Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna! Informationsmöte ang. LOK-stödsansökan via IdrottOnline (IO) Henrik PerssonHans Bergman Gästriklands IdrottsförbundSISU Idrottsutbildarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna! Informationsmöte ang. LOK-stödsansökan via IdrottOnline (IO) Henrik PerssonHans Bergman Gästriklands IdrottsförbundSISU Idrottsutbildarna."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna! Informationsmöte ang. LOK-stödsansökan via IdrottOnline (IO) Henrik PerssonHans Bergman Gästriklands IdrottsförbundSISU Idrottsutbildarna

2 Program IdrottOnline – vad är det? Varför LOK-stöd via IO? LOK-stödet och dess regler LOK-stödsmodulen i IO Praktiska detaljer Frågor Vad händer nu?

3 IdrottOnline – vad är det? IdrottOnline (IO) är idrottens nya administrationsverktyg Både för föreningar och förbund Gratis hemsida (valfritt) Medlemsregister, kalender, informationskanal, Idrottslyftsansökan, LOK-stöd, tävlingsadministration etc

4 Varför LOK-stöd via IO? RS tagit beslut utifrån idrotterna En önskan om ett eget system skapat av och för idrottsrörelsen Myndighetsuppdrag att fördela statens pengar – ett säkert sätt som ligger i tiden

5 LOK-stödet och dess regler Lokalt aktivitetsstöd Föreningar söker både statligt (hos RF) och kommunalt. Denna information gäller det statliga LOK-stödet. RF fått ett myndighetsuppdrag att fördela statens pengar En av föreningarnas största inkomstkällor, kanske den enskilt största? 24 kr per sammankomst, 8 kr per deltagare.

6 LOK-stödet och dess regler Regler Bidragsberättigad deltagare: 7-20 år. Ingen övre åldersgräns för handikappidrott Bidragsberättigad sammankomst: Minst 3 deltagare + ledare Ska pågå minst 60 min Gemensam samling och avslutning (ej drop in) Ledarledd (lägst 13 år)

7 LOK-stödet och dess regler Naturlig grupp? Med grupp menas en naturlig träningsgrupp som inte är konstruerad. Ett lag, nybörjargrupp, juniortrupp etc kan endast redovisas som en sammankomst, oavsett om träningen bedrivs i mindre grupper och med flera ledare (t ex uppdelade ”femmor”, röd/blå grupp, försvars- kontra anfallsspelare osv)

8 LOK-stödet och dess regler Endast en sammankomst per dag och grupp Deltagare får räknas endast en gång per dag och idrott Kan ej söka LOK-stöd för aktiviteter under den samlade skoldagen 1 ansökan per förening (ej per sektion)

9 LOK-stödsmodulen i IO Vi visar! Föreningar kommer att utbildas feb-mars

10 4 sista siffrorna i pers.nr? Vi förutsätter att ni samlar in de 4 sista siffrorna. IO som system kräver det för så många av sina funktioner. LOK-stöd kan dock sökas för personer utan fullständigt personnummer.

11 Praktiska detaljer Kommunikationsvägar Hemsidan: www.gastrikeidrotten.rf.se Mail Kontaktpersoner i föreningarna 1 (minst) kontaktperson i varje förening skriver upp sig med mailadress på listan som går runt

12 Praktiska detaljer Starta lärgrupp Lärgruppsplanen Utbildning men ej startad lärgrupp = 300 kr i utbildningskostnad för föreningen Fyll i redovisningsblankett för varje träff

13 Praktiska detaljer Inför utbildningarna Säkerställ att administratörsinloggning finns Ge de personer i föreningen som skall ha administratörsbehöriget Börja kolla på medlemsregistret och se om ni kan få ut ert nuvarande register i excel/access.

14 Praktiska detaljer Inför utbildningarna forts. Börja jobba med att föra in medlemmar i registret Se manualer för hjälp: www.idrottonline.se

15 Frågor?

16 Vad händer nu? 1 kontaktperson skriver upp sig med mailadress på listan som går runt Information kommer att distribueras via vår hemsida samt via mail Starta upp en lärgrupp (använd gärna lärgruppsplanen)

17 Vad händer nu? Börja jobba med ert medlemsregister Vi kommer att kalla er till utbildning Varje förening får ett tilldelat datum. Kan ni inte detta datum skall ni kontakta oss för att få en ny tid. 1-3 personer per förening kommer till utbildningstillfället

18 Tack för oss! Avslutande frågor? Kontaktuppgifter: Henrik PerssonHans Bergman 026-65 72 61070-248 66 86 henrik.persson@gastidr.sehans.bergman@sisu.gastidr.se www.gastrikeidrotten.rf.se


Ladda ner ppt "Välkomna! Informationsmöte ang. LOK-stödsansökan via IdrottOnline (IO) Henrik PerssonHans Bergman Gästriklands IdrottsförbundSISU Idrottsutbildarna."

Liknande presentationer


Google-annonser