Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information om Utbyte av luftbehandlingsaggregat i Brf Tallkronan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information om Utbyte av luftbehandlingsaggregat i Brf Tallkronan"— Presentationens avskrift:

1 Information om Utbyte av luftbehandlingsaggregat i Brf Tallkronan
Välkomna !! Information om Utbyte av luftbehandlingsaggregat i Brf Tallkronan

2 Program Inledning, mål, bakgrund Presentation av entreprenören
Teknik, vad som ska installeras Beskrivning av installationen Kompletterande arbeten Tillval Tidplan

3 Mål för Tallkronan Styrelsen (projektansvarig, Lennart)
Anläggning med hög prestanda Bra verkningsgrad, felfritt, ska rulla och gå Energibesparingar på sikt Upphandla en proffsig entreprenör Hålla budgeten Nöjda medlemmar

4 Mål för Tallkronan Som medlem och boende
Bra luftkomfort med låg ljudnivå Spisfläkt med bra prestanda och utseende Lätt användning Bra manual, enkel skötsel och tillsyn Kundfokuserad entreprenör Tillmötesgående, kunnig, god ordning, proffsig Lite besvär och krångel vid installationen

5 Varför ska det bytas? Det gamla systemet är slitet, 30 år
Många felanmälningar som kostar Låg prestanda enligt dagens krav Vi får Bättre luft – bättre hälsa för de boende och huset Kommer att spara energi - pengar, miljö En investering som höjer värdet på bostäderna

6 Varför inte tidigare? Andra föreningar har haft problem med de nya aggregaten Finansieringen har inte varit klar Vi vill investera med egna sparade medel Vi vill göra en noggrann analys för att få den bästa funktionen

7 Ventilationsteknik i Linköping AB
Vem ska göra jobbet? Ventilationsteknik i Linköping AB Daniel Karlsson, VD Benny Järlefalk, projektledare Robert Sunesson, ledande montör

8 Typ av aggregat Energiåtervinningsaggregatet HERU 90 S EC med likströmsfläktar är konstruerat för till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning upp till en bostadsyta på 210 m2 HERU 90 S EC - har en roterande värmeväxlare, av icke hygroskopisk typ och tillverkad av aluminium, placerad centralt i aggregatet. Värmeväxlaren har en temperaturverkningsgrad på upp till 86%.

9 Typ av köksfläkt Franke F 600 Franke Tender 725 Rostfri, vit, svart

10 Tender 725 svart

11 Vad ska göras? Befintligt aggregat rivs, nytt aggregat monteras på kallvind. Ny spisfläkt typ designkåpa alternativt ny spisfläkt med skåp och separat kanal ut i det fria monteras i kök. Ny frånluftsventil monteras i kök. Avluftskanaler och uteluftskanal för nytt aggregat monteras inklusive nya galler/huvar. Fläktarna kommer att monteras ca 20 cm högre än nuvarande spisfläkt. Det innebär att ytterligare väggyta behöver väggbeklädnad, oavsett vilken typ av spisfläkt som väljs Nödvändiga bygg, måleri och el-arbeten utförs Montaget tar 2-3 dagar per lägenhet

12 Bildspel som visar montaget
Befintlig köksfläkt före montaget

13 Befintlig lucka tas bort för anpassning

14 Inklädnad över skåp monteras ner

15 Nya kanaler kopplas till befintliga och vidare upp till kallvinden

16 Befintligt aggregat demonterat, kakel kompletteras för ny fläkt

17 Ny fläkt, Franke F 600 monterad i nytt skåp

18 Frånluftventil monterad i inklädnaden över skåpen

19 Anpassad befintlig lucka monterad och kakel fogat.
Klart i köket….!!!

20 Installationen på kallvinden 3 rok och 4 rok principskiss
Inredd övervåning med takkupa på framsidan Inredd övervåning normal Övervåning Kök Kök Lucka från inredd övervåning Min 50x100 Placering aggregat Heru 90 Taklucka i verandatak Takkupa

