Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lundsbrunn Gk’s Verksamhetspl an för Juniorer Plattform och Aktionsplan 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lundsbrunn Gk’s Verksamhetspl an för Juniorer Plattform och Aktionsplan 2014."— Presentationens avskrift:

1 Lundsbrunn Gk’s Verksamhetspl an för Juniorer Plattform och Aktionsplan 2014

2 Plattform / Aktionsplan  Plattform Vision Mål Strategi Värdegrund  Aktionsplan Aktiviteter Organisation Resurser Rekryteringsplan Utvecklingsplan

3 Plattformen  Vision ”Vi är samhällets naturliga och levande idrottsklubb där juniorerna får vara en naturlig del av verksamheten.”  Mål  Träning  Rekrytering  Tävling  Kommunikation  Utbildning  Socialt

4 Värdegrund  Öppen, inbjudande och välkomnande miljö för både barn, ungdomar och vuxna.  Klubben ska vara det roligaste och naturligaste stället att vara på.  Vi ska känna en gemenskap och samhörighet med varandra.  Alla ska delta och känna sig välkomna oavsett sina förutsättningar

5 Strategi – hur uppnår vi målen  Tränare och ledare ska jobba som ett team, där tränaren står för kunskapsförmedlingen.  Samarbete med skolan i byn.  Ta vara på ungdomars engagemang och låta dem vara ledare/tränare

6 Mål – Träning  Ha totalt 100 st juniorer i träning 2015  75 st i träning 2014   Yngre  Ha verksamhet mellan April till oktober.  25 % av byns skola i träning F - 6  Äldre 13 år äldre  Ha gruppstorlek på ca 10 st  Träning eller samvaro året runt för äldre juniorer.  Ambitionsindelade träningsgrupper  Ledare med huvudansvar för organisationen  Breddgrupp för de juniorer som inte vill tävla

7 Mål - Tävling Äldre  Få ut fler spelare på Juniortävlingar  Ha egna juniortävlingar i egen regi och i samarbete med grannklubbar  Delta i VGF’s seriespel (Lagmästerskapet)  Genomföra Generation cup, Skandia 2 G, Skandia Cup, Skandia scramble Yngre  Tävling ska vara en naturlig del av golfspel även i de yngre juniorerna.

8 Mål - Rekrytering  Bygga upp ett Kompetens-kartotek  Juniorernas vänner ”Grupp av juniorentusiasmer” skapas.  En huvudgrupp med 10 hjälpredor för träningen.  Rekrytera de äldre spelarna i klubben.  Tydliga ersättningar för arbetet.  Tydlig information kring årets planering  Engagera kvinnliga ledare  Ledare för yngre  Ledare som är ansvariga för grupper. 2-3 per grupp  Få med föräldrarna som ledare i första hand.  Engagera duktiga golfjuniorer som tränare vid läger.  Ledare för äldre  Ha ett överskott på utbildade ledare.  Genomföra läger med välutbildade ledare

9 Mål - Utbildning  Utbildning inom klubben steg 0 – minst 15 st ledare (Guru) per år  Genomföra utbildningar enligt VGF’s steg 1-2.  Ha en ”Att vara golfförälder”-kursen  Ha en ”Hur spelas en scratch-tävling”-kurs

10 Mål - Kommunikation  Att ha kontinuerligt uppdaterad nyhetsinformation till förälder och juniorer  Uppfylla kraven för Guldcertifiering  Att synas med våra aktiviteter i media

11 Mål - Socialt  Skapa möjligheter för att föräldrar och ledare att mötas.  Ha ledare med olika ansvarsområden  Alla ska känna sig välkomna och trygga  Juniorkommittén ska vara lyhörd för förslag

12 Aktionsplan: Aktiviteter - Träning  Bedriva veckoträning 2 ggr/vecka  Uppstartsläger för juniorer 13+  Bedriva sommarläger med ledare bland elitgruppen.  - Veckoläger under v 26  Genomföra träningsläger (Bygdegårds lägret)  ”Kravspec.” för tränare

13 Aktivitet -Träning upp till 13  Ha verksamhet mellan April till oktober.  Bedriva golf(kul)-träningar 5-9 år 1 ggr/vecka (Golfkul  Bedriva golfträningar 10-12 år 1- 2ggr/vecka  ”Fritids provar på” 3 ggr vår, 3 ggr höst  Skolgrupper - Idrottslektioner, friluftsdagar och elevens val. 2ggr/termin.

