Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Selektion, iteration och datastrukturer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Selektion, iteration och datastrukturer"— Presentationens avskrift:

1 Selektion, iteration och datastrukturer
Python – FÖRELÄSNING 2 Selektion, iteration och datastrukturer Peter Mozelius DSV IB910C - Multimediaprogrammering i Python

2 Python – en orm med flera skinn
Ett interpreterat skriptspråk som kan användas som ett: Funktionellt språk Objektorienterat språk Imperativt språk Multimediaprogrammering i Python

3 Python som ett imperativt språk
Viktiga konstruktioner i ett imperativt språk: Selektion Iteration Persistens Datastrukturer Multimediaprogrammering i Python

4 Multimediaprogrammering i Python
Selektion == vägval Mycket likt de konstruktioner som ni tidigare har sett i andra språk: a = "python" if a == "python" : print "Yes" else : print "No" Multimediaprogrammering i Python

5 Multimediaprogrammering i Python
if – elif - else elif istället för switch-konstruktioner: Multimediaprogrammering i Python

6 Multimediaprogrammering i Python
Datasamlingar Några användbara datasamlingar i Python: Listor Tupletter Ordlistor Mängder Multimediaprogrammering i Python

7 Multimediaprogrammering i Python
Listor En samling objekt där vi kan hantera ett, flera eller samtliga objekt på en gång: Listor skapas med hårda hakparanteser [ lista ] Multimediaprogrammering i Python

8 Multimediaprogrammering i Python
Tupletter Precis som listor, men med skillnaden att data inte kan ändras efter att det har skapats: Skapas med vanliga mjuka paranteser Multimediaprogrammering i Python

9 Multimediaprogrammering i Python
Ordlistor Med nycklar och värden i stil med Javas HashMaps Perls eller ActionScripts Associativa arrayer Skapas med spetsparanteser / klammerparanteser Multimediaprogrammering i Python

10 Multimediaprogrammering i Python
Mängder Med mängdlärans regler för unika element och funtioner som Snitt Union Delmängder Implementeras med hjälp av klassen set Multimediaprogrammering i Python

11 Multimediaprogrammering i Python
Paus 15 minuter Multimediaprogrammering i Python

12 Iteration == upprepning
Konstruktioner i Python: while uttryck: instruktion(er); for element i givenlista: Multimediaprogrammering i Python

13 Multimediaprogrammering i Python
while - exempel mitt_tal = 0; while mitt_tal <= 100: print mitt_tal; mitt_tal += 1; Multimediaprogrammering i Python

14 Multimediaprogrammering i Python
for - exempel for element i given lista: Multimediaprogrammering i Python

15 Multimediaprogrammering i Python
Funktionen range() For-loopar med numeriska värden skapas med hjälp av funktionen range() Multimediaprogrammering i Python

16 Multimediaprogrammering i Python
Persistens Hur data överlever till nästa programkörning Vi tar nu en titt på hur man läser in från en fil Försök först öppna filen: try: fil = open('sprak.txt', 'r'); Multimediaprogrammering i Python

17 Multimediaprogrammering i Python
Att läsa in från en fil for rad in fil.readlines(): print rad; #Stäng filen fil.close(); #Om något skulle gå fel except IOError: print 'Fel i filläsningen!'; Multimediaprogrammering i Python

18 Multimediaprogrammering i Python
Felhantering Pythons felhantering konstrueras med try except Multimediaprogrammering i Python

19 Multimediaprogrammering i Python
Tack för idag!! Multimediaprogrammering i Python


Ladda ner ppt "Selektion, iteration och datastrukturer"

Liknande presentationer


Google-annonser