Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Hållbar utveckling A! Introduktion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Hållbar utveckling A! Introduktion."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Hållbar utveckling A! Introduktion

2 Cemus utbildningsmodell  Amanuenser  Arbetsgrupp  Interaktivt deltagande  Studentansvar

3 Kursens informationskanaler…  www.cemus.uu.se/student www.cemus.uu.se/student  www.studentportalen.uu.se www.studentportalen.uu.se

4 Kursmål  1. redogöra för och diskutera olika definitioner av begreppet hållbar utveckling;  2. redogöra för och kritiskt förhålla sig till olika sätt att mäta och värdera hållbar utveckling;  3.förhålla sig till och kritiskt diskutera sin egen och andras roll i hållbarhetsproblematiken;  4. redogöra för och kritiskt förhålla sig till hur hållbar utveckling kan implementeras på individuell- till systemnivå;  5. redogöra för centrala miljöhistoriska processer och förklaringsmodeller rörande olika samhällens framväxt och nedgång, samt relatera dessa till relevanta samtida frågor inom hållbarhetsområdet;  6. redogöra för och diskutera olika historiska narrativ och teorier kopplat till samtida och framtida frågor inom hållbarhetsområdet;  7. redogöra för och diskutera olika sätt att mäta välfärd, utveckling, fattigdom och miljö;  8. redogöra för och diskutera globala maktförhållanden och anlägga ett rättviseperspektiv på hållbarhetsproblematiken;  9. redogöra för och diskutera klimat-, energi- och resursfrågor utifrån ett hållbarhetsperspektiv;  10. utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv redogöra för och sammanfatta grundläggande begrepp och centrala ramverk för en hållbar samhällsutveckling;  11. tillämpa systemtänkande på centrala frågor inom hållbarhetsområdet;  12. planera, genomföra och utvärdera projekt inom hållbarhetsområdet;  13. kommunicera hållbarhetsfrågor utifrån ett avgränsat projekt.

5 Block 1: Introduktion till hållbar utveckling Block 2: Historiska perspektiv på miljö, utveckling och globalisering Block 3: Välfärd, utveckling och globalisering Block 4: Klimat, energi, ekosystem och resurs- användning i det moderna sämhället Block 5: Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Intro till Hållbar utveckling De stora om- vandlingarna Narrativ, ekokritik och kreativitet Kolonialism, Globalisering och makt Välfärd, utveckling och globalisering Klimat, energi och ekologiska gränser Strategier för hållbar utveckling Projekt för hållbar utveckling Aug Sep Okt Nov Dec Exoduktion Resurser, demokrati och det civila samhället Moduler, Hållbar utveckling A, 2011

6 Olika typer av tillfällen PROJEKTARBETE &WORKSHOPS, 6-8 st BOKCIRKLAR SEMINARIER, 13 st totalt DISKUSSIONER FÖRELÄSNINGAR/INTERVJUER, ca 44 totalt FILM/DOKUMENTÄR SOCIALA AKTIVITETER

7 Block 1: Introduktion till hållbar utveckling Block 2: Historiska perspektiv på miljö, utveckling och globalisering Block 3: Välfärd, utveckling och globalisering Block 4: Klimat, energi, ekosystem och resurs- användning i det moderna sämhället Block 5: Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Intro till Hållbar utveckling De stora om- vandlingarna Narrativ, ekokritik och kreativitet Kolonialism, Globalisering och makt Välfärd, utveckling och globalisering Klimat, energi och ekologiska gränser Strategier för hållbar utveckling Projekt för hållbar utveckling Okt Nov Dec Exoduktion Resurser, demokrati och det civila samhället Examination Sem 1 + SU 1 SU 2, del 1 + sem 2 + Novell + sem 3 +sem 4 SU 2, del 2 + sem 5 Innova- tions- WS Pyramid -WS Sem 6 SU 3 + sem 7 Projekt- WS + Forum- spel Sem 8 WSProjekt- plan SU 4 + sem 9 WS Sem 10 Sem 11 Projekt- mässa 25/11 Sem 12 Projekt- rapport Novell- analys + sem 13 Slut- munta

8 Examination Block 1, 2 hp SEMINARIUM, 1 st Kursm å l:1,3 SKRIVUPPGIFT, 1 st Kursm å l: 1 Examination Block 2, 7 hp SEMINARIER, 4 st Kursm å l:5,6,8 SKRIVUPPGIFTER, 3 st Kursm å l: 5,6,8 Examination Block 3, 3,5 hp SEMINARIER, 2 st Kursm å l:3,4,7 SKRIVUPPGIFT, 1 st Kursm å l: 7,8 Examination Block 4, 3,5 hp SEMINARIER, 1 st Kursm å l:9 SKRIVUPPGIFT, 1 st Kursm å l:9,10 Examination Block 3 + 4, 7 hp SEMINARIER, 5 st Kursm å l:3,4,6,7,8,10 NOVELLANALYS, 1 st Kursm å l:6,10 Examination Block 5, 7 hp WORKSHOPS, 6st Kursmål: 11,12,13 PROJEKTPLAN, 1 st PROJEKTRAPPORT, 1 st MUNTLIG TENTA 1 st Aug Dec

9 Litteratur  Kursböcker  Jensen & Mcbay (2009) What we leave behind. New York: Seven stories press  Atwood (2003) Oryx & Crake. Stockholm:Nordstedts.  Pointing (2007) A new green history of the world. London:Penguin books  Stiglitz (2006) Fungerande globalizering. London:Penguin books. 292 s  Leggewie & Welzer (2009) Slutet på välden så som vi känner den. Göteborg:Daidalos. s. 9-82  Jackson (2010) Välfärd utan tillväxt. Stockholm: Ordfront  Meadows (2009) Thinking in systems. London:Earthscan  Kompendier  2 st  Säljes till självkostandspris (130 kr) på Markus & Thereses kontor på Cemus

10 Block 1 Block 2 Modul 4 Modul 5 Modul 6-8Jensen & McBay – What we leave behind Atwood – Oryx & Crake Ponting – A new green history of the world Jackson – Välfärd utan tillväxt Stiglitz – Fungerande globalisering Leggewie & Welzer – Slutet på världen så som vi känner den Meadows – Thinking in systems

11 Och nu är det Pommac, kex och namnskyltsverkstad!


Ladda ner ppt "Välkommen till Hållbar utveckling A! Introduktion."

Liknande presentationer


Google-annonser