Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PKI – en del av säkerheten i SSEK

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PKI – en del av säkerheten i SSEK"— Presentationens avskrift:

1 PKI – en del av säkerheten i SSEK
SkandiaLiv :29 PKI – en del av säkerheten i SSEK Mats Andersson, Skandia Liv IT Ordförande SSEK Säkerhetsarkitekt

2 Vad är PKI ? Public Key Infrastructure
SkandiaLiv :29 Vad är PKI ? Public Key Infrastructure Grunden som gör att det går att lita på certifikat Funktioner i en PKI Skapa och ge ut certifikat Erbjuda kontroll av certifikat Erbjuda möjlighet att revokera (spärra) certifikat Regelverk – hur funktionerna skall utföras Fundamentalt för att uppnå förtroende Säker kommunikation enligt SSEK bygger på PKI Begreppet PKI står för hela den infrastruktur som ska stödja användningen av certifikat. Det viktigaste i en PKI är det regelverk som styr verksamheten i de olika organisationer som utför olika funktioner enligt en PKIs regelverk och alltså ingår i en och samma PKI.

3 Utmaningar Sekretess Autentisering Integritet Oavvislighet SkandiaLiv
:29 Utmaningar Sekretess Autentisering Integritet Oavvislighet Information som skickas enligt SSEK skall inte vara åtkomlig av obehöriga Alltid uppfyllt i SSEK ** Identifiering av de kommunicerande parterna i SSEK Den part som publicerar en tjänst är alltid autentiserad i SSEK Den som utnyttjar en tjänst kan vara anonym Säkerställande av att ett meddelande som tas emot via SSEK är oförändrat Inte nödvändigt för att uppfylla kraven i SSEK Möjligheten att påvisa att ett visst dokument skapades av en viss organisation

4 Symmetrisk kryptering
SkandiaLiv :29 Symmetrisk kryptering Kryptering ger konfidentialitet genom en förvrängning av data. Har använts genom hela historien. Avsändare och mottagare har samma nyckel Exempel på algoritmer: DES, 3DES Nyckellängder: 40, 56 och 128 bitar 128 bitars nyckel betraktas som stark kryptering Problem vid distribution av nyckeln

5 Asymmetrisk kryptering
SkandiaLiv :29 Asymmetrisk kryptering 1000 ggr långsammare än symmetrisk. Tidsödande! Exempel: RSA Nyckellängder: 512, 1024 och 2048 bitar 1024 betraktas som stark och används för affärstransaktioner. 2048 bitars nyckel betraktas som mycket stark kryptering och används av CA 1000 ggr långsammare än symmetrisk!

6 Digital signatur ”Omvänd” asymmetrisk kryptering
SkandiaLiv :29 Digital signatur ”Omvänd” asymmetrisk kryptering Kryptering utförs med privata nyckeln Krypteringen utförs på meddelandets hash-värde Hash = Enkelriktad, unik representation av data SSEK meddelande

7 Digitalt certifikat Ett digitalt id
SkandiaLiv :29 Digitalt certifikat Ett digitalt id Publik information Public nyckel Digitalt signerat av en betrodd part Äktheten är garanterad av en betrodd part Public Key: WQEQ35S%A2FD Orgnr: Namn: ACME Sign Cert All information i certifikatet skall vara publik! Äktheten betyder att certifikaten tillhör den organisation som certifikatet utger sig för att vara knutet till

8 SSEK Specifikation för Säker Elektronisk Kommunikation i försäkringsbranschen
Kvitto skapas, signeras .. Part A .. och skickas över Part B Internt system Internt system TUNNEL Parterna identifierar sig Dokumentet skapas enligt specifikation Dokumentet signeras med hemlig nyckel Signaturen kontrolleras Dokumentet levereras

9 Den betrodda parten CA (Certificate Authority)
SkandiaLiv :29 Den betrodda parten CA (Certificate Authority) Hanterar certifikat i en PKI (Public Key Infrastructure) Validerar identitet av organisation vid beställning Skapar certifikat Revokerar certifikat En CA bygger upp sitt förtroende genom att följa sin CPS (Certificate Practice Statement)

10 Utgivande av Certifikat
SkandiaLiv :29 Utgivande av Certifikat Ger ut certifikatet CA (Certificate Authority) Godkänner ansökan och skickar vidare request för certifikat Skickar request för certifikat RA (Registration Authority) Användare eller organisation

11 Revokering CA tillhandahåller lista på revokerade certifikat
SkandiaLiv :29 Revokering CA tillhandahåller lista på revokerade certifikat CRL (certificate revocation list) Skall hämtas regelbundet och kontrolleras vid användning av certifikat


Ladda ner ppt "PKI – en del av säkerheten i SSEK"

Liknande presentationer


Google-annonser