Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensam ansökan GEA Karin Ljung

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensam ansökan GEA Karin Ljung"— Presentationens avskrift:

1 Gemensam ansökan GEA 27.2 -16.3.2012 Karin Ljung 26.1.2012

2 Ansökan via webben Gemensam ansökan är elektronisk – webbansökan
Den elektroniska ansökningstjänsten finns på adressen Demoversion av webbansökan för övningsbruk fram till

3 Webbansökan Personuppgifter Grundutbildning
Ansökningsönskemål, högst 5 Vitsord i fall man söker till en utbildning med urvalsprov Överlåtelse av uppgifter Godkänn

4 Ansökningsönskemål Ange de utbildningar du vill söka till
Beaktande av hälsofaktorer, tala med skolhälsovårdaren eller er läkare OBS, ansökningsönskemålen skall anges i den ordning enligt vilken man vill bli antagen. Tänk noga igenom ordningsföljden eftersom den är bindande och då man får extra poäng för det första och andra önskemålet. Om man inte blir antagen till det första önskemålet kontrolleras det om poängen räcker till det andra alternativet etc.

5 Ansökningsönskemål forts.
Om man exempelvis blir antagen till det andra alternativet annulleras automatiskt de lägre alternativen och man kan inte längre blir antagen till dessa MEN man kan fortfarande komma in till de första önskemål om någon annan sökande annullerar sin studieplats – reservlista.

6 Ansökningsönskemål forts.
De yrkes- och gymnasieutbildningar som är med i den gemensamma ansökan (även det finskspråkiga utbudet) hittas på och i ”Utbildningsguiden 2012” (endast de svenskspråkiga utbildningarna) Utbildningar som inte är med i GEA är den fria utbildningen (ex. folkhögskolorna) och skolorna på Åland. Till folkhögskolorna söker man direkt till skolan och till de åländska skolorna via samåländsk elevantagning (enligt prövning )

7 Antagningsgrunder - yrkesutbildning
Faktorer som ger poäng: Slutförd lärokurs under ansökningsåret 3p Allmänskolframgång (avgångsbetyget) 1-16p Betonade vitsord medeltalet av de tre bästa 0-8p Prioritering av ansökningsönskemålet 0,1,3 p Könstillhörighet 0 el. 2p Eventuellt urvalsprov 0-10p (arbetserfarenhet 0-5p, gäller över 16 åringar som slutfört grundskolan)

8 Vitsord I webbansökan fyller man i vitsord om man söker till en utbildning som har urvalsprov – medeltalsvitsorden i Wilma Den slutliga antagningen sker på basen av avgångsbetygets vitsord som fås direkt av grundskolorna Obs! Om elevens vårdnadshavare skriftligt anhåller om att vitsordet i B2- språket (dvs. franska eller tyska) inte antecknas på avgångsbetyget, utelämnas detta och kursen bedöms som godkänd

9 Antagningsgrunder - gymnasium
Antagning på basen av medeltalet av avgångsbetygets vitsord i följande ämnen; modersmål och litteratur, det andra inhemska språket, främmande språk, religion eller livsåskådning, historia, samhällslära, matematik, fysik, kemi, biologi, hälsokunskap och geografi. Då urvalsprov ordnas ger det 0-10p och medeltalet 0-10p Till Karis-Billnäs Gymnasium krävs ett medeltal på 7,2 (samma till Ekenäs Gymnasium)

10 Enligt prövning? Vid prövning åberopar man ett särskilt skäl: hälsoskäl, inlärningssvårigheter, avsaknad av grundläggande yrkesutbildning, svårligen jämförbara skolbetyg, fritidsintressen, yrkesutbildning för idrottare, sociala skäl, tryggande av sysselsättningsmöjligheter, övriga skäl. Prövning även till gymnasier men endast p.g.a två skäl: utländskt betyg eller avsaknad av grundutbildningens avgångsbetyg.

11 Enligt prövning forts. Intyg man hänvisar till skickas direkt till läroanstalterna OBS. Inom ansökningstiden! De som söker enligt prövning deltar också i den vanliga antagningen.

12 Ansöknings förfarandet i KSH
Pappersblankett delas ut till alla elever som skall vara ifyllda, försedda med vårdnadshavarens underskrift och returnerade till elevhandledaren senast 27.2 Eleverna väljer enligt pappersblanketten i den gemensamma ansökan 27.2 – Eleverna fyller i webbansökan vid överenskomna tider (syns i wilma) under ansökningstiden.

13 Tidtabell Ansökningstiden: 27.2- 16.3.2012
Inträdes-, lämplighets- och språkprov Man får en skriftligkallelse till inträdesproven, förutom till IB-linjernas inträdesprov. Besked om antagning tidigast även meddelande om man blir helt utan studieplats Senast 28.6 skall man meddela om man tar emot studieplatsen Kompletteringsansökan till lediga studieplatser ordnas i juli

14 Öppet hus Karis-Billnäs Gymnasium 7.2 kl Info 5.3 o. 6.3 kl (anmäl er till info-tillfället genom mig). Axxell Pargas kl (kosmetolog, byggnadsbranschen, maskin och metall, el- och automationsteknik, turism, kock och servitör) Axxell Överby kl (ungdoms och fritidsinstruktör, trädgårdsmästare) Axell Ekenäs, Fågelsången (Knipnäs) 4.2 kl (Artesan med inriktning på trä, textil och guldsmide, smågruppsundervisning i textilartesan, fastighetsskötare och hemvårdare) Ekenäs gymnasium 28.2, 6.3 kl.9-14

15


Ladda ner ppt "Gemensam ansökan GEA Karin Ljung"

Liknande presentationer


Google-annonser