Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arkivfrågor för fakultets-administratörer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arkivfrågor för fakultets-administratörer"— Presentationens avskrift:

1 Arkivfrågor för fakultets-administratörer
.

2 roller Riksarkivet Arkivredogörare för fakultet Administratörer
Arkivfunktionen, REK Arkivansvarig

3 Administratörer fungerar som kontaktpersoner, informationsspridare etc och bevakar frågorna i verksamheten samlar in, strukturerar och boxlägger handlingar som ska bevaras I viss mån sköter föreskriven gallring för respektive avdelning, främst med tanke på handlingar som gallras med kortare gallringsfrist.

4 Arkivredogörare för fakultet
ordnar och förteckna arkiven för avdelningarna vid respektive fakultet, samt fakultetskansliens arkiv ordna och förteckna arkiven från institutionerna i den gamla organisationen sköta föreskriven gallring Tillsammans med arkivfunktionen vid REK informera andra anställda om gällande rutiner etc. vara samordnande för arkiv- och gallringsfrågor inom fakulteterna

5 Arkivarie vid Rek handleda, utbilda och informera arkivredogörarna i organisationen sköta centralarkiven och leveranser dit från verksamheten tillsammans med arkivredogörarna ansvara för kontakter med Riksarkivet och andra myndigheter i arkivfrågor ta fram arkivredovisning och andra styrdokument utbilda övrig personal i arkivrelaterade frågor vid behov

6 Arkivarie vid rek administrera systemstöd för arkivförteckning
ha ett övergripande ansvar för att arkivverksamheten vid Mittuniversitetet håller god kvalitet, inklusive elektronisk arkivering i samarbete med IT-avdelning och respektive systemägare

7 Nya förutsättningar IT-stöd för förteckning, Klara Ca 1,2 Arkivarie…
Administratörer förtecknar inte längre arkiv, bara förbereder och återsöker. Samordning per fakultet Fr o m HT 2013 förtecknas arkiven enligt en processbaserad modell. Varje avdelning utgör egna arkiv.

8 NYA förutsättningar Uppsatser arkiveras inte längre på papper (fr o m HT 2012) Inte heller kursplaner, scheman eller kursvärderingar Dokumenthanteringsplan


Ladda ner ppt "Arkivfrågor för fakultets-administratörer"

Liknande presentationer


Google-annonser