Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER."— Presentationens avskrift:

1 BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

2 MED NOVATHERM 4FR

3 PASSIVT BRANDSKYDD NOVATHERM

4 BRANDISOLERING SPRUTISOLERING - Cement eller silikatbindemedel
Fördelar: Täcker lätt komplexa detaljer. Ingen förbehandling av stålet Begränsningar: Grov finish och för ytskikt krävs inklädnad. Bör utföras i ett tidigt skede av byggandet. Appliceringen kräver specialutbildad personal. Endast för applicering inomhus.

5 BRANDISOLERING STENULLSSKIVOR Fördelar:
Torrt material som orsakar ringa störning. Ingen förbehandling av stålet Montage kräver ej specialutbildad personal. Begränsningar: Synligt ytskikt kräver inklädnad. Mindre lämpligt för komplexa konstruktioner. Låga profilfaktorer kräver relativt tjocka skivor. Endast för montage inomhus.

6 BRANDISOLERING INKLÄDNAD - fibersilikatskivor eller gipselement
Fördelar: Torrt material som orsakar ringa störning. Ingen förbehandling av stålet är nödvändigt. Ger ett ytskikt som kan målas eller tapetseras. Begränsningar: Mindre lämpligt för komplexa konstruktioner. Måttlig tålighet mot slag eller påkörning. Montage kräver oftast specialutbildad personal. Endast för montage inomhus.

7 BRANDISOLERING SVÄLLANDE BRANDSKYDDSFÄRG Fördelar:
Estetiska ytskikt som exponeras med en täckfärg. Ökar inte konstruktionens dimensioner. Snabb applicering och täcker lätt komplexa detaljer. Kan appliceras före montage av stålkonstruktionen och är lätt att komplettera eller bättra. Begränsningar: Friliggande konstruktion med hög profilfaktor och lastutnyttjandegrad kan ha vissa begränsningar för att klara R60 och R90. Förbehandling av stålet krävs.

8 KOSTNAD SEK 800 600 400 200 Sprut- isolering Stenulls- skivor
Inklädnads- element Brandskydds- färg

9 BERÄKNINGSPARAMETRAR
BRANDTEKNISK KLASS R30, R60 eller R90 KONSTRUKTIONSTYP balk eller pelare PROFILTYP ex. HEA 200 EXPONERING el. 4-sid. eller ingjuten PROFILFAKTOR F/A m-1 LASTUTNYTTJANDEGRAD pelare , balk eller 0

10 PROFILFAKTOR F/A = Sektionsfaktor m -1 d F= Exponerad yta per meter
4b - 2d + 2 h m h t A = Exponerad tvärsnittsyta 2 bt + d (h-2t) m ² b

11 PROFILFAKTOR FÖR ÖPPET TVÄRSNITT
F = Tresidigt exponerad mantelyta 3b - 2d + 2h m t A = Tvärsnittsyta i exponerad del 2bt + d( h - 2t) m 2 d h b

12 PROFILFAKTOR FÖR ÖPPET TVÄRSNITT
F = Tresidigt exponerad mantelyta 3b - 2d + 2h m t d h A = Tvärsnittsyta i exponerad del 2bt + d( h - 2t) m 2 b F = Fyrsidigt exponerad mantelyta 4b - 2d + 2h m t d h A = Tvärsnittsyta i exponerad del 2bt + d( h - 2t ) m 2 b

13 PROFILFAKTOR FÖR ÖPPET TVÄRSNITT
F = Tresidigt exponerad mantelyta 3b - 2d + 2h m t d h A = Tvärsnittsyta i exponerad del 2bt + d( h - 2t) m 2 b t F = Fyrsidigt exponerad mantelyta 4b - 2d + 2h m d h A = Tvärsnittsyta i exponerad del 2bt + d( h - 2t ) m 2 b F = Exponerad mantelyta b + 2t m t A = Tvärsnittsyta i exponerad del bt m 2 b

14 PROFILFAKTOR, SLUTET TVÄRSNITT
F = 2b + 2h h t A = bh - (b-2t)(h-2t) b

15 PROFILFAKTOR, SLUTET TVÄRSNITT
F = 2b + 2h h t A = bh - (b-2t)(h-2t) b F = b + 2h t A = bh - (b-2t)(h-2t) h b

16 MEKANISKA EGENSKAPER - STÅL
Hållfasthetens temperaturberoende enligt Eurocode 3 med kritisk töjning om 2% Relativ elasticitetsmodul som funktion av temperaturen

17 LASTUTNYTTJANDEGRAD a = k x m0 där a är lastutnyttjandegraden i normaltillståndet och m0 i brandtillståndet. Korrektionskoefficient kpelare = 1,25 och kbalk = 2 Lastutnyttjandegrader och kritiska temperaturer för pelare och balk vid normal- resp. brandtillstånd

18 HJÄLPMEDEL FÖR BERÄKNING
BERÄKNA PROFILFAKTOR F/A OCH AVLÄS FÄRGMÄNGDEN I DIAGRAM AVLÄS DIREKT FÄRGMÄNGDEN I TABELLER FÖR STANDARDPROFILER KALKYLPROGRAM FÖR PC NOVACALC.

19 ÖPPET TVÄRSNITT

20 SLUTET TVÄRSNITT

21 BETONGFYLLDA PELARE f = min. 15 mm 120 mm o o max. 5 m o o 120 mm

22 BRANDPÅVERKAD UNDERFLÄNS
tu bu

23 BERÄKNINGSÖVNINGAR MED NOVATHERM 4FR BRANDISOLERING AV
BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER EFTER NT FIRE 021 MED NOVATHERM 4FR

24 BERÄKNA ENLIGT NT FIRE 021 Exempel 1 : Pelare HEA 140 R30 = 75 %
0 = 60% F/A = 250 Svar: 1500 g/m2

25 BERÄKNA ENLIGT NT FIRE 021 Exempel 2 : Ingjuten balk HEB 300 R90
0 = 30%

26 BERÄKNA ENLIGT NT FIRE 021 Exempel: 2 Svar: 400 g/m2
Tabell 8 Erforderlig mängd NOVATHERM 4FR för ingjutna HEB- balkar med brandexponerad underfläns som uppfyller brandteknisk klass R60 respektive R 90 Svar: 400 g/m2

27 BERÄKNA ENLIGT NT FIRE 021 Exempel 3: öppet tvärsnitt, balk HEB 360
= 80 % 0 = 40% F/A = 86

28 BERÄKNA ENLIGT NT FIRE 021 Exempel: 3 Svar: 1250 g/m2

29 BERÄKNA ENLIGT NT FIRE 021 Exempel 4: öppet tvärsnitt, balk HEB 360
= 80 % 0 = 40% F/A = 86

30 BERÄKNA ENLIGT NT FIRE 021 Exempel: 4 Svar: 2250 g/m2

31 BERÄKNA ENLIGT NT FIRE 021 Exempel 5: öppet tvärsnitt, pelare HEB 280
= 75 % 0 = 60% 3- resp. 4-sid. exponerad F/A 3-sid = 102 4 sid = 123

32 BERÄKNA ENLIGT NT FIRE 021 Exempel: 5
Svar: 1750 g/m2 vid tresidig exp. 2000 g/m2 vid fyrsidig exp.

33 BERÄKNA ENLIGT NT FIRE 021 Exempel 6: Slutet tvärsnitt, balk R90
Rundjärn Ø= 60 mm 0 = 40 %

34 BERÄKNA ENLIGT NT FIRE 021 Exempel: 6 Svar: 2000 g/m2
F = d x  ; 0,06 x 3,14 = 0,1884 m A = r2 x  ; 0,03 x 0,03 x 3,14 = 0, m2 F/A = 0,1884 : 0, = 66,66 m-1 Svar: 2000 g/m2

35 BERÄKNA ENLIGT NT FIRE 021 Exempel 7: slutet tvärsnitt, pelare
VKR 200x200x16 R90 = 75 % 0 = 60 % F/A = 65

36 BERÄKNA ENLIGT NT FIRE 021 Exempel: 7
Dimensioneringstabell för tre- och fyrsidigt brandpåverkade balkar och pelare med slutet tvärsnitt Svar: 3000 g/m2 vid fyrsidig exponering


Ladda ner ppt "BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER."

Liknande presentationer


Google-annonser