Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Ateadagen 2007! EFFECT-Direct den rätta vägen till Vista Henrik Augustsson Solution Area Manager – System Management.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Ateadagen 2007! EFFECT-Direct den rätta vägen till Vista Henrik Augustsson Solution Area Manager – System Management."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Ateadagen 2007! EFFECT-Direct den rätta vägen till Vista Henrik Augustsson Solution Area Manager – System Management

2 Agenda • Referenscase och gemensamma utmaningar • Facit för effektivitet! – Infrastructure Optimization • Applikationstilldelning med SoftGrid • Nyheter - System Center Configurations Manager 2007 • Koncept EFFECT-Direct – Tekniken – Mervärden • Referenser och nästa steg

3 Referenscase • Kund som ej har IT som huvudsaklig affärsverksamhet • Stort behov av fungerande IT i vardagen – Bokningar, telefon och web – Konferenssystem – Kassasystem – Surfstationer, hotspots – Datoriserade inredningar (smart-TV, lås mm) • Problem – IO analys visar på obefintlig klienthantering • Lösning – EFFECT-Direct – System Center Configurations Manager 2007

4 Desktop, Device and Server Management Har organisationen en centraliserad lösning för att spåra, hantera och uppgradera sina mobila enheter? Har organisationen en automatiserad programdistributionslösnin g för distribution av operativsystem? Har organisationen en lösning för automatiserad hantering av korrigeringar för sina mobila enheter? Använder organisationen virtualisering för att dynamiskt flytta arbetsbelastning från en server till en annan, baserat på resursbehov eller affärsregler? Har organisationen någon strategi för hantering av "images" som inkluderar operativsystem, antivirusprogram, administrationsverktyg, kontorsverktyg (exempelvis Office) och LOB- tillämpningar? Söker organisationen aktivt serverkonsolidering med virtualisering? Har organisationen övervakning av minst 80 % av sina kritiska servrar för att tillförsäkra konsekvent och tillförlitlig användning (exempelvis genom att tillse att e- posten alltid fungerar)? Har organisationen någon strategi för hantering av "images" i lager? Har organisationen någon strategi för hantering av "images" som inkluderar operativsystem, antivirusprogram, administrationsverktyg, kontorsverktyg (exempelvis Office) och LOB- tillämpningar? Har organisationen en automatiserad lösning för att fortlöpande uppdatera konfigurationsinställningar och/eller program i mobila enheter? Kräver organisationen ett säkert och garanterat sätt att verifiera säker kommunikation mellan företagsnätet och de mobila enheterna (certifikaten)? Har organisationen en lösning för verifiering av användaridentitet och dataskydd (om det försvunnit) för sina mobila enheter? Har organisationen en definierad uppsättning standard-"images" för minst 80 % av de bärbara datorerna? Har organisationen en definierad uppsättning standard-"images" för minst 80 % de stationära datorerna? Referenscase – IO utgångsläge

5 Utmaningar

6 Agenda • Referenscase och gemensamma utmaningar • Facit för effektivitet! – Infrastructure Optimization • Applikationstilldelning med SoftGrid • Nyheter - System Center Configurations Manager 2007 • Koncept EFFECT-Direct – Tekniken – Mervärden • Referenser och nästa steg

7 Underhåll Lokala lösningar Brandsläckning Stabila system MOF och ITIL Baserad på Gartner´s IT Maturity Model Baserad på Gartner´s IT Maturity Model ProaktivitetAutomatiseringKvalité Full automatisering SLA IT tar affärerna längre 64 % 31% 3% 2% Infrastructure Optimization

8 IO i siffror

9 Agenda • Referenscase och gemensamma utmaningar • Facit för effektivitet! – Infrastructure Optimization • Applikationstilldelning med SoftGrid • Nyheter - System Center Configurations Manager 2007 • Koncept EFFECT-Direct – Tekniken – Mervärden • Referenser och nästa steg

10 Nästa steg inom virtualisering Virtual ApplicationsSoftGrid Any application on any computer on-demand via network Virtual Hardware (Grid Computing) IBM/HP Can change its computing tasks in real-time Virtual Storage IBM/HP Storage and backup over the network Virtual Network VPNs Localizing dispersed resources Virtual Operating Systems VMware/Microsoft Can be assigned to any hardware

11 Minskar dramatiskt kostnaden att hantera applikationer genom hela livscykeln ! Terminera: Ta bort rättigheterna, avinstallation behövs ej. Uppdatera: Snabbt från ett och samma ställe för alla Win32 OS. Supportera: Support på applikationsnivå – utan konflikter Leverera: Paketera applikationen en gång för alla Win32 OS. Leverera applikationen On-demand SoftGrid - Virtuellt är allt möjligt!

