Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lägga in ett PM – så här gör man…

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lägga in ett PM – så här gör man…"— Presentationens avskrift:

1

2 Lägga in ett PM – så här gör man…
Klicka på knappen ” PM/Riktlinjer” i den horisontella grå menyn på Lisas startsida.

3 Klicka på knappen ”PM/Riktlinjer”

4 Leta reda på den enhet i den alfabetiska listan där du vill lägga in ett nytt PM.

5 Högerklicka på sidan och gå till redigeraläget.

6 Högerklicka på din enhet i vänsterkolumnen och välj ”Ny sida”

7 Klicka på ”Skapa” Lio Dokument

8

9 Schemaläggning – börja publicera
Det datum då dokumentet ska börja visas för de som använder Lisa.

10 Schemaläggning – sluta publicera
Detta fält ska vara tomt. Diariesystemet ska användas för påminnelser om att det är dags att faktagranska innehållet.

11 Fyll i respektive fält

12 Namn Diagnos, metod o dyl ska anges som första ordet. Utgå från under vilken bokstav detta PM bör hamna i en lista sorterad i bokstavsordning. Namnet behöver inte vara exakt samma som rubriken överst i textfältet.

13 Dokumenttyp Valbox, välj det som stämmer bäst överens med dokumentet

14 Utfärdande PE Valbox, välj namnet på den produktionsenhet/ centrum som utfärdat aktuellt PM.

15 Utfärdande enhet Namnet på den enhet som har utfärdat PM/Riktlinjen. Bra om det skrivs lika för varje PM från viss enhet.

16 Målgrupp Här ska det tydligt framgå vilka som berörs av innehållet. Använd helst ordet medarbetare istället för personal. Skriv ut vilken klinik eller enhet och inte enbart ”kliniken”. Ordet remittenter föreslås användas för de som skickar remisser till enheten.

17 Framtagen av Här ska det tydligt framgå vem eller vilka som har utformat sakinnehållet i aktuellt PM. Helst med titel, namn och enhet.

18 Godkänd av Här ska det tydligt framgå vem som har godkänt detta PM. Titel, namn och enhet.

19 Diarienummer Diarieföring innebär att man ger ett dokument ett unikt nummer, så kallat diarienummer, samt förvarar originalet och ev tidigare versioner av dokumentet på ett ordnat sätt. Diarienummer består av tre delar; centrum – årtal –löpnummer. Exempel: BKC

20 Giltigt fr o m och t o m Ska vara samma datum som finns angivna i diariesystemet. Datumen ska vara realistiska i förhållande till innehållets art. Nyhet: påminnelse skickas ut till webbskribenten när giltig t o m-datum håller på att gå ut.

21 Standardsökord för sidan
Här anges sökord som ska ge träff på detta PM och som inte ingår i namnet.

22 PM-texten – primärt innehåll
I textfältet kan text, bilder, länkar, tabeller med mera finnas på samma sätt som på andra ”vanliga” webbsidor.

23 Sidfot - revisionshistorik
Om detta är första versionen av detta PM ska sidfoten vara tom. I annat fall ska dokumentets historik framgå, dvs när ändring gjordes och av vem. Exempel på sidfot;

24 Publicera När allt är klart, klicka på knappen ”Spara och publicera”

25 Voilá – jag har lagt ut ett PM!


Ladda ner ppt "Lägga in ett PM – så här gör man…"

Liknande presentationer


Google-annonser