Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ansträngningsutlöst bronkkonstriktion

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ansträngningsutlöst bronkkonstriktion"— Presentationens avskrift:

1 Ansträngningsutlöst bronkkonstriktion
Kjell Larsson Enh för Lung och Allergiforskning IMM Karolinska Institutet Jönköping

2 Bronkkonstriktion hos astmatiker Astma hos friska personer
Fysisk ansträngning Bronkkonstriktion hos astmatiker Fysisk ansträngning Astma hos friska personer

3 Bronkiell reaktivitet Aktivering av inflammatoriska mekanismer
Stimulus Respons Bronkiell reaktivitet Aktivering av inflammatoriska mekanismer Torr luft Kall luft Ventilation

4

5 FEV1 (%) 100 90 Arbete

6 Asthmatic vs healthy subjects
Exercise at different temperatures Asthmatic vs healthy subjects Friska Astma Oseid et al Scand J Med Sci Sports 1995;5:88 Arbete i rumstemperatur Arbete i kyla

7 Ansträngningsutlöst bronkkonstriktion Den vaskulära hypotesen
Uppvärmning efter arbete Vasodilatation och kärlsvullnad Vasokonstriktion Nedkylning av luftvägs-slemhinnan under arbete McFadden et al

8 Ansträngningsutlöst bronkkonstriktion Den osmolära hypotesen
Luftvägepitel Vätskeskikt Mediator frisättning Torr luft Luftvägslumen Vatten Ökad osmolaritet Anderson et al

9 BAL in healthy subjects after light exercise in cold or normal indoor air
Granulocytes (106 cells/L) 2 4 6 8 10 +23 °C p=0.01 - 22°C 10 15 20 25 30 Lymphocytes (106 cells/L) p=0.67 +23 °C - 22°C 30 50 70 90 Alveolar macrophages (106 cells/L) p=0.03 +23 °C - 22°C Larsson et al ERJ 1998,12:825

10 Anti-inflammatory drugs Functional antagonists
Hyperventilation Heat loss Airway cooling Airway vascular engorgement Airway rewarming Water loss Increased osmolarity Heat exchanger Inflammatory responses Anti-inflammatory drugs Specific antagonists Airway obstruction Functional antagonists

11 Ansträngningsutlöst bronkkonstriktion
= Hyperventilationsinducerad bronkkonstriktion = Kalluftsinducerad bronkkonstriktion

12 Kall luft är torr

13 Vatteninnehåll i luft av olika temperatur
Watteninnehåll (g/m3) Temperatur (°C) H2O-innehåll (g/m3) 6 00 -20 0,9 2,2 9,4 17,3 30,4 50,2 130 293 598 7850 10 4 00 20 30 40 200 60 80 100 200 -20 2 4 60 8 100 Temperatur (°C)

14 Relation mellan utveckling av astma och känslighet för kall luft
0.4 n = 360 CABHR+ 0.3 Kumulativ astmaincidens 0.2 p < 0.01 CABHR- 0.1 1 2 3 4 5 6 År efter kalluftsprovokation Lombardi et al AJRRCM 1997;156:1863

15 Ansträngningsutlöst bronkkonstriktion - karakteristika
6 – 8 min arbete Bronkkonstriktion efter arbete Tyngre arbete - kraftigare reaktion Torrare/kallare luft - kraftigare reaktion Spontan normalisering inom 30 – 60 minuter Refraktärperiod 1-4 timmar efter arbete Typ av arbete av betydelse

16 Ansträngningsutlöst bronkkonstriktion Praktiska aspekter på arbetsprov
Tänk på kardiella riskfaktorer hos äldre Ej ansträngning 4 timmar före test Temperatur och luftfuktighet (<25ºC, <50% rel luftfukt) Helst arbete i torr luft Näsklämma Helst löpning på rullmatta FEV1-sänkning >10% (15%) av värde före arbete Följ upp minst 30 minuter efter arbete

17 Astma - arbetsbelastning
Löpning sannolikt bättre test än cykling Börja på hög belastning – försök nå önskad hjärtfrekvens inom 2-3 minuter Bibehåll arbete på 80% eller 90% av maximal hjärtfrekvens under 4 minuter Total tid för arbetsprovet 6-8 minuter

18 Ansträngningsutlöst bronkkonstriktion Refraktärperiod
1-2 tim 1-2 tim FEV1 -sänkning efter arbete Kall torr luft Varm fuktig luft Efter Ben-Dov et al ARRD 1982;125:530

19 Hyperventilation Frisättning av cys-leukotriener
Aktivering av cys-LT1 receptorer Frisättning av prostaglandiner (PGE2) Bronkkonstriktion

20 Ansträngningsutlöst bronkobstruktion Konklusioner
Ansträngning hyperventilation bronkobstruktion Vattenförlusten från luftvägarna är viktig Lufttemperatur sannolikt av mindre betydelse Inflammatoriska mekanismer är av betydelse Senreaktion kan finnas hos vissa astmatiker Refraktärperiod är vanlig

21 Allergy 2008;63:387 Allergy 2008;63:491


Ladda ner ppt "Ansträngningsutlöst bronkkonstriktion"

Liknande presentationer


Google-annonser