Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Njurfysiologi och behandling av njursvikt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Njurfysiologi och behandling av njursvikt"— Presentationens avskrift:

1 Njurfysiologi och behandling av njursvikt
Jonas Claesson Operationscentrum

2 Upplägg Njurfysiologi Njursvikt I Njursvikt II
Definitioner, Epidemiologi, Patofysiologi Behandlingsindikationer Njursvikt II CRRT Antikoagulation vid CRRT

3 Nefronet är njurens funktionella enhet

4 Nefronet är njurens funktionella enhet
En miljon 85% kortikala 15% juxta-medullära

5 Nefron Kortikala nefron Juxtamedullära nefron

6 Nefron

7 Tre grundläggande funktioner
Glomerulär filtration Filtration som bildar primärurin

8 Glomerulär filtration

9 Glomerulär filtration
Glomerulära kapillärer Stora porer (fenestrerade) Å i diameter ggr mer genom- släppliga än kapillärer i skelettmuskel

10 Tre grundläggande funktioner
Glomerulär filtration Filtration som bildar primärurin Tubulär reabsorption Absorption av ämnen från tubuli

11 Tre grundläggande funktioner
Glomerulär filtration Filtration som bildar primärurin Tubulär reabsorption Absorption av ämnen från tubuli Tubulär sekretion Sekretion av ämnen som skall elimineras

12 Tubulär sekretion Transportproteiner i proximala tubuli
Anpassade för att avlägsna främmande ämnen Xenobiotika (toxiner, läkemedel) Exempel: Penicillin utsöndras aktivt. Probecid hämmar utsöndringen, och kan ges för att förlänga effekten av en given dos. Oseltamivir (Tamiflu) – liknande princip

13 Njurens blodförsörjning

14 Grundläggande mekanismer
Efferent Arteriol Afferent Arteriol Glomerulus Glom filtration Tubuli Tub reabsorption Peritubulär kapillär Tub sekretion Urin

15 Renalt blodflöde Autoregulerat 20% av CO Myogent? Metabolt? Backtryck?
1000 ml/min 400 ml/min/100 g Kvinnor lägre än män per BSA m2

16 Juxtaglomerulära apparaten
Tubuloglomerulär feedback Ökat Na och H2O i distala tubuli känns av macula densa och leder till konstriktion av afferenta arterioler

17 Glomerulär filtration
Första steget i urinproduktion

18 Glomerulär filtration
Första steget i urinproduktion GFR 125 ml/min

19 Glomerulär filtration
Första steget i urinproduktion GFR 125 ml/min 180 liter primärurin

20 Glomerulär filtration
Första steget i urinproduktion GFR 125 ml/min 180 liter primärurin Beror på tryckgradient över glomeruli

21 Tryckgradient i glomeruli
Protein i blod g/L Protein i urin mg/L

22 Glomerulus

23 Tubulär reabsorption Passiv diffusion Primär aktiv transport: Natrium
Sekundär aktiv transport: Socker och aminosyror

24 Tubulär reabsorption, %
Segment Na S-Na  S-Na  HCO3- Ca2+ PO43- Prox tubuli 67 50 80 85 70 Henles slynga 20 30 14 10 - Dist tubuli 7 12 4 5-10 Samlingsrör 5 2 Urin 1 6

25 Natrium reabsorption Plasma Lumen Na/K ATPas Natrium Cell Kalium
Klorid H2O

26 RAAS Renin-angiotensin-aldosteron
Aldosteron stimulerar till natriumreabsorption i distala tubuli och samlingsrör Inhiberas av natriuretisk peptid

27 RAAS Renin-angiotensin-aldosteron
Aldosteron stimulerar till natrium reabsorption i distala tubuli och samlingsrör Inhiberas av natriuretisk peptid Renin Angiotensinogen Angiotensin I

28 RAAS Renin-angiotensin-aldosteron
Aldosteron stimulerar till natrium reabsorption i distala tubuli och samlingsrör Inhiberas av natriuretisk peptid Renin ACE Angiotensinogen Angiotensin I Angiotensin II

29 RAAS Renin-angiotensin-aldosteron
Aldosteron stimulerar till natrium reabsorption i distala tubuli och samlingsrör Inhiberas av natriuretisk peptid Renin ACE Angiotensinogen Angiotensin I Angiotensin II Aldosteron

30 Proximala tubuli Reabsorption Sekretion Glukos och aminosyror
67% av natrium 65% av vatten (120 liter) Sekretion H+ Sekretion av organiska joner

31 Distala tubuli Reabsorption Sekretion Natrium H2O H+ Kalium
kontrollerat av aldosteron klorid följer med passivt H2O kontrollerat av ADH (vasopressin) Sekretion H+ Kalium Kontrollerat av aldosteron

32 Samlingsrör Reabsorption H2O kontrollerat av ADH

33 Koncentration av urin “Medullary countercurrent system” Vasopressin
motströmsprincipen Vasopressin Antidiuretiskt hormon (ADH) Stimulerar intracellulära aquaporinproteiner att fästa sig i cellmembranet

34 Medullära motströms systemet
Osmotisk gradient pga Henles slynga Nedåtstigande slynga Permeabel för vatten Uppåtstigande slynga Impermeabel för vatten Aktiv natriumutsöndring

35 Nedåtstigande slynga Permeabel för vatten Ingen aktiv natriumtransport

36 Uppåtstigande slynga Aktiv energikrävande transport av natrium ut ur tubuli Impermeabel för vatten

37 Motströmsprincipen skapar den osmotiska gradienten
Bark Märg Från proximala tubuli Till distala tubuli 300 450 600 750 900 1050 1200 100 250 400 550 700 850 1000 300 450 600 750 900 1050 1200 Aktiv Natrium transport Passiv vatten transport Henles slynga

38 Motströmsprincipen skapar den osmotiska gradienten
Bark Märg Från proximala tubuli Till distala tubuli 300 310 320 330 340 350 360 370 100 150 250 300 330 350 360 370 300 310 320 330 340 350 360 370 Aktiv Natrium transport Passiv vatten transport Henles slynga

39 Motströmsprincipen skapar den osmotiska gradienten
Bark Märg Från proximala tubuli Till distala tubuli 300 375 450 525 600 675 750 100 200 300 400 500 600 675 750 300 375 450 525 600 675 750 Aktiv Natrium transport Passiv vatten transport Henles slynga

40 Motströmsprincipen skapar den osmotiska gradienten
Bark Märg Från proximala tubuli Till distala tubuli 300 450 600 750 900 1050 1200 100 250 400 550 700 850 1000 300 450 600 750 900 1050 1200 Aktiv Natrium transport Passiv vatten transport Henles slynga

41 Motströmsprincipen skapar den osmotiska gradienten
Urea bidrar till den osmotiska gradienten I distala samlingsrören finns aktiva ureapumpar, och den tunna delen av den uppåtstigande slyngan är permeabel för urea. På detta sätt skapas en liknande mekanism som för Na

42 Osmotisk gradient kan koncentrera urinen i närvaro av ADH (vasopressin)
Från distala tubuli Interstitium Bark Märg 300 400 550 700 850 1000 1100 1200 300 450 600 750 900 1050 1200 Samlings rör Öppna porer Passiv vatten transport

43

44 Diuretika

45 Surgörning av urin Karbanhydras (CA)
Leder till att HCO3- transporteras från urin till blod


Ladda ner ppt "Njurfysiologi och behandling av njursvikt"

Liknande presentationer


Google-annonser