Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riskanalys koloncancer ---- Patientmedverkan i riskanalys

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riskanalys koloncancer ---- Patientmedverkan i riskanalys"— Presentationens avskrift:

1 Riskanalys koloncancer ---- Patientmedverkan i riskanalys
CE VuV Patientsäke Riskanalys tillsammans med Liselotte Joelsson NOV – mars -- 3 träffar i jan-feb Pat kontaktar vårdcentralen till första besöket på kirurgkliniken (undersökning på röntgen, inget läkarbesök på VC, metastasutredning, kontakt med kontaktssk på kirurgmott, besök på kir.mott ) Uppdragsgivare: Mattias Axelsson som är projektledare Liselotte Joelsson, ssk Röntgenkliniken LiM (med i projektet)

2 Vad är en riskanalys? En systematisk metod för att: identifiera risker
Identifiera orsaker till riskerna föreslå åtgärder i förebyggande syfte Analysen görs av ett multiprofessionellt team

3 Förslag till länsövergripande vårdprocess för patienter med misstänkt koloncancer
Riskanalys En fristående del av projektet Uppdrag: Patientens perspektiv - information, dialog, psykosocialt stöd och omhändertagande den inledande delen av vårdprocessen förändring - Hur och När information ges till patienten om tumörmisstanke CE VuV Patientsäke Riskanalys tillsammans med Liselotte Joelsson NOV – mars -- 3 träffar i jan-feb Pat kontaktar vårdcentralen till första besöket på kirurgkliniken (undersökning på röntgen, inget läkarbesök på VC, metastasutredning, kontakt med kontaktssk på kirurgmott, besök på kir.mott ) Uppdragsgivare: Mattias Axelsson som är projektledare Liselotte Joelsson, ssk Röntgenkliniken LiM (med i projektet)

4 Deltagare i riskanalysen 12 personer
Kontaktsjuksköterskor kirurgkliniker Kirurg Primärvården Patientnämnden Informationscentrum 3 patientrepresentanter

5 Hur fungerade det att ha patienter med i analysteamet?
5 5

6 Vad tyckte patienterna?
De lyssnar på mina erfarenheter! En del frågor som diskuterades berörde inte mig… Fördel att vi patienter är med ! …svårt att övertyga vårdpersonal, om de redan vet… Kan vara svårt att göra sig hörd, man behöver ta för sig… Vad tyckte patienterna? Lite svårt att förstå metodiken första mötet. Kan vara jobbigt att analysera en sjukdom man själv har … …samtidigt som man har mycket att bidra med. 6

7 Vad tyckte övriga deltagare?
Resultatet påverkades positivt! Fördel att patienter är med ! Svårt att veta om resultatet påverkades Risken finns att patienterna inte kommer till tals Valet av patient är viktigt… Vem? Vad tyckte övriga deltagare? Diskussionerna blev konkretare … Vissa fakta kan vara känsliga att diskutera …måste uttrycka sig tydligt och hålla sig till sakfrågan. 7

8 Prova olika former - intervjuer
Mina reflektioner Tillför nya erfarenheter och perspektiv! Ställer stora krav på analysledaren Personalen dominerar …Viktigt att aktivt lyfta fram patienterna.. Mindre diskussion om interna frågor Riskbedömning svår att göra Det tar tid … Prova olika former - intervjuer

9 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Riskanalys koloncancer ---- Patientmedverkan i riskanalys"

Liknande presentationer


Google-annonser