Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HS-utmaningen Kickoff

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HS-utmaningen Kickoff"— Presentationens avskrift:

1 HS-utmaningen Kickoff 2014-02-24
Presentation av teamindelning och casetilldelning. Teambuildingövning och introduktion till Agile projektmetodik. Snacktajm – Macka och Intervjutillfälle med företagsrepresentant Kaffe och agenda för våren – viktiga datum att hålla koll på.

2 Research Kartlägg nuläget, samla information via bibliotek och Internet samt intervjua utmaningsleverantören. Kartlägg teamets kompetenser Rapport - Nulägesanalys och kompetensbeskrivning av alla teammedlemmar samt en beskrivning av hur ni arbetat med nulägesanalysen.

3 Idégenerering Idegenerering 3h - Timmie (Fredag (28:e) Tisdag(4:e) fm eller eftermiddag) Brainstorming - Kvantitet före kvalitet – ta med ALLA idéer - Bygg på varandras idéer Rapport - Beskriv arbetet under denna fas. Det är viktigare att beskriva hur ni gjort snarare än vad ni kommit fram till. Inkludera vilka två idéer ni valt att gå vidare med och några idéer som ni förkastat -motivera!

4 Idépresentation 2 timmar - NABC: Joa. Tisd. 11:e eller torsd. 20:e eftermiddag NEED, APPROACH, BENEFIT, COMPETITION Jobba vidare med huvudidén och NABC, konkretisera och förtydliga lösningen utifrån feedbacken ni fått. Ta om möjligt in ännu mer feedback från flera källor. Sammanfatta konceptet – Är alla delar med? ? (Vad? Till vem? Fyller vilket behov? Affärsmöjligheter?)

5 Finalrapport Teamets finalrapport skall (Max en A4 Arial strl. 10) sammanfatta hela tävlingsprocessen och teamets samlade bild av lärdomarna under processen en rapport (Max en A4 Arial strl. 10) som beskriver huvudkonceptet (lösningen på utmaningen) enligt NABC, justerad efter feedback från utmaningsleverantör och andra.

6 GRAND FINAL Det är nu det gäller! Allt arbete har mynnat ut i det här ögonblicket. Tillsammans med de inlämnade rapporterna är det är det avgörs vilket team som vinner studielitteratur för ett år. Powerpoint, Prezi el. likn. är inget krav. Visualisera och formulera noga – ”vad är hela grejen med ert koncept, varför är det världsomvälvande och varför är ni universums mest optimala genomförare?”.

7 GRAND FINAL Varje team har 5 minuter (exakt) till presentation.
Tänk på att jury och några av åhörarna hör talas om utmaningen och er lösning/koncept för första gången.

8 Bedömning Team skall maila in en progressrapport en gång i veckan. (Fredagar 15:00) Mail efter deadline eller mer än en A4 får avdrag i bedömningen. Det är tillåtet att maila in i förtid. De team där inte alla deltagare deltager i arbetet (endast en presentatör behövs vid final) får bedömningsavdrag.

9 Bedömning Det är inte tillåtet att skicka in flera gånger om man exempelvis glömt något. Det som är inskickat första gången gäller. Presentationen för Juryn är mycket viktig – öva flera gånger. Det är ingen tävling i presentationsteknik. Idéerna och koncepten är i fokus men tävlingen avgörs vid presentationen – kan ni inte presentera utmaningen och lösningen för juryn på ett tydligt, trovärdigt och övertygande sätt blir det svårt att vinna.

10 Juryn Inte lärare Har vana av att bedöma kreativa koncept.
Kommer ta hänsyn till casets svårighetsgrad Tar hänsyn till antalet medlemmar i teamet


Ladda ner ppt "HS-utmaningen Kickoff"

Liknande presentationer


Google-annonser