Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FIRMA OCH VARUMÄRKESENKÄT Näringslivets syn på firma och varumärken Industry’s view of trade names and trademarks.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FIRMA OCH VARUMÄRKESENKÄT Näringslivets syn på firma och varumärken Industry’s view of trade names and trademarks."— Presentationens avskrift:

1 FIRMA OCH VARUMÄRKESENKÄT Näringslivets syn på firma och varumärken Industry’s view of trade names and trademarks

2 Vilket behov har näringslivet för att skydda firma Which need does industry have for protection of trade names Föremålet för skyddet/object of protection Omfattningen av skyddet/scope of protection Rättens uppkomst/conditions for protection Användningstvång, hävning och rättsmedel/use requirements, cancellation, legal remedies

3 Antal svar Number of replies Danmark40 Suomi/Finland 8 Norge 3 Sverige91

4 Svarande fördelade efter antal anställda Respondents per no. of employees

5 Svarande fördelade efter bransch Respondents per line of business

6 Svarande fördelade efter antal anställda jämfört med svenskt näringsliv Respondents per no. of employees compared to Swedish industry

7 3. En eller flera rörelser under ett eller flera namn One or more businesses under one or more names

8 4. Vilket kännetecken används för rörelsen? Which sign do you use for the business?

9 SE 6. Eget varumärke samma som firma eller firmadominant Own trademark same as company name or dominant part thereof.

10 5. Vilket kännetecken används för varor eller tjänster? Which sign do you use for goods or services?

11 6. Vilket kännetecken används för kundkontakter? Which sign do you use in customer contacts?

12 7. Vad använder ni vid kontakter med myndigheter? What do you use in contacts with authorities?

13 8. Är det viktigt att det inte förekommer liknande företagsnamn? Is it important that others do not use similar trade names?

14 9. Är det viktigt att det inte förekommer liknande varu- märken? Is it important that there are no similar trademarks?

15 Vilka krav bör ställas för att få ensamrätt till firma? What should be required to obtain exclusive rights to a trade name?

16 Haft problem vid registrering av firma eller varumärke, som liknade ett annat registrerat tecken, som troligen inte används Had problems registering a sign due to conflict with another sign believed not to be used?

17 12. Beredd att gå till domstol för att häva konkurrerande tecken Prepared to go to court to cancel conflicting sign 13. Skulle gå till registrerings- myndighet,om det vore möjligt Would go to registration authority, if possible

18 13. Skulle gå till registrerings- myndighet,om det vore möjligt Would go to registration authority, if possible 14. Beredd att godta hävning av egen firma eller varumärke för område där tecknet inte används Prepared to accept cacellation of own sign for activity/goods, services where the sign is not used

19 SE 12. Hur viktigt är det How important is it

20 Godtar annans bruk av namn, firma eller adress, även om de liknar egen firma Prepared to accept use of another's name, trade name or address, even if similar to own trade name B. Att kunna använda egen firma/adress som liknar annans för att beteckna varor To be able to use own trade name/address similar to another's for goods or services

21 13. Godtar annans bruk av beskrivande ord, även om de liknar egen firma Prepared to accept another's use of descriptive words, even if similar to own trade name


Ladda ner ppt "FIRMA OCH VARUMÄRKESENKÄT Näringslivets syn på firma och varumärken Industry’s view of trade names and trademarks."

Liknande presentationer


Google-annonser