12 Paketering SAP 12 tim Installation 40 tim Modifiering 4 tim Konflikttest: 40 tim Funktionstest 8 tim Sequence SAP 25 min Lägga upp filen på Softgrid servern 5 min Rättigheter 5 min Funktionstest 8 tim TOTALT 104 tim TOTALT 8 tim 35 min Ett verklighetsexempel - Paketering Traditionell MSISoftGrid Vår erfarenhet från tidigare uppdrag är att det tar 4 timmar i snitt att packa en applikation med SoftGrid jämfört med 16-40 timmar med MSI

13 Agenda • Referenscase och gemensamma utmaningar • Facit för effektivitet! – Infrastructure Optimization • Applikationstilldelning med SoftGrid • Nyheter - System Center Configurations Manager 2007 • Koncept EFFECT-Direct – Tekniken – Mervärden • Referenser och nästa steg

14 System Center Configurations Manager 2007 • Uppföljaren till Systems Management Server 2003 (SMS 2003) • Tidigare känd som SMSv4 • Ingår i System Center • Inventering • Distribution • Rapportering • Patchning

15 Nyheter i SCCM2007 • Förbättrat gränssnitt • Wake on Lan • Maintenance windows • Integration med WSUS 3 • Binär deltareplikering • Klienthantering över internet • Hanterar Smartphones • Branch Distribution Point med XP • NAP • Bättre hårdvaruinventering (ex vilka USB eneheter är anslutna) • Mängder av nya rapporter • AD Discovery efter attribut

16 Windows Server Deployment • WSD – Hanterar både Windows Server 2003 och Windows Server 2008 – Hårdvarukonfiguration – Avancerad Diskkonfiguration – Support för statisk IP – Installation och konfiguration av operativsystemsroller – Installation av serverspecifika produkter • Full integration med SCCM2007 Varför inte hantera sina servrar på samma sätt som sina klienter?

17 Agenda • Referenscase och gemensamma utmaningar • Facit för effektivitet! – Infrastructure Optimization • Applikationstilldelning med SoftGrid • Nyheter - System Center Configurations Manager 2007 • Koncept EFFECT-Direct – Tekniken – Mervärden • Referenser och nästa steg

18 EFFECT-Direct – Vägen till Vista! EFFECT-Direct är ett koncept med dokumenterade metoder och tekniker för hur vi på Atea, med vår kunskap och erfarenhet, skapar en standardiserad klientplattform med hjälp av Microsoft standardprodukter. Läs mer Strategisk lösning

19 • Image distribution (PXE) – Hårdvaruoberoende • Applikationstilldelning – SoftGrid eller MSI • Stöd för mobila enheter • Fjärrstyrning av klienter • Patchhantering (WSUS) • Licenshantering (SP3) – Applikationsutnyttjande • Inventering och rapportering Teknik

20 Teknik forts. • Business Desktop Deployment är ”Best Practice” från Microsoft • Består av x antal dokument och teknologier – Projektbeskrivningar – Processer – Case Studys – USMT – ACT – Windows PE – OSD – WIM • Går inte att köpa – BDD är Gratis!

21 EFFECT-Direct Portalen

22 EFFECT-Direct Boot Applikation

23 EFFECT-Direct Printlösning

24 Atea Value Chain

25 EFFECT-Direct – Vägen till Vista • Från ax till limpa -> Produktförsörjning, Lösning och Drift/Förvaltning • Baserad på standardprodukter, inget egenutvecklat • Kostnadskontroll innan införandeprojektet påbörjas • Inga fler jätte-migreringsprojekt - Snabb ROI med Atea’s kunskap och metoder • Supporterad väg till nästa version av Windows • Bygger på erfarenheter från våra kunder • Kunden äger lösningen

26 Agenda • Referenscase och gemensamma utmaningar • Facit för effektivitet! – Infrastructure Optimization • Applikationstilldelning med SoftGrid • Nyheter - System Center Configurations Manager 2007 • Koncept EFFECT-Direct – Tekniken – Mervärden • Referenser och nästa steg

27 Använder organisationen virtualisering för att dynamiskt flytta arbetsbelastning från en server till en annan, baserat på resursbehov eller affärsregler? Söker organisationen aktivt serverkonsolidering med virtualisering? Har organisationen övervakning av minst 80 % av sina kritiska servrar för att tillförsäkra konsekvent och tillförlitlig användning (exempelvis genom att tillse att e- posten alltid fungerar)? Kräver organisationen ett säkert och garanterat sätt att verifiera säker kommunikation mellan företagsnätet och de mobila enheterna (certifikaten)? Har organisationen en lösning för verifiering av användaridentitet och dataskydd (om det försvunnit) för sina mobila enheter? Referenscase - IO nuläge •M•Minskade totala ägandekostnaden med 30% •N•Nästan 80% av minskningen adresserar kostnadsbesparingar på IT avdelningen och på slutanvändaren Desktop, Device and Server Management

28 Referenser Östersunds Kommun

29 Nästa steg • Atea erbjuder effektiva behovsanalyser inom klientlösningar – Indentitetshantering – Operativsystemshantering – Applikationshantering – Meddelandehantering – Mobilitet • IO Analys • DDPS workshop • EFFECT-Direct Demo • EFFECT-Direct Workshop

30 Tack för visat intresse! Henrik Augustsson Solution Area Manager – System Management henrik.augustsson@atea.com


Ladda ner ppt "Välkommen till Ateadagen 2007! EFFECT-Direct den rätta vägen till Vista Henrik Augustsson Solution Area Manager – System Management."

Liknande presentationer


Google-annonser