Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genomgång Kroppen Högre betyg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genomgång Kroppen Högre betyg."— Presentationens avskrift:

1 Genomgång Kroppen Högre betyg

2 Reglering av andningsmekanismen
Andningsrytmen regleras av nervsystemet som är kopplat till andningscentrum i hjärnan Andningscentrum är känsligt för förändringar i surhetsgraden i blodet Lågt pH i blodet – ökad andningsfrekvens Ökad muskelaktivitet ger ökad mängd koldioxid i blodet som reagerar med vatten i blodet & bildar kolsyra (syra = lågt pH)

3 Hyperventilation förlänger andhållningstiden - genom att koldioxiden, som är den faktor som skapar andnöd, vädras ut ur kroppen. Tyvärr kan syrgas inte laddas upp i kroppen i motsvarande grad Detta leder till att man efter hyperventilation kan förlora medvetandet på grund av syrgasbrist utan att känna andnöd.

4 Luftstrupen ca 10 cm lång Ett normalt andetag – ca 500 ml luft Ca 350 ml når alveolerna En förlängning av ”luftstrupen” innebär en förlängning av Dead-space

5 Syretransport Syre transporteras i blodet via HB
Varje röd blodkropp innehåller ca 250 miljoner HB-molekyler Kan binda 4 syremolekyler Koldioxiden transporteras i huvudsak löst i blodet Kolmonoxid däremot binds till HB Konsekvens? Syreupptaget minskas eftersom platsen i HB – molekylen är upptagen

6 Venpumpen (muskelpumpen)
Vener leder det syrefattiga blodet till hjärtat, och vidare till lungorna för att syresättas på nytt. Tunna kärl, knappt något muskelskikt. Ej elastiska Innehåller även venklaffar

7 Blodtryck Blodtryck = tryck som blodet utövar på kärlväggarna
Trycket är högst då hjärtat sammandras, s.k. systoliska trycket och som lägst när hjärtat vilar, s.k. diastoliskt tryck Det systoliska respektive diastoliska trycket beror på elasticiteten i artärväggarna Lite elasticitet i kärlväggarna = högt blodtryck Påverkbart? I viss mån, mestadels beror det på ärftliga faktorer men fett och rökning täpper till kärlen. Ökar med ålder.

8 Leverns funktion Levern producerar galla som innehåller hormoner, salter, gallsyror m.m. Gallan lagras i gallblåsan och finfördelar fetter Levern omarrangerar och bryter ner proteiner Lagrar socker och fett Gör om fettlösliga ämnen och vitaminer till vattenlösliga Påverkas bl.a. av högt intag av protein, socker och fett

9 Bukspottkörtels funktion
Bukspott är basiskt, d.v.s. höjer pH värdet på magsaften Bildar även hormonerna insulin och glukagon Insulin sänker blodsockret genom att öka upptaget av socker i lever-, muskel- och fettceller Glukagon gör så att socker frisätts ur muskel, lever och fettceller

10 Vattenbalans Avfallsprodukterna (kväve, salter m.m.) från cellerna måste avges, d.v.s. via urin Koldioxid & Vatten från respirationen andas vi ut. Vid nedbrytning av protein så framställs mängder kväve som i sin tur bildar ammoniak (NH3) Ammoniak är giftigt och måste omvandlas till mer vattenlösligt urinämne i levern. Det omvandlade urinämnet transporteras så småningom till njurarna och ut ur kroppen som urin.

11 Vattenbalans Stora mängder vattenförluster kan leda till att man tuppar av. Detta p.g.a. att vattnet i cellerna sugs ut ur cellerna genom osmos till blodet för att få blodet mer lättflytande. Trögt blod kan fastna och försämra syretransporten. I varmt klimat är transpirationen hög och du svettas mycket. Hormonet ADH utsöndras som återtar vätskan via njurarna till blodet.

12 I kallt klimat är transpirationen lägre och produktionen av ADH minskar eftersom blodet nu riskerar att bli FÖR lättflytande. Saltkoncentrationen har nu minskat och konsekvensen blir att du får stor blåsa i kallt klimat.

13 Skillnad aktiv och passiv immunitet
Aktiv immunitet Utvecklas genom att minnesceller bildas vid infektion. Minnescellerna har en mkt lång livstid och känner igen smittoämnet i ett tidigt skede varpå ämnet inte hinner föröka sig och ge några symptom Vaccination är ett sätt att bilda minnesceller mot en specifik sjukdom. Man tillför smittoämnet som dock är försvagat alternativt inaktiverat så att sjukdom inte uppstår

14 Skillnad aktiv och passiv immunitet
Ger ett kortvarigt skydd Här tillför man antikroppar mot smittan vilket kallas för serum. När antikropparna så småningom försvinner så avtar immuniteten Hos barn som ammar överförs antikroppar från mor vilket i sin tur är passiv immunitet

15 Översikt - immunförsvaret
Icke specifika försvaret Specifika försvaret Passiv immunitet: Tillförsel av antikroppar Aktiv immunitet: Bildning av minnesceller Fysiologisk barriär: temp, ph, etc. Cellförsvar – vita blodkropparna

16 Icke-specifika immunförsvaret
Vita blodkroppar (inre försvar) Förmåga att sluka smittoämnen 3 typer av vita blodkroppar i det icke specifika försvaret Makrofager NK-celler Granulocyter

17 Specifika försvaret Det specifika försvaret (immuniteten) utvecklas efter födelse Omfattar lymfocyter & antikroppar Lymfocyterna kan skilja på kroppsegna celler & främmande samt har en minnesfunktion I & med detta reagerar kroppen snabbare vid attack nr 2 & motståndet blir starkare med åren

18


Ladda ner ppt "Genomgång Kroppen Högre betyg."

Liknande presentationer


Google-annonser