Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Behovsanalys och brukardialog 2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Behovsanalys och brukardialog 2011"— Presentationens avskrift:

1 Behovsanalys och brukardialog 2011
Äldre med cancer Antalet äldre med cancer förväntas öka och fler äldre multisjuka drabbas av cancer Cancervården uppvisar goda medicinska resultat men också problem med: fragmentering, långa och varierande väntetider, allmän avsaknad av patientfokus

2 Brukardialog – intervjuer
18 intervjupersoner, varav 5 närstående Samtliga intervjuade äldre än 75 år Jämn fördelning män/kvinnor Lennart, Lena, Hanna och Angelo presenterar sig. Lennart talar om denna bild.

3 Vårdprocessen ”Man ska ha tur och komma rätt från början, annars blir det nog mycket svårare.” ”Det är positivt med kontaktsjuksköterska, det är viktigt att ha någon att vända sig till. Väldigt bra. Jag har möjlighet att kontakta henne även nu efteråt.” Lena

4 Kommunikation och bemötande
”Ibland kan man känna att det inte tas på allvar, bara för att man är gammal.” ”Det var fel att läkaren på vårdcentralen ringde och sa i telefon att det var cancer med spridning. Inte bra. Tycker inte de ska göra så!” ”... Det var svårt att få dialog med personalen, man får alternativen och åka hem och tänka själv. ... ” Angelo

5 Samverkan och samordning
”Resorna till Linköping har varit jobbiga. Det borde samordnas när man ska åka in, det tar jättemycket tid! Får åka in för enstaka småsaker, det är slöseri med tid och pengar.” ”Det är stuprör mellan kirurg och strålning, många upplever att det inte är en helhet.” Angelo

6 Väntetider – ledtider ”... Det gick fort när jag väl fick diagnosen.”
”Det gäller att ha en frisk anhörig som kan stå på, det är orättvist.” ”Läkaren på onkologen skulle ringa till kirurgen för operation men de har inte hört av sig än, det är 8-9 veckor sedan. Blir orolig över att det dröjer så länge.” Hanna

7 Behandling ”Läkaren sa att det var magkatarr och behandlade med läkemedel mot magkatarr i ett och ett halvt år. ...” ”Det är viktigt att visa att behandlingar kan hjälpa på äldre också och att det satsas.” ”Har fått stöd i och med att läkare och sjuksköterskor varit så optimistiska och peppande.” Lennart

8 Kompetens ”De som ska behandla vet allt om sjukdomen men inte vad det innebär för patienten.” ”Vårdcentralen måste ställa upp om de ska vara inkörsporten, speciellt för äldre med diffusa besvär!” Lena

9 Psykosocialt stöd – trygghet
”Hormonbehandlingen påverkar psyket, den biten har vården inte resurser att ta hand om, det får man sköta själv utan stöd.” ”Man skulle vilja känna sig lite mer omhändertagen.” ”Har blivit erbjuden kuratorsstöd men inte känt behov av det.” Lena

10 Gemensamma slutsatser
Utvecklingsområden Helhetssynen på patienten behöver utvecklas i alla led Övergång primärvård – specialistvård Väntetider – ledtider Kontaktsjuksköterskor viktiga Samordning/samverkan Kommunikation/information och bemötande


Ladda ner ppt "Behovsanalys och brukardialog 2011"

Liknande presentationer


Google-annonser