14 Resurser – Träning upp till 13  Golfkul  Kräver 3 ledare  Finansieras till stor del av träningsavgift.  Juniorträning under 13 år  2 ledare per grupp (6-8 st)  1-2 st tävlingsansvariga  Finansieras helst av träningsavgifter

15 Aktivitetet – Träning 13 +  Ha gruppstorlek på ca 10-12 st  Träning eller samvaro för äldre juniorer mars till november  Ambitionsindelade träningsgrupper  Ledare med huvudansvar för organisationen  Breddgrupp för de juniorer som inte vill tävla  Få juniorer att delta i VGF/SGF olika läger

16 Resurs – Träning 13 +  Ledarbehov  1-2 ledare per träningsgrupp  1-2 tävlingsansvariga Skandia mm  1 st pro med 2-3 timmar per grupp och vecka  Finansieras med träningsavgifter

17 Aktiviteter – Tävling upp till 13  Mål: Tävling ska vara en naturlig del av golfspel även i de yngre juniorerna.  Genomföra 4 hålstävlingar på stora banan från Grön-vitt tee.  Seriespel av typen Onsdagsgolf på korthålsbanan.  Införa tävlingsmoment i träningen.  Poängliga där tävlingsmoment med både individuella och lagmoment. Använda tex gröna kort-övningar.

18 Resurs – Tävling upp till 13  1-2 tävlingsansvariga  10 st ledare i bollarna  Priser till tävlingarna.

19 Aktiviteter – Tävling för 13 +  Mål: Få fler (60% av juniorer över 12 år) spelare att tävla i klubbtävlingar  Ha egna juniortävlingar i egen regi och i samarbete med grannklubbar  Alla juniorer skall vara med i junior-KM ( 3 klasser upp till 12, 13-16, 16-21)  Ha andra roliga tävlingar som Generation cup, Skandia 2 G, Skandia Cup, Skandia scramble  Delta i VGF’s seriespel (Lagmästerskapet)  Anmäla oss varje år och tidigt ta ut minst ett lag

20 Resurser – Tävling 13 +  Tävlingsersättningar  Skandia touren  Resor och tävlingsavgift  Tourkortet  Ledarersättningar  Ledarbehov  1-2 tävlingsansvariga ( Distrikt, regional)

21 Aktiviteter - Rekrytering  Skapa ett kompetenskartotek  Rekrytera en grupp aktiva golfare till Juniorernas vänner  Rekrytera golf mormor/morfar  Ekonomiskt stötta juniorerna med en bagbricka för 100:- motprestation inbjudna till träning, föreläsningar osv.  En huvudgrupp med 10 huvudansvariga för träningen.

22 Aktiviteter – Rekrytering forts.  Ställ krav på föräldrar minst 2 föräldrar/ledare per grupp. Start golfkul.  Försöka rekrytera utanför föräldragruppen.  Engagera kvinnliga ledare  Nätverk för kvinnliga ledare.  Tjejaktiviteter

23 Resurs - Rekrytering  1-2 rekryterare av ledare  Minst 10 juniorernas vänner  Belönings tävling mot juniorerna.  Anordna föreläsningar utifrån olika teman.

24 Aktiviteter - Utbildning  Anordna utbildning Steg 0  Enklare grundkurs (Sisu), helg/em, social samvaro i samband.  Föräldrautbildning/info samtidigt som träningen.  Gå steg 1 och 2 under andra året på klubben. Kurorten?  Att vara golfförälder-kursen  Kurs för redaktörer för laget.se  Erbjuda ledare att få gå kurser

25 Resurs - Utbildning  Tillgång till Konferenslokalen  Tillgång till Projektor och dator  Tillgång till Internet  Fika pengar till mötena.  Ersättningar för utlägg vid utbildningar  Utbildningskostnader  Introutbildning 2-3 protimmar  Vidarutbildning 20 h  Steg 1 -2 lokalt till klubben

26 Aktiviteter - Kommunikation  Driva en aktuell hemsida för juniorerna, via laget.se  Uppdaterat varje vecka  Träningar, tävlingar och andra aktiviteter  Aktuell trupp med kontaktmöjligheter både barn och förälder  Ledare med kontaktmöjligheter  Fortsätta driva en uppdaterad facebook-grupp?  Att ha en Webbansvarig  En huvudansvarig för startsidan (Lundsbrunngksjuniorer), En redaktör för varje grupp.  Media-ansvarig som kontinuerligt kontaktar media  Skapa kontakt formulär. För enklare rutiner.

27 Resurs - Kommunikation  Tillgång till dator på golfklubben  Tillgång till WIFI på golfklubben.  1 ledare per grupp som håller informationen uppdaterad  1 ledare som jobbar för mediabevakning

28 Resurser - Socialt  Tydliga motprestationer för deltagande i träning och fria bollar  Fungerande kylskåp och mikro.

29 Aktiviteter - Socialt  Genomföra föräldrarmöten för fortlöpande utvärdering  Genomföra sidoaktiviteter utan för golfen  Erbjuda en juniormenyn som är billigare än normal lunchen  Erbjuda möjlighet att vara konferansrummet.  Mikro och kylskåp ska finnas för egen mat.


Ladda ner ppt "Lundsbrunn Gk’s Verksamhetspl an för Juniorer Plattform och Aktionsplan 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser