Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gaming in Sustainability through Communication

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gaming in Sustainability through Communication"— Presentationens avskrift:

1 Gaming in Sustainability through Communication

2 Problembild? 5 grader varmare?! ”Är det så farligt egentligen? ”
Att förstå och acceptera en hållbar utveckling Arbete sker överallt och hela tiden Gasuco bidrar till diskussionen

3 Vad är Gasuco? Ett utbildningsmaterial för olika kunskapsnivåer
Olika diskussions- och frågekort och enkla regler Från katederundervisning till klassrumsdiskussion Konstruktivistisk pedagogik engagerar studenterna

4 Exempel från Gasuco Corporate Social Responsibility (CSR)
är att företag tar ett helhetsansvar för hur verksamheten bedrivs och inte bara ser till vinstmarginalen. Diskutera vilka krav du anser att man bör ställa på att företag idag har en CSR policy. Vad innebär EU:s s.k mål? Vad innebär leapfrogging? Beskriv skillnaden mellan energieffektivisering och energibesparing. I klimatsammanhang talas det om direkt och indirekt rekyleffekt. Förklara och ge exempel. Associera orden i ett kortare sammanhang, max 1 min. • Cykelstad • Bilstad • Hållbar stadsplanering

5 Gasuco i undervisning Gasuco introducerades på KTH under HT-12 och har sedan dess använts av ca 1500 studenter på KTH (år 1- 4) Gasuco med eller utan föreläsningar. Möjligheten till anpassning är en av spelets styrkor Två konkreta exempel; KTH och University of Cambridge Bonus: Att blanda skjortor med kepsar

6 Om Gasuco ”Brädspelet som är bättre än en vanlig tentamen” Paper om pedagogiken presenterades på EESD13 i Cambridge Cambridge University, Plymouth University, UCL (Belgium) Tekniska museet (fast utställning i Green Room)

7 Gasuco under 2014 Kontinuerlig uppdatering (av texter och kort)
Gasuco för högstadiet (låg-, mellan och gymnasiet) Lgr11 Kommunikation och argumentation 2-3 papper om integrering och användning av Gasuco i undervisning Gasuco interaktivt (med t.ex. en Ipad som spelplan) Bibehållen interaktion Olika nivåer och språk i samma spel Inspelning

8 Interaktion ger engagemang som fungerar
Om Gasuco från Cambridge ”Very educational for sustainability novices” ”Innovative – has anyone done this sort of thing before? Don’t think so” Om Gasuco från KTH Maskinteknik åk 1 (introduktionskurs) - ”…som ett sätt att starta diskussioner fungerar det mycket bättre än att bara be fyra personer att diskutera något” - ”Ett roligt och enkelt sätt att komma in i ämnet hållbar utveckling”

9 Om Gasuco från Medieteknik & hållbarhet åk 4 (Master)
“I think it is a brilliant way of getting students to think about the various aspects of sustainability (and forcing them to take some kind of stand), as well as giving a review of the facts while answering the questions cards. - “Smart. The nerd in me feels compelled to point out is isn't very clever in terms of game theory or balance, but as a way to start an actual conversation it works way better than just telling four people to discuss something.”

10 2 diskussioner för parlamentet
Brasilien är ett föregångsland inom produktion av biodrivmedel, men förhållandena för arbetarna på sockerrörsplantagerna för etanolframställning är ofta dåliga. Hur ska man värdera ett energi- och miljöeffektivt bränsle mot de sociala kostnaderna för dålig arbetsmiljö? Genetiskt modifierade organismer (GMO) kallas organismer för vilka arvsmassan förändrats för att på så sätt få fram nya önskvärda egenskaper. Detta kan leda till att man lyckas få fram grödor som klarar kyla och skadedjursangrepp bättre. Många är dock rädda för andra, delvis okända, effekter. Bör man tillåta GMO?

11 Hej, Jag träffade på Patrik för ett par dagar sedan på campus och kom att tänka på er. Sitter och lyssnar på en podradiosändning från P1 Klotet som tar upp hur mycket HU som integreras i utbildning på ekonomihögskolor - det känns bra att ni är med och utvecklar diskussionen och integrerar HU i utbildningen på KTH! Keep on going! /A PS. Du kan väl vidarebefordra mailet till Patrik också!

12 Avslutningsvis Jag kommer gärna ut till er (skola) och håller en workshop tillsammans med er och presenterar Gasuco närmare och visar hur det skulle kunna integreras i er undervisning. Hör av er!

13 Patrik Larsson


Ladda ner ppt "Gaming in Sustainability through Communication"

Liknande presentationer


Google-annonser