Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Respirationssystemet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Respirationssystemet"— Presentationens avskrift:

1 Respirationssystemet
Andning och Gasutbyte s

2 Cellandningen Cellerna behöver O2 för att arbeta (+ socker)
Cellerna behöver göra sig av med CO2 + H2O

3 Lungorna - Anatomi

4 Luftstrupe – Anatomi Luftstrupen är ca 10 cm lång
Dess vägg är uppbyggd av broskringar samt glattmuskulatur & bindväv Epitelvävnaden producerar slem På vävnaden finns även cilier

5 Bronker – Anatomi Består av 2 rör Förlängning av luftstrupe
Samma uppbyggnad som luftstrupen

6 Bronkioler – Anatomi Yttersta förgreningen av bronkerna
Samma uppbyggnad som luftstrupe & bronker

7 Alveoler Slutstation för inandningsluften Dess väggar är ytterst tunna
Omges av kapillärer Här sker gasutbytet genom diffusion O2 från luft – blod CO2 från blod – luft

8 Andning 1. Vid inandningen lyfts revbenen och mellangärdet sänks. Brösthålans volym ökar. Luft sugs in i lungorna genom undertryck och når så småningom lungblåsorna. 2. När man andas ut slappnar de muskler av som utvidgat brösthålan. På grund av att lungvävnaden är töjbar pressas luften passivt ut ur lungorna.

9 Dead-space Luftstrupen ca 10 cm lång
Ett normalt andetag – ca 500 ml luft Ca 350 ml når alveolerna En förlängning av ”luftstrupen” innebär en förlängning av Dead-space

10 Reglering av andning Andningsrytmen regleras av nervsystemet som är kopplat till andningscentrum i hjärnan Andningscentrum är känsligt för förändringar i surhetsgraden i blodet Lågt PH i blodet – ökad andningsfrekvens Ökad muskelaktivitet ger ökad mängd koldioxid i blodet som reagerar med vatten i blodet & bildar kolsyra (syra = lågt PH)

11 Fridykning Hyperventilation förlänger andhållningstiden -genom att koldioxiden, som är den faktor som skapar andnöd, vädras ut ur kroppen. Tyvärr kan syrgas inte laddas upp i kroppen i motsvarande grad. Detta leder till att man efter hyperventilation kan förlora medvetandet på grund av syrgasbrist utan att känna andnöd.

12 Transport av O2 & CO2 Syre transporteras i blodet via HB
Varje röd blodkropp innehåller ca 250 miljoner HB-molekyler Kan binda 4 syremolekyler

13 Transport av O2 & CO2 Koldioxiden transporteras i huvudsak löst i blodet Kolmonoxid däremot binds till HB Konsekvens? Syreupptaget minskas eftersom platsen i HB – molekylen är upptagen

14 Rökning Tjära från cigaretten binds till vävnaden
En cigg förlamar cilierna i luftvägarna i flera timmar Konsekvens: Främmande ämnen blir kvar i luftvägarna vilket orsakar inflammationer

15 Sjukdomar till följd av rökning
Lunginflammation – Bakterie/virus infektion (feber & ont vid andning) Emfysem – Cilier dör & skadliga partiklar attackerar alveolerna som spricker. Effektiviteten minskas i och med ytminskning & väggförtjockning KOL – förträngning av luftvägarna. Drabbar oftare kvinnor än män & leder så småningom till emfysem

16 Emfysem

17 Cirkulationsfysiologi

18 Blodomloppets funktion
Transport av: syre näring hormoner restprodukter såsom urinämnen & koldioxid

19 Hjärtats funktion Hjärtat fungerar endast som en pump som driver blodströmmen runt i kroppen =

20 Blodkärlssystemet Blodkärlssystemet består av: Hjärta Blodkärl Blod

21 Blodomloppet Blodet pumpas från hjärtats vänstra kammare
Syrerikt blod leds vidare via rörsystemet artärerna ut till cellerna Aorta Mindre artärer Syrefattigt blod går till hjärtats högra förmak via venerna

22 Blodomloppet

23 Artärer

24 Artärer Artärer utgår från hjärtat & förgrenar sig i mindre blodkärl
Syrerikt blod Tjocka kärl med glatt muskulatur. Elastiska

25 Vener

26 Vener Vener leder det syrefattiga blodet till hjärtat, och vidare till lungorna för att syresättas på nytt. Tunna kärl, knappt något muskelskikt. Ej elastiska Innehåller även venklaffar

27 Kapillärer Mellan de minsta artärerna och venerna finns ett nät av mycket små blodkärl som kallas kapillärer. Kapillärerna har en mycket tunn väg. Kapillärerna tar upp koldioxid och andra avfallsprodukter som bildas vid cellernas ämnesomsättning.

28 Kapillärer

29 Sammanfattning blodkärl
Artär Blod ut, tjocka & elastiska Vener Blod in, tunna & elastiska (muskelpumpen) Kapillärer utbytet av näringsämnen, avfallsprodukter, syre och koldioxid mellan kapillären och cellerna sker här, Minst, mkt tunna (lättpasserade genom bla diffussion)

30 Blodtryck Blodtryck = tryck som blodet utövar på kärlväggarna
Trycket är högst då hjärtat sammandras, s.k. systoliska trycket och som lägst när hjärtat vilar, s.k. diastoliskt tryck

31 Blodtryck Det systoliska respektive diastoliska trycket beror på elasticiteten i artärväggarna Lite elasticitet i kärlväggarna = högt blodtryck

32 Blodtryck Påverkbart? I viss mån, mestadels beror det på ärftliga faktorer men fett och rökning täpper till kärlen. Ökar med ålder.

33 Blod Vad är blodets funktion? Transportör för socker aminosyror fetter
hormoner salter avfallsämnen hjälper till att läka sår blodkroppar kroppens försvar syrgas in koldioxid ut

34 Blodet Normalt ca 5-6 liter blod Består av Plasma Blodkroppar

35 Plasma Består av mestadels vatten samt speciella blodproteiner
Antikroppar – angriper främmande ämnen såsom bakterier & virus Fibrinogen – deltar i koaguleringsprocessen

36 Blodkroppar Utgör ungefär hälften av mängden blod
3 typer: röda, vita & blodplättar Kallas även för blodceller Bildas ur benmärgen

37 Röda blodkroppar (erytrocyter)
Mkt små celler som saknar cellkärna och andra organeller Kan inte föröka sig Bildning av röda blodkroppar styrs av hormoner som bl.a. känner av låg syrehalt

38 Röda blodkroppar Transporterar syre & koldioxid
Innehåller hemoglobin (hb) Koldioxid gör miljön surare – de röda blodkropparna kontrollerar således syra-basbalansen i kroppen

39 Vita blodkroppar (leukocyter)
De vita kropparna försvarar kroppen mot infektioner av olika dess slag Relativt stora celler med kärna och andra organeller Kan leva allt från några dagar till hela livet Bildas i benmärgen mognar i bl.a. lymfknutor, brässen eller andra organ

40 Blodplättar (trombocyter)
Innehåller ämnen som får blodet att koagulera (stelna) Vid en skada på ett blodkärl klumpar blodplättarna ihop sig och fäster vid kärlets väggar. Därmed bildas en plugg som hejdar blödningen.

41 Transport utifrån och in

42 Transport till cellerna
Varje cell finns i närheten av en kapillär


Ladda ner ppt "Respirationssystemet"

Liknande presentationer


Google-annonser