Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Diskussion Antalet ersatta fall via LÖF (0,4%) av totalt antal opererade är en betydligt lägre andel än förväntad andel vårdskador. Förväntat antal vårdskador.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Diskussion Antalet ersatta fall via LÖF (0,4%) av totalt antal opererade är en betydligt lägre andel än förväntad andel vårdskador. Förväntat antal vårdskador."— Presentationens avskrift:

1 Diskussion Antalet ersatta fall via LÖF (0,4%) av totalt antal opererade är en betydligt lägre andel än förväntad andel vårdskador. Förväntat antal vårdskador är närmast 5-10 gånger högre. Alla patienter anmäler inte. Med en kombination av parametrar i Gynop kan vi identifiera ca 70% av LÖF-fallen utan att det blir alltför många träffar på ej anmälda med samma kriterier (tot 3,3% av opererade) som skulle kunna händelseanalyseras. Vi analyserar för närvarande ett stickprov av utfallet för att kunna göra en bedömning om det är rimligt att händelseanalysera de fallen. Är det så, kommer analysen att byggas in i den webbaserade analysdelen så att klinikerna månadsvis kan identifiera potentiella vårdskador, händelseanalysera och förhoppningsvis hitta undvikbara risker. Samma förfarande skall sedan göras för övriga operationsgrupper som ingår i Gynop-registret. Diskussion Antalet ersatta fall via LÖF (0,4%) av totalt antal opererade är en betydligt lägre andel än förväntad andel vårdskador. Förväntat antal vårdskador är närmast 5-10 gånger högre. Alla patienter anmäler inte. Med en kombination av parametrar i Gynop kan vi identifiera ca 70% av LÖF-fallen utan att det blir alltför många träffar på ej anmälda med samma kriterier (tot 3,3% av opererade) som skulle kunna händelseanalyseras. Vi analyserar för närvarande ett stickprov av utfallet för att kunna göra en bedömning om det är rimligt att händelseanalysera de fallen. Är det så, kommer analysen att byggas in i den webbaserade analysdelen så att klinikerna månadsvis kan identifiera potentiella vårdskador, händelseanalysera och förhoppningsvis hitta undvikbara risker. Samma förfarande skall sedan göras för övriga operationsgrupper som ingår i Gynop-registret. Syfte Att definiera vilka allvarliga komplikationer som skall betecknas som vårdskador och som bör utredas med händelseanalys. Är Gynop-registret ett tillräckligt effektivt instrument för att hitta dessa vårdskador? Inledning De som anmäler en vårdrelaterad skada och får ersättning via LÖF är en delmängd av de verkligt drabbade. Kan en rimlig andel av ej anmälda vårdrelaterade skador identifieras i registret för att lokalt kunna genomföra händelseanalys syftande till kvalitets- förbättring? Gynop-registret registrerar all större benign kirurgi. Den kirurgin betecknas av generellt goda resultat avseende att uppnå effekt och kvalitetsparametrarna blir ofta att undvika negativa händelser – komplikationer. För att komplikationer ska kunna följas som ett kvalitetsinstrument, måste de vara frekvent förekommande (>10%) för att en förändring ska bli påvisbar på kliniknivå. Allvarliga komplikationer är sällan förekommande, ligger på 3-4 % för hysterektomi, varför de ej går att följa som kvalitetsindikator. Inledning De som anmäler en vårdrelaterad skada och får ersättning via LÖF är en delmängd av de verkligt drabbade. Kan en rimlig andel av ej anmälda vårdrelaterade skador identifieras i registret för att lokalt kunna genomföra händelseanalys syftande till kvalitets- förbättring? Gynop-registret registrerar all större benign kirurgi. Den kirurgin betecknas av generellt goda resultat avseende att uppnå effekt och kvalitetsparametrarna blir ofta att undvika negativa händelser – komplikationer. För att komplikationer ska kunna följas som ett kvalitetsinstrument, måste de vara frekvent förekommande (>10%) för att en förändring ska bli påvisbar på kliniknivå. Allvarliga komplikationer är sällan förekommande, ligger på 3-4 % för hysterektomi, varför de ej går att följa som kvalitetsindikator. Al Tameemi B. Nilsson M. Renström B. Larsson S. Löfgren M. ST-läkare, registeranalytiker, registerkoordinator, vårdutvecklare, registerhållare samtliga enheten för obstetrik och gynekologi, Umeå universitet Identifikation av vårdskador – allvarliga komplikationer för händelseanalys Studie i Nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi (Gynop-registret) och Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF) Metod Av L Ö F ersatta gynekologiska v å rdskador å r 2005-2012 p å matchades Gynops databas. Av 564 (motsvarande 0.4%) f ö rv ä ntade fall i Gynop å terfanns 479 st. Bortfall 12%. F ö r hysterektomier p å benign indikation fanns 182 L Ö F-fall av totalt 27 249 operationer. Utifr å n dessa analyserades olika kombinationer av registerdata f ö r att identifiera L Ö F-fallen utan att alltf ö r m å nga ej ersatta skall falla ut. Metod Av L Ö F ersatta gynekologiska v å rdskador å r 2005-2012 p å matchades Gynops databas. Av 564 (motsvarande 0.4%) f ö rv ä ntade fall i Gynop å terfanns 479 st. Bortfall 12%. F ö r hysterektomier p å benign indikation fanns 182 L Ö F-fall av totalt 27 249 operationer. Utifr å n dessa analyserades olika kombinationer av registerdata f ö r att identifiera L Ö F-fallen utan att alltf ö r m å nga ej ersatta skall falla ut. Resultat Av läkare markerad allvarlig komplikation under vårdtiden eller vid tvåmånaderskontroll identifierades 54% av de ersatta fallen. Olika selektioner av patientsvar testades. Exempel ges nedan (Tabell 1). Olika kombinationer av selektioner testades varvid t ex reoperation och av patient angiven svår sjukdom utgick, eftersom de som enskilda bidrag gav 4 extra LÖF-fall men adderade 350 ur Gynop. Tabell 2 visar resultatet av de kombinationer som gav träff på 68% av LÖF-fallen och ut föll 3,3 % av matchande fall i Gynop n= 921 Resultat Av läkare markerad allvarlig komplikation under vårdtiden eller vid tvåmånaderskontroll identifierades 54% av de ersatta fallen. Olika selektioner av patientsvar testades. Exempel ges nedan (Tabell 1). Olika kombinationer av selektioner testades varvid t ex reoperation och av patient angiven svår sjukdom utgick, eftersom de som enskilda bidrag gav 4 extra LÖF-fall men adderade 350 ur Gynop. Tabell 2 visar resultatet av de kombinationer som gav träff på 68% av LÖF-fallen och ut föll 3,3 % av matchande fall i Gynop n= 921


Ladda ner ppt "Diskussion Antalet ersatta fall via LÖF (0,4%) av totalt antal opererade är en betydligt lägre andel än förväntad andel vårdskador. Förväntat antal vårdskador."

Liknande presentationer


Google-annonser