Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BRIGHT of Sweden’s unika koncept BRIGHT Referensskolor är ett nytt, revolutionerande och spännande projekt! Naturligtvis anser vi att våra BRIGHT produkter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BRIGHT of Sweden’s unika koncept BRIGHT Referensskolor är ett nytt, revolutionerande och spännande projekt! Naturligtvis anser vi att våra BRIGHT produkter."— Presentationens avskrift:

1 BRIGHT of Sweden’s unika koncept BRIGHT Referensskolor är ett nytt, revolutionerande och spännande projekt! Naturligtvis anser vi att våra BRIGHT produkter är fantastiska, men vad tycker elever och lärare? Besök våra Referensskolor och se hur de upplever våra BRIGHT produkter! BRIGHT of Sweden’s unique concept of Reference Schools is a new, revolutionary and exciting project! Naturally, we find our BRIGHT products fantastic; but what do students and teachers think? Visit our Reference Schools to see what they say about our BRIGHT products! Education – the BRIGHT way

2 BRIGHT of Sweden är stolta över våra Referensskolor: Linghemsskolan, Sverige och Warren Central High School, Ms, USA BRIGHT of Sweden are proud of our Reference schools: Linghem School, Sweden and Warren Central High School, Ms, USA Alla citat och kommentarer är från elever och lärare i Sverige och USA. All quotes and comments are from students and teachers in Sweden and USA.

3 ”…tydligare, för man får bygga själv” ”…clearer, as you get to make them yourself”

4 ”…lättare att förstå!” ”…easier to grasp!”

5 ”Coolt…nu förstår jag!” ”Cool… I get it now!”

6 ”…jaha! Men då var det ju inte så svårt..!” ”..oh; then it wasn’t that hard!”

7 ” Bra grej, det är lättare att förstå” ”Great model; it’s easier to really understand”

8 ”Det är lättare att jobba och plocka och pilla själv än att läraren tar upp allt” ”It’s easier to work and pick with all the parts yourself, not just listening to the teacher”

9 ”Det är lättare att förstå när man bygger än om man ritar” ”Easier to learn when you get to make; not just draw”

10 ”Det är lättare att hänga med när hon förklarar med Teacher Atom” ”Clearer and easier to grasp the concepts using the Teacher Atom”

11 ”BRA, bättre än när hon ritar..!” ”GOOD; better than the teacher’s drawings..”

12 ”Bra…men man måste ju fortfarande lära sig hur de ser ut…!” Good thing…though you still have to learn how they work…!”

13 ”man lär sig mer och de är roligare att jobba med” ”you learn more, and they are fun to use”

14 ”väldigt bra, både roligt och lärosamt” ”very good; fun and you learn”

15 ”Jättebra modell. Jag måste tänka och jobba men det är ändå lätt…” ”Great model. I get to do the thinking and still it’s easy…”

16 ”Det är bra att arbeta med händerna” ”Great to use your hands”

17 ”F...n – jag fattar ju! Då kan det ju inte vara så svårt…” Gosh; I get it! It can’t be that hard after all…”

18 ”Så mycket lättare att göra det själv” ” So much easier when you make them yourself”

19 ”…lättare att förstå hur det funkar…” ”…easier to get how it really works…”

20 Så säger lärarna om BRIGHT Atom och Teacher Atom: Teachers about BRIGHT Atom and Teacher Atom: ”Utmärkt!” ”Rolig att arbeta med” ”Tydlighet vid genomgången” ”BRA vid befästande av begreppen: Atom Masstal Atomnummer Elektronskal Elektronkonfiguration Ädelgasstruktur Jonbidning” Sammanställning av NO-lärarenkät, Linghemsskolan ”Excellent” ”Fun to work with” ”Makes the presentations of atomic structure easy for students to comprehend” ”Simple to illustrate: Atoms Atomic weight Atomic number Elektron shells Electron configuration Nobel gas structur Ionic bonding

21 "The BRIGHT Atom is a concrete manipulative that turns the abstract concept of atomic structure into child's play for my students. Even advanced students admit to me that they never really understood it until now.” Dawn Meeks Science teacher at Warren High School Vicksburg, MS, USA Lärarna på våra Referensskolor om våra BRIGHT produkter: Science teachers at our BRIGHT Reference schools about the BRIGHT products: ”Bright Models! Cool stuff! The kids really enjoyed them. They thought they were playing... I knew they were learning!” Jessica King Science teacher at Warren Central High Vicksburg, MS, USA "BRIGHT Atom är ett konkret läromedel som gör de abstrakta koncepten väldigt enkla för eleverna. Även framstående elever medger att de inte riktigt förstått förrän nu. Dawn Meeks Science teacher at Warren High School Vicksburg, MS, USA ”Bright Atoms! Coolt! Ungdomarna tyckte verkligen om dem. De trodde att de lekte…jag visste att de lärde sig! Jessica King Science teacher at Warren Central High Vicksburg, MS, USA


Ladda ner ppt "BRIGHT of Sweden’s unika koncept BRIGHT Referensskolor är ett nytt, revolutionerande och spännande projekt! Naturligtvis anser vi att våra BRIGHT produkter."

Liknande presentationer


Google-annonser