är räta. Omkrets = b + b + h + h = 2b + 2h Area = b × h Källa:

2 OMKRETS & AREA Omkrets = s + s + s + s = 4s Area = s × s Kvadrat
Beskrivning: En kvadrat är en fyrhörning där vinklarna är räta och sidorna lika långa. Omkrets = s + s + s + s = 4s Area = s × s Källa:

3 OMKRETS & AREA Omkrets = a + b + c Area = Triangel
Beskrivning: En triangel består av tre sidor som möts i tre hörn. Omkrets = a + b + c Area = Källa:

4 VAD ÄR PI?

5 VAD ÄR PI? Talet π (pi) är en matematisk konstant som bland annat representerar förhållandet mellan en cirkels omkrets och diameter.

6 CIRKELN cirkelrand Omkrets: eller Area: eller

7 π (pi)

8 π (pi)

9 OMKRETS & AREA Omkrets = Area = Cirkel
Beskrivning: Alla de punkter i ett plan som befinner sig ett bestämt avstånd från en medelpunkt, bildar tillsammans en kurva som kallas cirkel. Omkrets = Area = Källa:

10 VAD ÄR EN LITER? 1 liter = 1 dm³

11 1 dm³ = 1 liter VOLYM 1 m³ = 1000 dm³ 1 dm³ = 1000 cm³
1 cm³ = 1000 mm³ 1 liter = 10 deciliter (dl) 1 dl = 10 centiliter (cl) 1 cl = 10 milliliter (ml) 1 dm³ = 1 liter

12 VOLYMENHETER 1 dm³ 1 cm³ 1 cm³ = 1000 mm³ 1 dm³ = 1000 cm³

13 VOLYM Rätblock Ett vanligt exempel på en geometrisk kropp är ett rätblock, vilket i vardagliga termer kan beskrivas som en låda. Rätblocket begränsas av sex rektangelområden. För att beskriva rätblockets storlek används beteckningarna längd (l), bredd (b) och höjd (h). Exempel: Volymen hos ett rätblock med sidorna 2 m, 3 m och 4 m är V = 2 · 3 · 4 = 24 m3. Den storhet som beskriver storleken hos en geometrisk kropp kallas volym. En vanlig enhet är kubikmeter (skrivs m3). För att beräkna volymen hos ett rätblock, multipliceras längd, bredd och höjd. Detta motsvaras av formeln: l × b × h

14 VOLYM Rak cirkulär cylinder
Beskrivning: En geometrisk kropp vars basytor är cirkelområden och vars mantelyta (som förbinder basytorna) är en buktig rektangel. Begränsningsarea: A = 2πrh + 2πr² Volym: V = πr²h Exempel: Volymen hos en cylinder med radien 2 cm och höjden 4 cm är V = π × 2² × 4 ≈ 50,3 cm3.


Ladda ner ppt "OMKRETS & AREA Omkrets = b + b + h + h = 2b + 2h Area = b × h"

Liknande presentationer


Google-annonser