Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LÄRARHANDLEDNING FÖR DEN VARMBLODIGA TRAVARENS EXTERIÖR

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LÄRARHANDLEDNING FÖR DEN VARMBLODIGA TRAVARENS EXTERIÖR"— Presentationens avskrift:

1 LÄRARHANDLEDNING FÖR DEN VARMBLODIGA TRAVARENS EXTERIÖR

2 KURSMATERIAL - Instrument för mätningar - Kurskompendium samt lärarhandledning - Hästar för bedömning av dess exteriör - Overhead plus overheadpennor - Pennor och papper till kursdeltagarna - Eventuellt TV och video - Glöm ej fika samt möjligheten för kursdeltagarna att utbyta sina erfarenheter med varandra

3 BLOCK I INNEHÅLL BLOCK I (ca 2.5 tim)
Avelsmålet för den svenska varmblodiga travaren. Historik Hästens byggnad - Yttre anatomi Skelettet Uppbyggnad och tillväxt Unghästens tillväxt Skelettets delar Lederna Ledvinklar Muskulatur och hull Ålder Olika exteriöra mått Syfte och mål: Att ge deltagaren kunskap om: Hästens yttre anatomi och skelettets delar Vad händer under hästens tillväxt Hur är lederna uppbyggda samt vilka ledvinklar har betydelse för exteriören Vilken muskulatur har betydelse för hästens exteriör. Hur påverkar hull och ålder hästens exteriör. Upplägg: Föreläsning Hästens tillväxt, benets uppbyggnad, ledernas uppbyggnad, muskulatur och ålder sker via teoretisk föreläsning. Skicka med instuderingsfrågorna som läxa. Praktiskt Yttre anatomin, skelettets delar, ledvinklar skall ske i stallet. Det är mycket viktigt att deltagarna kan finna delarna på en levande häst ej bara på ett papper. Det är helt meningslöst att kunna delarna på ett papper, men ej kunna placera tex skelettets delar på en levande häst. Tips Låt deltagarna sätta ut lappar på den yttre anatomin. Deltagarna kan rita ut på hästen (m h a kyllera etc) var skelett, leder och naturligtvis var vinklarna befinner sig. Dela gärna in kursdeltagarna i två och två.

4 BLOCK II INNEHÅLL BLOCK II (ca 2.5 tim) Repetition från block I
Exteriörbedömning - Vad ingår i exteriörbedömningen - Visning av häst för hand Typ, harmoni, helhetsintryck Syfte och mål: Att ge deltagaren kunskap om: Vilka moment ingår i en avelsvärdering Vad ingår i avelsvärderingens exteriörmoment och varför genomförs den Hur skall en häst visas för hand vid en premiering? Vilka bedömningsgrunder ligger under typ, harmoni, helhetsintryck. Upplägg: Föreläsning Gå igenom de exteriöra beskrivningarna under detta kapitel. Använd bilderna i kompendiet för att påvisa de olika typerna av detta moment. Till din del har du olika övningsexempel i din lärarhandledning. Dela in kursdeltagarna i grupper så de kan diskutera sig fram till typ, harmoni och helhetsintryck från dessa bilder. Skicka med instuderingsfrågorna som läxa. Praktiskt Gå igenom praktiskt hur man visar upp en häst på bästa sätt. Låt även gruppdeltagarna genomföra övningar gällande visningen. Ta en diskussion med gruppen och visningen av vad som var bra och mindre bra. Låt de även diskutera typen, harmoni och helhetsintryck av levande hästar. Du leder naturligtvis diskussionen. Tips Låt grupperna få olika bilder (bilder 1-5). Innan de redovisar sina intryck låt även övriga deltagare få tid att se bilden för en diskussion. De övriga kanske har en helt annan bild. Låt respektive grupp sedan redovisa sina intryck och öppna för en vidare diskussion. Vid visning av häst arbeta även här med diskussioner. Låt gärna de andra deltagarna bedöma visningen. Viktigt här är att du som ledare styr kritiken så att den blir kreativ och inte i negativt syfte.

5 BLOCK III INNEHÅLL BLOCK III (ca 2.5 tim)
Repetition block I och block II Extermiteter - Ben- och tåaxel Främre extermiteter De vanligaste avvikande benställningarna fram - De bakre extremiteterna Avvikande benställningar bak Travarens rörelseschema Exteriör, funktion, hållbarhet Syfte och mål: Att ge deltagaren kunskap om: Hur en korrekt häst ser ut samt hur ben- och tåaxlar avviker fram hos en inkorrekt häst De avvikelser som kan uppstå på de främre extremiteterna Hur en korrekt häst ser ut samt hur ben- och tåaxlar avviker fram hos en inkorrekt häst De avvikelser som kan uppstå på de bakre extremiteterna Hur påverkar exteriören hållbarhet Upplägg: Föreläsning Gå igenom de exteriöra beskrivningarna under detta kapitel. Använd bilderna i Hästens exteriör samt bilderna i kompendiet för att påvisa avvikelserna. Visa även på hur exteriöra avvikelser påverkar funktion och hållbarhet. Skicka med instuderingsfrågorna som läxa. Praktiskt Låt deltagarna även se avvikelserna praktiskt ute i stallet. Detta är mycket viktig del av undervisningen. En bild är ”tusen gånger” lättare att bilda sig en uppfattning av än den levande hästen. Tips Kör hästar med olika avvikelser för att deltagarna skall uppfatta olika rörelsescheman. Dela in deltagarna gruppvis för att sedan diskutera vad de sett på hästarna du förevisat.

6 BLOCK IV INNEHÅLL BLOCK IV (ca 2.5 tim)
Repetition av block I, block II och block III Praktiskt bedöma exteriören på olika individer utifrån bedömningsmallen. Syfte och mål: Att ge deltagaren kunskap om: - Hur man praktiskt bedömer en hästs exteriör. Upplägg: Praktiskt Dela in deltagarna i grupper. Ge dem ett antal hästar som de skall bedöma exteriört. Efter bedömningen samla samtliga deltagare vid varje häst. Bedömarna ger sin syn på hästen. Diskutera med de övriga om bedömningen är relevant. Följ kompendiets bedömningsmall.


Ladda ner ppt "LÄRARHANDLEDNING FÖR DEN VARMBLODIGA TRAVARENS EXTERIÖR"

Liknande presentationer


Google-annonser