Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Astma och KOL Inhalationsbehandling, AKT, CAT och screening av KOL

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Astma och KOL Inhalationsbehandling, AKT, CAT och screening av KOL"— Presentationens avskrift:

1 Astma och KOL Inhalationsbehandling, AKT, CAT och screening av KOL
Caroline Stridsman PhD, Leg sjuksköterska Lung- och allergisektionen

2 DR HOUSE

3 Varför är rätt inhalationsteknik viktig?
Optimal effekt av medicinering Färre symtom Färre exacerbationer Större sjukdomskontroll

4 Kort om deponering… Önskvärt med hög deponering i nedre luftvägarna
Hur snabbt partikeln färdas har betydelse för var partikeln deponerar Viss deponering kommer alltid att ske i mun och svalg Vid höga hastigheter har partikeln svårare att hålla sig kvar i luftströmmen vilket leder till att den deponeras tidigare….. Alltså… För att hålla deponeringen i mun och svalg på en låg nivå, bör inhalationsflödet hållas lågt Hög exponering i svalget kan ge upphov till lokala biverkningar exempelvis heshet vid inhalation av steroider Astma och KOL är ju sjukdomar i nedre luftvägarna och därför är det där vi vill ha deponeringen. Det är alltså önskvärt med en låg deponering i övre luftvägarna och i alveolerna. Men en viss deponering kommer alltid att ske i mun och svalg vilket leder till förlust av läkemedelseffekt

5 Vad ska vi välja i inhalationsdjungeln?

6 Kombination ICS+LABA+LAMA

7

8

9 Trelegy Ellipta Pulver

10 Inhalationer/devices
Dosaerosol, inhalationsspray (MDI, metered dose inhaler) Pulverinhalatorer (DPI, dry powder inhaler) Spacer (andningsbehållare) Nebulisatorer

11

12

13 Observera att det finns undantag…
Easyhaler ska skakas trots att det är en pulverinhalator! Läs alltid instruktioner!

14

15

16 Spacer Två uppgifter: https://www.medicininstruktioner.se/
Förhindrar att partiklar med hög fart deponeras i mun/svalg Minskar kravet på koordination

17 Om patienten inte blir bättre?
Rätt inhalationsteknik? Tillräcklig inhalationskraft? Godkänd koordinationsförmåga? Adherence? Hel apparatur? Fel diagnos? Samsjuklighet? Kontrollera inhalationsteknik vid varje patientmöte

18 sjukvard/Lakemedel/Lakemedelskommitten/Rekommen derade-lakemedel/Andningsorgan/

19 Behandlingsmål vid astma och KOL
Astma --- Symtomfrihet KOL ---- Symtomlindring Utvärdera gärna med symtomformulären Astma Control Test (ACT) och COPD Assessment Test (CAT)

20 ”Hälso- och sjukvården bör erbjuda ungdomar och vuxna med astma bedömning av hälsostatus med frågeformuläret ACT ” (Prio 2: Socialstyrelsen 2015)

21 Kan vi använda ACT vid receptförnyelse?

22 ”Hälso- och sjukvården bör erbjuda personer med KOL bedömning av hälsostatus med frågeformuläret CAT” (Prio 2: Socialstyrelsen 2015)

23 Screening av KOL med FEV1/FEV6
Hälso- och sjukvården bör erbjuda FEV1/FEV6-mätning som inledande obstruktivitetsutredning till personer med misstänkt KOL och som röker eller har rökt (prioritet 2). Mätning bör göras på personer med symtom som röker eller har rökt och är äldre än 35 år (Läkemedelsverket) Spirometrikörkortet

24

25

26 FEV1/FEV6-mätning KOL-screening
Hos friska individer är FEV6 jämförbar med FVC (forcerad vitalkapacitet)

27 Screening KOL FEV1 / FEV6 SPIROMETRI  FEV1 / FEV6 < 0,73 och/eller
FEV1 < 80% av förväntat normalvärde SPIROMETRI 27 27

28 Screening KOL - AIR SMART
Screeningtest Bedömning av lungvolym och flöde FVC, FEV1, FEV1/FVC Spirometrikörkortet

29 Hur kan undersökningen användas i primärvården?
Patienter kan identifieras under läkarbesök, hälsosamtal etc. På mottagningen kan mätning av FEV1/FEV6 beställas på liknande sätt som man beställer t ex CRP, EKG eller Strep-A på en akutpatient Detta upplägg kräver att de som tar akutprover även har lärt sig använda FEV1/FEV6-mätaren Rätt patient väntelistas sedan till dynamisk spirometri

30 Koder i VAS lab-lista Vid behov lägger vas-adm upp dessa koder i det lokala kod-registeret i VAS-lab som…. Fev1% Vid avvikelse rödmarkeras värde som =< 80% av förväntat värde Fev1/6 Vid avvikelse rödmarkeras värde som =< 0,73 i kvot

31 FILM FEV1/FEV6-mätning

32 TACK!


Ladda ner ppt "Astma och KOL Inhalationsbehandling, AKT, CAT och screening av KOL"

Liknande presentationer


Google-annonser