Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NATURLIGT BRANDFÖRLOPP Beräkningsmodell för avgränsad och väldefinierad brandcell med en golvyta på max. 500m 2 Beräkningsmodell för avgränsad och väldefinierad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NATURLIGT BRANDFÖRLOPP Beräkningsmodell för avgränsad och väldefinierad brandcell med en golvyta på max. 500m 2 Beräkningsmodell för avgränsad och väldefinierad."— Presentationens avskrift:

1 NATURLIGT BRANDFÖRLOPP Beräkningsmodell för avgränsad och väldefinierad brandcell med en golvyta på max. 500m 2 Beräkningsmodell för avgränsad och väldefinierad brandcell med en golvyta på max. 500m 2

2 ISO-brand T = 345 log 10 ( 480t + 1 ) + T o Flamfas Antändningsfas Avsvalningsfas Naturlig brand oC oC oC oC min. ISO 834 OCH NATURLIG BRAND

3 min min. ÖPPNINGSFAKTOR 0.04 m ½ BRANDGASTEMPERATUR 2 2 2 oC oC oC oC

4 3000 MJ 200 MJ 400 MJ 300 MJ 2000 MJ BRANDBELASTNING

5 MJ/m 2 Vid R90 krav ökas angivna värden för brandbelastningen med 50 % Ex. Hotell 80+40=120 MJ/m 2 Vid R90 krav ökas angivna värden för brandbelastningen med 50 % Ex. Hotell 80+40=120 MJ/m 2

6 BRANDGASTEMPERATUR BRANDBELASTNING 188 MJ/m 2 2 1/2 1/2 1/2 min. oCoC oCoC

7 h1 h2 h3h4 A = Totala fönster- och dörrarean. A = Totala fönster- och dörrarean. h o = Vägt medelvärde av öppningarnas storlek h = (A 1 h 1 +A 2 h 2 +…..+A 6 h 6 ) : A h o = Vägt medelvärde av öppningarnas storlek h = (A 1 h 1 +A 2 h 2 +…..+A 6 h 6 ) : A ÖPPNINGSFAKTOR A tot = Brandcellens totala inre omslutningsarea A tot = Brandcellens totala inre omslutningsarea

8 STÅLTEMPERATUR VID NATURLIG BRAND STÅLTEMPERATUR VID NATURLIG BRAND T cr balk vid  = 100 %

9 DIMENSIONERINGSTABELL Tre- och fyrsidigt brandpåverkade balkar och pelare med öppet tvärsnitt Tre- och fyrsidigt brandpåverkade balkar och pelare med öppet tvärsnitt Samtliga tabeller är baserade på öppningsfaktor 0,4 m ½ Samtliga tabeller är baserade på öppningsfaktor 0,4 m ½

10 BERÄKNINGSÖVNINGAR MED NOVATHERM 4FR MED NOVATHERM 4FR BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER EFTER ”NATURLIG BRAND” BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER EFTER ”NATURLIG BRAND”

11 BERÄKNA ENLIGT NATURLIG BRAND   = 60 % Exempel: 1 RHS 300x200x16 Hotell i 10 vån.

12 BERÄKNA ENLIGT NATURLIG BRAND Exempel: 1 Svar: 1160 g/m 2 Dimensioneringstabeller för tre- och fyrsidigt brandpåverkade balkar och pelare med slutet tvärsnitt Dimensioneringstabeller för tre- och fyrsidigt brandpåverkade balkar och pelare med slutet tvärsnitt

13 BERÄKNING ENLIGT NATURLIG BRAND Exempel: 2 HEB 360 Sjukhus 4 vån  = 80 %

14 BERÄKNA ENLIGT NATURLIG BRAND Exempel: 8 Svar: 500 g/m 2 Dimensioneringstabeller för tre- och fyrsidigt brandpåverkade balkar och pelare med öppet tvärsnitt Dimensioneringstabeller för tre- och fyrsidigt brandpåverkade balkar och pelare med öppet tvärsnitt

15 Stålkonstruktionen är brandisolerad med NOVATHERM 4FR och toppfärg ……………………………………………………... i brandteknisk klass R….. enl. typgodkännandebevis nr. 0083/99 Entreprenör:………………………………………………………….. Adress:………………………………………………………………... Tel:………………………….. Arb. utfört den:……………………… Vid reparation eller komplettering skall endast PROTEGA’s brandskyddsfärg användas. Kontakta entreprenören eller PROTEGA AB, Verkstadsgatan 6B, SE-231 66 Trelleborg Tel. 0410-567 80 Fax. 0410-567 89 E-mail www.info@protega.se MÄRKNING


Ladda ner ppt "NATURLIGT BRANDFÖRLOPP Beräkningsmodell för avgränsad och väldefinierad brandcell med en golvyta på max. 500m 2 Beräkningsmodell för avgränsad och väldefinierad."

Liknande presentationer


Google-annonser