Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

[ ] Information om den gemensamma ansökan och om andra stadiets utbildningar Kim Johansson 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "[ ] Information om den gemensamma ansökan och om andra stadiets utbildningar Kim Johansson 2013."— Presentationens avskrift:

1 [ ] Information om den gemensamma ansökan och om andra stadiets utbildningar Kim Johansson 2013

2 Utbildningssystemet i Finland

3 Våren 2013- ansökan i siffror: ÅBO: Gymnasieutbildning: 741 elever, 51,0% Yrkesutbildning: 624 elever, 42,9% S:T OLOFSSKOLAN: Gymnasieutbildning: 76 elever, 75,2% Yrkesutbildning: 25 elever, 24,8%

4 Våren 2013- ansökan i siffror: ÅBO: I medeltal 66,4% av eleverna kom in på sitt första ansökningsalternativ S:T OLOFSSKOLAN: 89,1% av eleverna kom in på sitt första ansökningsalternativ

5 Gymnasierna: Katedralskolans medeltalsgräns 2014 är (minst) 7,3 i läsämnen Denna gräns gäller även om alla studieplatser i Katedralskolan inte fylls, eftersom inget Åbogymnasium får, enligt direktören för bildningssektorn Timo Jalonen, anta elever med lägre medeltal än 7,3

6 Gymnasiernas inträdesmedeltal i vårens (2013) ansökan: Pargas svenska gymnasium 7,0 Puolalanmäen lukio: 8,92 Luostarivuoren lukio: 8,77 Turun klassillinen lukio: 8,33 Kerttulin lukio: 8,25 Kerttulin lukio, ICT: 8,21 TSYK, linje för naturvetenskaper: 8,18 Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio 7,83 Turun normaalikoulun lukio: 7,83 Turun Lyseon lukio: 7,58 TSYK, sjölinje: 7,56

7 Våren 2013- ansökan i siffror, S:t Olofsskolan & Sirkkalabackens skola: 1 elev blev utan studieplats i eg. ansökan, denna elev fick en studieplats senare i den sk. kompletteringsansökan 11 elever kom inte in på sitt första ansökningsalternativ 2 har senare kommit in från reservplats till sitt första ansökningsalternativ 6 av dessa 11 ville till gymnasier i Åbo

8 www.studieval.fi ANSÖKNINGSTID 24.02.2014-14.03.2014 ANSÖKAN GÖRS PÅ S:T OLOFSSKOLAN 03.03.-07.03.2014

9 Skolbesök åk 9 21.10-1.11. 2013 Skolornas representanter besöker lektionerna under hösten.

10 PRAO åk 9 v.47 18-22.11.2013 OBS! Finskspråkiga högstadier PRAO-blanketter har delats ut och hittas på skolans hemsida

11 VIKTIGT: Wilma & överföring av uppgifter till andra stadiet I oktober kommer vårdnadshavare att under Blanketter-fliken i Wilma kunna ge sin tillåtelse till överföring av elevens uppgifter till andra stadiet. Wilma-blanketten kommer att finnas tillgänglig till slutet av november. Utan tillåtelse till överföring av uppgifterna kan eleven inte få handledning i skolan gällande ansökan, utan den måste göras helt på egen hand.

12 Skolan har utarbetat en modell för hur ansökan genomförs = ansökan görs i skolan så att allt säkert blir rätt. 15 år fyllda kan fylla i sin ansökan själva = viktigt att vårdnadshavare och elev diskuterar och att vårdnadshavaren är medveten om ansökningsönskemål och tidtabeller. Om elevens ansökningsönskemål i egentliga ansökan avviker från de preliminära ansökningsönskemålen informeras hemmen om att så har skett.

13 Utbildning som är med i den gemensamma ansökan Yrkesutbildning som leder till grundexamen för unga (i Åboland): Axxell Kimito (häst, djur, lantbruk, skog) Pargas (turism, bygg, el, maskin & metall, kosmetolog, kock ) Åbo (sjöfart) Åbo Yrkesinstitut (handel, data) Livia, Finlands Fiskeri- och Miljöinstitut (fiskeri, natur & miljö) Gymnasieutbildning för unga (i Åboland): Katedralskolan Pargas svenska gymnasium Kimitoöns gymnasium + ETT STORT ANTAL FINSKSPRÅKIGA UTBILDNINGAR!

14 VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG: Ansökningstid: 24.02.2014-14.03.2014 •Ansökningstiden går ut kl. 16.15 den sista ansökningsdagen. (Då är det även för sent att mera ändra på ansökan) •Inträdes-, lämplighets- och språkprov anordnas 22.4 -23.5.2014 •Om utbildningen man söker till ordnar prov ska man fylla i vitsord i ansökan. Vitsorden tas från betyget för period 2 •Info om antagningsresultaten meddelas tidigast 12.6.2014 •Sökande meddelar senast 26.6.2014 om mottagning av studieplatsen.

15 UPPDATERAD OCH OFFICIELL information om utbildning hittar man på STUDIEINFO www.studieinfo.fi

16 DET LÖNAR SIG OCKSÅ ATT BEKANTA SIG MED STUDIEINFOS FRÅGOR OCH SVAR - sida som hittas genom att klicka HÄR

17 Elevhandledningstimmarna 2013-2014: -Information om andra stadiets utbildningar -Information på nätet (www.studieinfo.fi, www.opintoluotsi.fi, www.ammattinetti.fi, www.mol.fi/avo/svenska/) -Skolbesök -Skolornas representanter besöker SOS under läsåret -Individuella samtal med varje elev på åk 9 -2 x försöksansökan före den egentliga ansökan, den senare försöksansökan visas hemma för underskrift + ytterligare samtal & individuell handledning enligt behov

18 MERA DETALJERAD INFO OCH SKOLPRESENTATIONER M.M. PÅ FÖRÄLDRAMÖTET ONSDAGEN DEN 15 JANUARI 2013 KL. 18.30

19 •Varje elev borde ansöka om studieplats och ha flera ansökningsalternativ. •Ordningsföljden för ansökningsönskemålen är bindande–de går inte att ändra efter ansökningstiden. Antagningen sker till det högsta önskemålet som /läsämnesmedeltalet / poängen räcker till, de andra önskemålen makuleras. •UTBILDNINGSGUIDEN 2014 torde endast utkomma i digital form detta läsår. •Viktigt att eleverna kan sina personnummer, postnummer & - adress •Modersmål? •Hälsofaktorer? Olika intyg (LOSS et.c.)? Ansökan enligt prövning? –KONTAKTA SPECIALLÄRAREN!

20 Om du har frågor eller om du vill diskutera utbildningsalternativ m.m., kontakta elevhandledare Kim Johansson 0449074698 kim.johansson@turku.fi

21 Om du har frågor eller om du vill diskutera utbildningsalternativ m.m., kontakta elevhandledare Rainer Svens 0449074697 rainer.svens@turku.fi


Ladda ner ppt "[ ] Information om den gemensamma ansökan och om andra stadiets utbildningar Kim Johansson 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser