Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att bli äldre, att bli gammal

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att bli äldre, att bli gammal"— Presentationens avskrift:

1 Att bli äldre, att bli gammal
Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge

2 Det gällde min mamma………
Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge

3 Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge
”Gammal” Svenskt korsordslexikon Antik Dammig Förlegad Inaktuell Museimässig Obrukbar Ogiltig Sliten Ute Utsliten Övervunnen Mossig Kina Klok Vis Vördnadsvärd Erfaren Skicklig Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge

4 Medellivslängden efter födseln ökar
Män: ,5år ,4 år Kvinnor 57,0 år ,4 år Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge

5 Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge
Antal personer i Sverige 75år och äldre: Var 3e barn som föds idag kommer att bli 100år? Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge

6 Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge
Ålder är den viktigaste riskfaktorn för kroniska sjukdomar/skador Studier visar att % av > 65åringarna har 2 el flera kroniska sjukdomar/tillstånd (ref. Läkartidningen nr44, vol 107,s 2711) Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge

7 Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge
Multisjuklighet Soc.styrelsen uppskattar enl ”forsknings”- definitionen (>75år,3 olika diagnoser, 3vtf): Att ca 7% i åldersgrp 75år äldre är multisjuka Sverige: personer >75år ger multisjuka personer. För Blekinge rör det sig om ca 500 personer (baserat på att Blekinge har 18% >65år) Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge

8 Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge
Multisjuklighet Enl definitionen av multisjuklighet som finns internationellt: Personer >65år med 2 eller flera samtidigt förekommande kroniska hälsoproblem Så uppskattar man att det finns ca !!! äldre personer i Sverige med betydande grad av multisjuklighet dvs nästan 8 ggr så många som med den statistiska definitionen. Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge

9 Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge
Blekinge multisjuka Sverige: personer >75år ger multisjuka personer. För Blekinge rör det sig om ca 500 personer (baserat på att 18% i Blekinge >65år) x 8 = 4000pat?????? Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge

10 Vilka är våra patienter?
75% av pat på akuten > 65år 50% av pat på akuten > 75år På 167 / 367 vårdplatser i Blekinge var pat >75år (medel 83,3år) Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge

11 Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge
Man förbrukar ca 70 % av livets sjukvårdskostnader under sitt sista levnadsår!!!!!! Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge

12 Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge
Vad dör vi mest av…. Hjärtkärlsjukdom Cancer Stroke 15% av oss dör ”knall och fall”, resten sakta men säkert………… Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge

13 Helhetssynen, det holistiska synsättet
Se ”hela patienten” i sin livssituation med sjukdomar och förutsättningar Trygghet för patienten och anhöriga SAMARBETE ml landsting – kommun- primärvård ända hem. Når vi inte in i hemmet spelar det ingen roll vad vi gör på sjukhuset under 1-2veckor av patientens liv!!!! Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge

14 Hur möta deras behov av:
Vård Boendeformer Aktiviteter Rehabilitering Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge

15 Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge
Geriatriken idag……. Akut och Primärvårdsdivisionen Ambulans- Akuten- Primärvården- (Rehab?) Hemsjukvården och Geriatriken Karlskrona : Geriatrisk ortopedi 10vpl startat 4/4 .Planeras 20 vpl för multisjuka äldre till hösten -11 Karlshamn: Ingen geriatrik fn. Planerar platser i framtiden Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge

16 Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge
Äldre idag…………. Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge

17 Äldres behov imorgon??………
Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge

18 Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge
Det gäller att göra rätt, vid rätt tillfälle så att livet är och förblir ett liv att leva …………………… Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge

19 Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge
…………………………………………………………………to the end Aidanpää 85år Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge

20 Adrian 100år 2101 Tack för uppmärksamheten
Åsa Aidanpää Geriatriken Blekinge


Ladda ner ppt "Att bli äldre, att bli gammal"

Liknande presentationer


Google-annonser