21 Ventilationsaggregatet Heru 90 S EC ska lyftas upp på kallvinden

22 Lucka och stege upp till kallvinden

23 Aggregatet monterat på ljuddämpande skiva

24 Dit bort ska kanalerna…

25 Kanalerna är monterade – observera att det här utrymmet måste vara fritt från grejer

26 Kanalgenomföring för uteluft och avluft

27 Kombitakhuv monterad 5 rok 3 och 4 rok

28 Installationen på kallvinden 5 rok principskiss
Övervåning Ventkanal KLK KLK Bad Bad KALLVIND Aggregat Heru 90 Vindslucka Ventkanal

29 Samma aggregat monterat i 5 rok

30 Uppgången till kallvinden i 5 rok

31 Kanaldragning klädkammare ö-våning i 5 rok
Kanaldragning klädkammare ö-våning i 5 rok. Obs utrymmet måste vara fritt från grejer vid montaget

32 Ny inklädnad i hall och duschrum 5 rok

33 Fjärrkontroll till det nya aggregatet - Heru 90 S EC

34 Bruksanvisning för det nya aggregatet

35 Filter till det nya aggregatet
Filterbyte, ca 1 gång per år Kommer att göras av föreningen

36 Om vinden ser annorlunda ut?
Stor takkupa på framsidan Lucka från övervåning ut mot kallvind Ingen inredd övervåning Aggregatet lyft upp genom vindslucka i hall Aggregat placeras över köket Ingen kallvind kvar att placera ett aggregat i Annan typ av aggregat som placeras i tvättstugan Om installationen medför ”mycket” merarbete i jämförelse mot ”standard” Bostadsrättsägaren stor för merkostnaden

37 Mekanisk till- och frånluft på tillbyggd övervåning
Krav – hela bostaden ska vara utrustad med fungerande mekanisk till- och frånluft kopplad till återvinningsaggregatet Hälsofråga Husets ”hälsa” Spara energi – gemensam värmeanläggning, miljöpåverkan Om det saknas eller är felaktigt ska det beställas av entreprenören Beställs och betalas av ägaren till bostadsrätten ROT-avdrag kan nyttjas av den enskilde

38 Hålltider för montaget
Gård Adress Ungefärlig tidpunkt A Medvindsvägen 42-76 aug-sep B Medvindsvägen 2-38 aug C Medvindsvägen sep-okt D Medvindsvägen 1-31 okt E Sidvindsvägen 66-96 nov F Sidvindsvägen75-95 dec-jan G Sidvindsvägen H Sidvindsvägen nov-dec J Sidvindsvägen K Sidvindsvägen 34-64 okt-nov L Sidvindsvägen 2-32 M Sidvindsvägen 1-27 feb-mars N Sidvindsvägen 29-59 jan-feb O Sidvindsvägen 61-73 jan

39 Tillvalsblankett Fylls i och inlämnas till Lennart senast den 25:e maj
Typ av fläkt Franke F 600 eller Tender 725 svart, vit, rostfri (ingen extra kostnad) Typ av väggbeklädnad Standard – laminat (ingen extra kostnad) Annan väggbeklädnad (betalas av medlemmen) Ordnar själv Önskar hjälp Komplettering ventilation på tillbyggd övervåning Beställs av Ventilationsteknik Betalas av medlemmen

40 Vad händer nu närmast Fyll i tillvalsblanketten och lämna den på utsatt tid Lennart Sandell, Sidvindsvägen 110 Ventilationsteknik kommer i god tid att ”buda” med information om installationen i din bostad Utrymmet för installationen måste göras tillgängligt Ta bort grejer, eventuellt ta upp en lucka Frågor ställs till Lennart för Tallkronan Daniel eller Benny för Ventilationsteknik

41 Frågor??

42 Trevlig och skön sommar
Tack för att ni kom !! Trevlig och skön sommar


Ladda ner ppt "Information om Utbyte av luftbehandlingsaggregat i Brf Tallkronan"

Liknande presentationer


Google-annonser