Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Motivation Terese Stenfors Motivation Vad är det? –Motivation is concerned with our movements or actions, and what determines them.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Motivation Terese Stenfors Motivation Vad är det? –Motivation is concerned with our movements or actions, and what determines them."— Presentationens avskrift:

1 Motivation Terese Stenfors terese@fc.dsv.su.se

2 Motivation Vad är det? –Motivation is concerned with our movements or actions, and what determines them. Hur kan man studera det? –Olika teorier belyser ämnet på olika sätt.

3 Varför är motivation viktigt? To increase employee’s interest in taking an active responsiblity for work tasks and stated goals To decrease the number of conflicts, complaints, absence and staff turnover To increase ability to handle change and misfortune To increase chances to meet business objectives and improve results

4 Motivationscykeln Behaviour Needs Goals Creates Which achieves That satisfy

5 Maslows behovshierarki

6 Herzbergs två grupper av faktorer Hygiene factors (extrinsic): Company policy Status/promotion Salary Job security Etc. Motivators (intrinsic): Sense of achievements Recognition Resposibility Personal growth The work itself Etc.

7 Hackman och Oldmans ”work design model”

8 Hur implementeras den? Kombinera eller rotera arbetsuppgifter Tydliggör resultaten Arbeta i lag/grupp Empower, ge ansvar Ge feedback

9 Mål Kan vara medvetna och omedvetna Privata mål och företagets kan krocka Ju svårare, desto hårdare jobbar vi om vi väl accepterar dem Att låta anställda deltaga i att sätta mål kan motivera ytterligare Bestäm inte hur någon ska uppnå sina mål. Specifika mål leder till bättre resultat. Mål ska vara: Few, Realistic, Agreed, Measured, Explicit Mål utgör en del av en vision, för att se mer långsiktigt och göra det lättare att prioritera. MBO är ett motivationsprogram baserat på mål.

10 Belöningsprogram Baserade på vad folk vill ha –Troligen inte detsamma som du vill ha… Tydligt kopplade till ett beteende Vid rätt tillfälle –Alltid eller ibland… Vad, varför och vem –Genom att offentligöra kan andra sporras…

11 Slå ihjäl motivationen Unfair treatment Little participation Unrealistic goals Faulty expectations Unclear work tasks, rules and goals Lack of challenges Bureaucracy Lack of trust for management Scandals and doubtful ethics Too much control and supervision Internal politics Too much or too little to do Favouring Uncertainty for the future Broken promises Threats Weak connection between reward and achievement Failing communication Limited responsibilities No feeling of control

12 Skapa motivation The daily work Leadership Personal development Social relations Status and image Respect and recognition Support for own ideas and initiatives ”Speed” of work Salary and benefits New things happening at the workplace Recognize individual differences Use goals Ensure that goals are perceived as attainable Individualize rewards Link reward to performance Check the system for equity Is motivation the problem?

13 Att tänka kring… När och hur har du motiverat någon?


Ladda ner ppt "Motivation Terese Stenfors Motivation Vad är det? –Motivation is concerned with our movements or actions, and what determines them."

Liknande presentationer


Google-annonser